Imatge
·         El Fons s’ampliarà abans de finals d’any fins els 40.000 pisos, amb la suma de les borses municipals de lloguer, i es podrà incrementar amb els habitatges de les entitats financeres
 
·         El preu de lloguer serà, com a mínim, un 20% inferior a la mitjana del de mercat i els adjudicataris podran accedir a un ajut per al pagament de la renda mensual
 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha signat avui amb 28 entitats municipalistes i associacions un conveni per a la creació del Fons d’habitatges de lloguer destinats a polítiques socials. Aquest acord possibilitarà posar tots els pisos de la Generalitat, els cedits per les entitats financeres, els de les borses municipals i els que formen part de les xarxes de mediació i d’inclusió sota la gestió única de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, depenent del Departament de Territori i Sostemnibilitat, i amb uns requisits homogenis per a totes les famílies que hi optin.
 
Inicialment, aquest Fons l’integren els 24.905 pisos que gestiona a hores d’ara l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i es preveu que abans de final d’any s’haurà incrementat fins els 40.000 habitatges quan s’hi incorporin els que gestionen els municipis. S’obre també la porta a integrar en el Fons més pisos buits gestionats per les entitats financeres i pels grans tenidors d’habitatge. En tots els casos, els pisos del Fons es destinaran a lloguer en unes condicions que garanteixin que els ocupen famílies en situació de vulnerabilitat.
 
El fet d’unificar la gestió de tots aquests habitatges sota el paraigües públic de l’Agència permet també homogeneïtzar els requisits amb els quals s’hauran de posar a disposició de les famílies:
 
·         El preu del lloguer haurà de ser inferior, com a mínim, en un 20% a la mitjana del de mercat a la zona.
 
·         Els adjudicataris podran accedir a un ajut públic per garantir que el preu de la renda mensual que hagin de pagar no superi una forquilla d’entre el 15 i el 30% dels seus ingressos totals (en funció de la seva renda).
 
·         Els contractes de lloguer tindran una durada mínima de cinc anys.
 
El conseller Vila ha emmarcat aquest acord “en un moment en què hem aconseguit una gran consciència política i social sobre la necessitat de garantir el dret a l’habitatge” i “on tots ens hem alineat” per trobar solucions als problemes de les famílies per mantenir la seva residència habitual. Igualment, ha ressaltat la importància del fet que “l’Administració, que és garantia de drets, tingui un parc de 40.000 pisos per desenvolupar polítiques socials”.
 
En aquesta mateixa línia, el secretari d’Habitatge, Carles Sala, ha explicat que la creació del Fons “no és un element conjuntural” per donar resposta a una situació concreta de crisi econòmica, “sinó estructural; és un dels instruments que dibuixa quin ha de ser el futur de les polítiques públiques d’habitatge”.  Sala ha expressat el compromís perquè el Fons d’habitatges de lloguer social “s’incrementi cada any”.
 
Més de 1.200 pisos cedits per les entitats financeres
 
Dels 24.905 habitatges gestionats actualment per l’Agència i que s’acaben d’incorporar al Fons, més de 1.200 procedeixen de cessions per part d’entitats financeres, que els tenien buits. Aquesta cessió ha estat conseqüència de l’anunci de la propera aprovació d’un impost que gravarà la tinença de pisos buits. D’aquesta manera, el mer anunci del gravamen “ja ha suposat un estímul perquè aquestes entitats amb pisos buits els mobilitzin”, ha explicat el conseller Vila.
 
D’altra banda, el Govern va aprovar el passat mes de març un Decret llei de mesures urgents en matèria d’habitatge que obliga les entitats financeres a informar les administracions de les operacions de comercialització internacional de grans paquets de títols hipotecaris i de pisos procedents d’execucions hipotecàries. Les administracions podran, doncs, exercir el dret de tempteig i retracte per adquirir aquests pisos i posar-los també a disposició de famílies en situació vulnerable. Des del mes de març, el Departament de TES ja ha rebut la comunicació de 2.000 pisos en aquesta situació.
 
Vila ha avançat que el Departament adquirirà “de manera immediata” 40 d’aquests habitatges i que destinarà els recursos que es recaptin gràcies a l’aplicació del futur impost de pisos buits a comprar-ne més.
 
El desplegament de totes aquestes mesures, ha recordat, respon a l’objectiu del Departament d’augmentar en un 10% el parc públic d’habitatge entre els anys 2015 i 2016.

3  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 48

Annex: entitats signants del conveni

Annex: entitats signants del conveni
PDF | 38

Imatge

Imatge
JPG | 350