MAPA WEB
Mapa.
 
 
El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) va informar oficialment, el passat dimarts, 9 de juny de 2015, que durant el Comitè Permanent de Sanitat Animal i Vegetal i Alimentació celebrat a Brussel·les, el passat 5 de juny, i d’acord amb els criteris establerts pel Reglament 1266/2007, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix disposicions d’aplicació de la Directiva 2000/75/CE del Consell pel que fa al control, seguiment, vigilància i les restriccions de trasllat de determinats animals de les espècies sensibles a la llengua blava, l’Estat espanyol s’ha declarat, a tots els efectes, lliure del serotipus 1 d’aquesta malaltia en tota la franja nord i est de la península.
 
Així doncs, després de pràcticament 6 anys sense cap focus de la malaltia, Catalunya ha assolit la consideració de zona lliure de llengua blava per a tots els serotipus.
 
Aquesta nova situació determina que els trasllats de remugants des de Catalunya cap a altres estats membres de la Unió Europea (UE) ja no estaran sotmesos a requisits addicionals per a la llengua blava. Per contra, aquesta decisió no té efectes en els requisits establerts per aquesta malaltia en els moviments d’exportació a països tercers, els quals estan subjectes a les condicions establertes pel país de destinació.
 
Pel que fa als moviments en l’àmbit estatal i en especial els moviments d’entrada a Catalunya de remugants procedents de zones restringides, es regularà properament mitjançant una nova ordre ministerial, la qual, segons informació del MAGRAMA, es troba en procés de tramitació.
 
Hom pot trobar més informació en la secció de notícies del web del Ministeri:
 
 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.
 

1  

Fitxers adjunts

Mapa.

Mapa.
PNG | 154