Aquesta és una de les mesures contemplades en el Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP), del qual s’ha fet avui balanç del seu primer any d’implantació
Balanç Pinsap
El secretari de Salut Pública, Antoni Mateu, ha fet balanç aquest matí del primer any d’aplicació del Pla Interdepartamental de salut pública (PINSAP) de la Generalitat de Catalunya, la iniciativa que pretén impulsar la salut des de tots els àmbits d’acció del Govern i la societat. Des de la seva posada en marxa al febrer de 2014 ja hi ha en marxa actuacions per afrontar els 5 reptes fonamentals per a la salut pública actual de què consta el pla: controlar l’excés de pes entre la població, prevenir i controlar les infeccions, promoure la salut mental, incidir en el control de les addiccions i, per últim, implicar tot el país en la construcció global de la salut.
 
Durant la presentació, Mateu ha explicat que en aquest primer any d’implantació del PINSAP s’han constituït els grups de treball, s’ha fet difusió territorial del Pla i s’han posat en marxa les actuacions prioritzades. Entre aquestes, el secretari de Salut Pública ha incidit en el Test salut com a eina útil per a identificar i avaluar l’impacte en l’estat de la salut de la població de les polítiques públiques que són responsabilitat del Govern, així com per a dissenyar estratègies per a l’abordatge dels determinants de salut. “Amb aquest test podem saber quines conseqüències pot tenir sobre la salut de la gent qualsevol actuació que fem, com ara la construcció d’una carretera o una determinada actuació per a la seguretat de la gent gran”, ha exemplificat Mateu.
 
A banda de la implantació del Test Salut, durant la presentació, que ha tingut lloc a l’Hospital Sant Joan de Déu, s’han repassat algunes de les actuacions desenvolupades, com ara els consells per augmentar l’activitat física saludable, la introducció de fruita extra i variada en moltes escoles, la implementació contínua del Codi Risc de Suïcidi, les actuacions conjuntes amb Territori i Sostenibilitat per a la qualitat de l’aire o l’elaboració de recomanacions i jornades sobre l’ús de cigarretes electròniques, el consum de les quals s’ha frenat molt respecte l’increment inicialment previst.
 
Millorar la salut de tots i amb la implicació de tothom
El PINSAP té un doble objectiu: incrementar els anys en bona salut de la població de Catalunya i incorporar efectivament la salut com un dels eixos de la política governamental. Per a fer-ho, entre d’altres, parteix de l’acció interdepartamental i intersectorial i avaluant l’impacte de salut de totes les polítiques. Liderat pel departament de Salut i en línia amb el Pla de Salut, el pla ha esdevingut una prioritat estratègica internacional, donat que entre d’altres ha estat reconegut per la Organització Mundial de la Salut (OMS).