Presentació mesures excepcionals per reduir repunt sinistralitat.
Presentació mesures excepcionals per reduir repunt sinistralitat.
 • El director de l’SCT, Joan Josep Isern, i el Comissari de Mobilitat de Mossos, Miquel Esquius, han presentat un paquet de 10 mesures excepcionals per intentar reduir l’increment de morts a les carreteres catalanes
 • L’augment de la mobilitat en prop del 5% és un dels factors del repunt de sinistralitat. “El mes de gener d’enguany l’increment de la mobilitat ha estat brutal, ja que hi hagut 1 milió més de vehicles” ha explicat el director de l’SCT
 • L’antiguitat del parc mòbil, on prop d’una cinquena part del parc mòbil, té més de 20 anys provoca segons Isern “inseguretat” i possible increment de l’accidentalitat
 • L’SCT considera “urgent” la inversió en infraestructures, sobretot d’àmbit estatal. En algunes vies és necessari el desviament de vehicles pesants des de la xarxa convencional a les autopistes.
 •  Trànsit també ha mostrat la seva preocupació pel repunt de vianants atropellats, que passa de 4 a 9
 •  També s’augmentarà el patrullatge preventiu a les carreteres, reforçarà la senyalització informativa dels radars i augmentarà les campanyes específiques, sobretot de control de velocitat i  distraccions.
 
ESCENARI
 
Des de  l’1 de gener de 2015 a l’11 de juny d’enguany han mort un total de 67 persones a les carreteres i autopistes catalanes, 4 víctimes mortals més que l’any passat. Es tracta d’un repunt pel que fa a les víctimes mortals en accidents de trànsit, però no es pot considerar tendencial. Hem de recordar que l’any 2014 vam reduir la sinistralitat a les carreteres un 17,6% respecte a l’any anterior i que la reducció encara és més marcada respecte al 2010, en concret en un  43,1%. No hi ha dubte que anem pel bon camí. Estem molt a prop de l’objectiu de la Unió Europea, que és reduir a la meitat les víctimes de trànsit al 2050 respecte al 2010.
 
Tipologia d’accidents
 
Si ens fixem en la tipologia d’accident, la meitat dels accidents mortals han estat col·lisions, cosa que ha fet augmentar la lesivitat, però també destaquen els atropellaments. A més, les distraccions continuen sent un dels principals factors concurrents en els accidents amb víctimes mortals o greus.
  
Cal insistir en què el model de seguretat viària a Catalunya es basa en l’educació i la formació, així com en la informació, però en aquest marc de repunt de la sinistralitat també cal posar èmfasi en la vigilància i el control.
 
 
 
FACTORS CONCURRENTS EN EL REPUNT DE SINISTRALITAT
 
Els principals factors concurrents en el repunt de l’accidentalitat enguany són:
 
1.    Efecte de l’augment de la mobilitat
L’increment de la mobilitat a la xarxa viària catalana s’ha consolidat aquest 2015, amb un 2,9% d’intensitat mitjana diària (IMD), i a autopistes, amb un 4,9%. Aquestes dades d’augment de la mobilitat han pogut repercutir en el repunt dels accidents greus i de les víctimes mortals.
 
En les dues últimes operacions especials de vacances, la de Setmana Santa i la del Primer de Maig, hi va haver un augment del 6% i del 7%, respectivament, de la mobilitat prevista inicialment. En mesos com gener, un milió de vehicles més van sortir a la carretera (+18%).
 
 
2.    Antiguitat del parc mòbil
Un segon factor és l’augment acumulat de l’antiguitat del parc automobilístic. En aquest sentit, cal recordar que el 60% dels vehicles tenen una antiguitat superior als 10 anys i que aquest fet s’incrementa en les motocicletes fins als 14 anys. Prop d’un milió de vehicles a Catalunya tenen una antiguitat de 20 anys o més.
 
