Les dependències del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) a Barcelona van acollir, el passat dimarts, 9 de juny, la quarta reunió de la Comissió tècnica del porcí, en la qual van participar veterinaris de diversos àmbits (universitat, Agrupacions de Defensa Sanitària, laboratori, empresesm i administració).
 
La Comissió tècnica del porcí es va convocar per primera vegada l’any 2013 amb l’objectiu de donar suport tècnic i assessorament a la Subdirecció General de Ramaderia del DAAM a l’hora de plantejar nous reptes sanitaris, afrontar problemàtiques i riscos relacionats amb la sanitat del porcí i en la redacció de procediments que poden tenir una afectació directa en el sector.
 
En el decurs de l’esmentada quarta reunió es va tractar diversos temes, entre els quals va destacar el programa de prevenció i vigilància de la malaltia d’Aujeszky. En relació a la vacunació que es duu a terme enfront d’aquesta malaltia a totes les explotacions catalanes, la Comissió va reiterar que, malgrat que la situació és de prevalença zero, cal mantenir el nivell de pressió vacunal actual i aplicar la pauta vacunal establerta de manera estricta com a punts bàsics per a la prevenció davant d’una possible reaparició de la malaltia a Catalunya.
 
La situació epidemiològica de Portugal, la presència d’alguns senglars positius a Aujeszky en el medi natural i la dependència de l’exportació del sector porcí català, la qual es podria veure compromesa davant d’una situació sanitària desfavorable, reafirmen la importància de mantenir la vigilància i consolidar les actuacions de prevenció, entre les quals s’inclou també la millora del nivell de bioseguretat en les explotacions porcines com a mesura transversal.
 
En aquest sentit, el DAAM va proposar complementar el pla de bioseguretat que es va posar en marxa el passat 2 de març amb la redacció d’un dossier tècnic per part de la Comissió amb l’objectiu d’elaborar un document d’assessorament pràctic sobre bioseguretat adreçat als ramaders i adaptat a la realitat de les explotacions porcines catalanes.
 
Val dir també que, a més de la Comissió tècnica del porcí, la Subdirecció General de Ramaderia convoca regularment comissions anàlogues per a les altres espècies amb programes sanitaris oficials, amb la intenció de crear i consolidar vies de comunicació permanents entre l’administració i la part tècnica dels diferents sectors.
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.