• El conseller de Salut ha destacat la capacitat transformadora del model assistencial que ha suposat el Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat de Catalunya durant la presentació dels resultats dels 3 anys de la seva implementació
Roda de premsa
El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha assegurat que "els malalts crònics tenen més seguretat, més control i més tranquil·litat en la seva atenció que fa 5 o 6 anys enrere, gràcies al Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat de Catalunya". Boi Ruiz ho ha dit durant la presentació dels resultats dels 3 anys d’aquest Programa que dóna resposta al repte que representa la cronicitat i la dependència, i que el conseller ha posat com a exemple de política sanitària. Per Boi Ruiz, cal "continuar buscant i treballant per arribar a l’excel·lència".
 
Fites assolides
 
La implementació ara fa 3 anys del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat de Catalunya (PPAC) ha permès reduir en 3 anys un 13 % les hospitalitzacions evitables per bronquitis crònica, un 5% les hospitalitzacions evitables per insuficiència cardíaca (IC) i s’ha aconseguit reduir un 6% la mortalitat per aquesta causa. Un altre indicador destacable és la reducció d’un 25% de les complicacions agudes i a llarg termini dels pacients amb diabetis del tipus 2.
 
El Departament de Salut de manera conjunta amb el Departament de Benestar Social i Família ha desenvolupat aquest Programa desplegant unes estratègies coordinades i integrades en el sistema sanitari català, tant en matèria de prevenció com de tractament personalitzat i orientació continuada dels pacients crònics i dels seus familiars. La finalitat d’aquest Programa és aportar un nou model d’atenció social i sanitària per a tots els ciutadans.
 
Actualment a Catalunya el 38% de la població general pateix alguna malaltia crònica (un 35% dels homes i un 41% de les dones), segons l’Enquesta de salut de Catalunya, ESCA 2014.
 
Rutes assistencials
 
El desplegament del PPAC també ha permès des del 2012, iniciar la implementació de les guies de pràctica clínica i la implementació de quatre rutes assistencials per a quatre dels problemes de salut crònics més prevalents: diabetis tipus 2, insuficiència cardíaca, bronquitis crònica i depressió. Actualment, aquestes rutes ja tenen una cobertura superior al 90 % del territori, assolida en aquests tres primers anys del PPAC.
 
A més, durant aquest any s’han començat a implementar dues noves rutes corresponents a la malaltia renal crònica i a la demència.
 
Es potencien programes de protecció, promoció i prevenció
 
D’altra banda, la interacció entre el PPAC i el Pla interdepartamental de salut pública (PINSAP) ha estat clau per promoure pràcticament al 100% dels territoris els programes de protecció i promoció de la salut i per la prevenció de les malalties cròniques. Durant el període avaluat, 2012-2015, s’han prioritzat cinc programes relacionats amb l’exercici i la dieta, el consum de tabac i el d’alcohol, les vacunes i l’atenció a la infància.
 
En total, s’han proporcionat consells per l’exercici físic a 516.000 persones i 170.000 escolars segueixen programes de consum de fruita. També és destacable que 70.000 catalans deixen de fumar cada any i que Catalunya disposa d’una de les millors cobertures vacunals del context internacional. En aquest sentit, cada any s’administren 3 milions de dosi de vacunes en 1,4 milions de persones en 1.300 centres vacunals. S’estima que s’han evitat més de 900.000 casos de malaltia en 25 anys. A més des del gener del 2014, està en marxa a Catalunya un programa pioner a l’Estat, de vacunació contra la tos ferina a les dones embarassades per evitar els casos en nadons, que són especialment greus. I des de febrer de 2013 s’està fent el cribratge neonatal de 22 malalties, la qual cosa permet detectar 200 casos anuals de malalties minoritàries que milloren molt el seu pronòstic quan són detectades a l’inici de la vida.
 
Pacient expert Catalunya®
 
Un altre aspecte que cal destacar és l’extensió del programa "Pacient expert Catalunya®" en cinc malalties cròniques a tot el territori. S’ha arribat a la xifra de 4.560 participants i l’objectiu és tancar l’any amb 5.000.
 
El pacient expert és la persona afectada per una malaltia crònica que és capaç de responsabilitzar-se de la pròpia malaltia i cuidar-se identificant els símptomes, responent davant d’aquests i adquirint eines per gestionar l’impacte físic, emocional i social de la malaltia.
 
La finalitat del Programa Pacient Expert Catalunya® és promoure canvis d’hàbits que millorin la qualitat de vida dels pacients mitjançant l’intercanvi de coneixements i experiències entre els pacients experts i la resta de pacients.
 
Altres reptes assolits
 
El PPAC també ha permès posar en marxa per part del CatSalut ‘La Meva Salut’, com a canal personal per a la ciutadania, a través del qual pot disposar d'informació de la seva salut i fer tràmits.
 
Plans individualitzats
 
Des del 2012 s’han identificat 150.000 persones com a pacients crònics complexos i s’ha posat en marxa un Pla d’Intervenció Individualitzat i Compartit (PIIC) per a cadascuna de les persones identificades. A més, el 80% del territori disposa de rutes d’atenció a la complexitat.
 
També des de l’inici del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat s’han format gairebé 500 professionals per revisar i conciliar els plans de medicació dels pacients crònics complexos i s’han revisat i conciliat tractaments farmacològics integrant tots els àmbits assistencials i millorant l’acompliment del tractament. Això ha permès reduir en un 15% les incidències en els pacients crònics complexos polimedicats.
 
En definitiva, el PPAC actua com a facilitador i catalitzador del procés d’adaptació del sistema assistencial sanitari i social. Posa èmfasi en la millora del control i la gestió clínica de les condicions cròniques de salut i en donar resposta a les necessitats complexes de salut i socials de les persones amb patologies cròniques, tot contribuint a la sostenibilitat i a l’eficiència del sistema de salut.