3.    Dèficit d’infraestructures
En tercer lloc ens hem de referir a l’estat de la xarxa viària, deficitària a Catalunya sobretot pel que respecta a les vies de titularitat estatal. L’SCT, mentre no es compleixen les inversions en matèria de desdoblament de carreteres, considera de màxima urgència per a la reducció de la sinistralitat la mesura provisional de desviament de vehicles pesants des de la xarxa convencional a les autopistes de pagament a través d’un sistema de bonificació per als transportistes, un sistema que ha donat resultats evidents a la N-II els últims dos anys.
 
El dèficit d’infraestructures i el seu impacte com a factor concurrent en la sinistralitat aquest 2015 s’ha fet evident sobretot a la N-340, amb accidents múltiples (7 de mortals amb 10 morts) caracteritzats per la col·lisió frontal (5 dels 7).
 
En relació a l’antiguitat del parc, que no és causa d’accident, cal subratllar l’efecte d’un deficient manteniment del vehicle, que sí que pot ser un factor concurrent de sinistralitat. En aquest sentit, les estacions d’ITV a Catalunya  han detectat que prop del 20% dels vehicles no superen la revisió en primera instància.
 
 
 
MESURES ESPECIALS PER REDUIR EL REPUNT DE SINISTRALITAT
 
L’SCT, en aquest context, ha decidit impulsar una sèrie d’accions encaminades a reduir l’accidentalitat i seguir donant compliment als mandats de la Unió Europea i la Generalitat de cara els anys 2020 i 2050 en tant que administració que ha de garantir el dret a la mobilitat segura.
 
Concretament, les mesures proposades són les següents:
 
1.    Convocatòria de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària
 
Després de la convocatòria extraordinària d’un Grup de Treball d’accidentalitat els mesos d’abril i maig, la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, reunida aquest matí, ha analitzat el document de proposta del departament d’Interior, prèviament consensuat amb les direccions generals implicades, i s’han recollit les aportacions de millora a partir de les intervencions dels seus membres.
 
 
2.    Reforçament de la senyalització informativa dels cinemòmetres
 
Els radars estan senyalitzats entre 700 i 1.000 metres abans de la seva ubicació. La proposta significa repetir la senyalització entre 1.500 i 2.000 metres abans del radar. Aquesta actuació, d’acord amb els serveis territorials, els ART de Mossos es durà a terme a les vies convencionals. En total es col·locaran 110 nous senyals.
 
3.    Ordenació i regulació especial del trànsit a la N-340
 
La N-340, a l’espera de la decisió de Foment de desviar camions per l’AP-7 amb bonificacions, com s’ha fet de manera exitosa a la N-II, és ara mateix la via amb més sinistralitat mortal a Catalunya amb 7 accidents i 10 víctimes mortals. Per això es proposa una senyalització circumstancial amb cons i balises per prohibir girs a esquerra i limitar els avançaments en dies d’alta mobilitat. Aquesta mesura entrarà en funcionament el proper dilluns 15 de juny.
 
També es proposa el trasllat de dues cabines de radar existents en altres punts de la xarxa (model C-58 Vacarisses-Viladecavalls).
 
4.    Difusió informativa dels controls previstos els caps de setmana
 
Els caps de setmana s’oferirà informació dels controls que es faran per part de Mossos i Policies Locals. Aquests controls posaran èmfasi en els sistemes de seguretat passiva (casc i cinturó) i en la documentació tècnica del vehicle (ITV) i informaran de les conseqüències de les distraccions, sobretot de l’ús del telèfon mòbil.
 
L’SCT també seguirà difonent la campanya de distraccions, a la qual s’hi ha afegit l’aplicació Conduint, descarregada ja per 4.401 usuaris.
 
5.    Patrullatge preventiu a les vies amb més accidentalitat
 
S’ha previst un patrullatge preventiu per part dels Mossos d’Esquadra a les vies amb més accidentalitat i de manera aleatòria a vies secundàries. L’SCT farà una anàlisi setmanal de sinistralitat que comunicarà a Mossos perquè adeqüin controls de patrullatge a la casuística.
 
També Mossos preveu un desplegament més dinàmic amb dues campanyes específiques: una de control de velocitat a zones de costa i una de distraccions a tot el territori.
 
 
6.    Distribució d’aparells detectors de detectors de radar a totes les àrees regionals de trànsit
 
L’SCT ha distribuït equips de detecció de detectors de radars per al compliment dels nous requisits de la nova Llei de Trànsit. Les set àrees regionals de trànsit disposaran d’aquests equipaments per al control efectiu d’aquest incompliment de la norma.
 
Els detectors de detectors de radars són dispositius de control i vigilància policial que detecten aquests aparells il·legals, prohibits per llei a diferència dels avisadors.
 
7.    Utilització dels Panells de Missatgeria Variable per alertar de l’augment de la sinistralitat
 
S’utilitzaran els Panells de Missatgeria Variable (PIVs) com a canal per conscienciar del repunt de l’accidentalitat. L’SCT ja ha fet ús d’aquesta tecnologia per tal d’incentivar, per exemple, el paper de suport del copilot, la revisió d’ITV o l’alerta informativa sobre excessos de velocitat a través de radars preventius
 
 
8. Implementació de nous dispositius de control de velocitat de tram
 
L’SCT, seguint les directrius que marca el Pla de seguretat viària 2014-2016, posa en marxa aquest cap de setmana sis nous dispositius de control de velocitat de tram amb l’objectiu de pacificar la velocitat del trànsit i reduir la sinistralitat en les ubicacions en què s’han instal·lat els cinemòmetres: 
 
 • 1 radar de tram a la C-58 entre Sabadell i Badia del Vallès en sentit Barcelona, de 5,549 km de longitud, entre els punts quilomètrics 15,013 i 9,464. Disposa de dos punts de control intermedis als punts quilomètrics 13,5 i 12,2. El límit màxim de velocitat permès és 120 km/h
 • 1 radar de tram a la AP-7 entre Ulldecona i Amposta en sentit Tarragona, de 18,02 km de longitud, entre els punts quilomètrics 343,1 i 325,08. El límit màxim de velocitat permès és 120 km/h
 • 2 radars de tram a la N-II entre Fornells de la Selva i Quart, un en cada sentit de la marxa, de 4,950 km de longitud, entre els punts quilomètrics 714,3 i 709,35. El límit màxim de velocitat permès és 100 km/h
 • 2 radars de tram a la N-II en el terme municipal de Girona, un en cada sentit de la marxa, de 3 km de longitud, entre els punts quilomètrics 716,6 i 719,6. El límit màxim de velocitat permès és de 80 km/h
 • També s’instal·larà un radar de tram al Bus-Vao Eco de la C-58 (abans de finalitzar l’any)
Aquests quatre nous radars per trams entraran en funcionament aquest cap de setmana.
 
 
9. Augment dels controls de vigilància aèria sobre les conductes de   risc
 
S’incrementarà el nombre d’hores de vol de control i vigilància, i es donarà més publicitat a aquesta activitat en operacions especials o a través dels Panells de Missatgeria Variable. Aquests controls faran especial èmfasi en les distraccions en la conducció com factor concurrent de l’accidentalitat.
 
En concret, es proposa incrementar el nombre d’hores de vol dedicades a vigilància i control de 2 a 3 hores diàries.
 
10.  Reforçament dels Plans Locals de Seguretat Viària (PLSV) per incidir en la sinistralitat urbana
 
Atès el repunt de la sinistralitat en zona urbana l’any 2014, l’SCT proposa una revisió progressiva dels estudis, d’acord amb les Policies Locals i els tècnics municipals, per tenir en compte el paper creixent de la zona periurbana i dels polígons industrials en la mobilitat.
 
Fins a l'any 2014 s’han elaborat un total de 175 PLSV, que inclouen tots els municipis de més de 20.000 habitants, capitals de comarca i d'altres municipis que ho han sol•licitat, i ara es treballa en aquells municipis de més de 10.000 habitants. En total, els municipis on s'han realitzat PLSV representen el 85% de la població catalana.

1  

Fitxers adjunts

Dossier mesures excepcionals repunt sinistralitat 2015

Dossier mesures excepcionals repunt sinistralitat 2015
PDF | 497