L’objectiu del Govern és proporcionar als partits judicials de Santa Coloma de Farners, Rubí, Mollet del Vallès, Martorell, Esplugues de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat una nova ubicació que respongui a les necessitats del servei i que contribueixi a un millor desenvolupament de l’oficina judicial
 
 
El Departament de Justícia ha enllestit els tràmits necessaris per reubicar determinats òrgans judicials de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que es troben en instal•lacions obsoletes i els usos de les quals no responen a les necessitats concretes del servei.
 
Així doncs, des de la Conselleria de Justícia, i d’acord amb els operadors jurídics i judicials, s’han elaborat els plecs de condicions necessaris que han de fer possible, mitjançant concurs públic, l’arrendament de nous immobles amb l’objectiu de destinar-los a allotjar els òrgans judicials de Rubí, Mollet del Vallès, Martorell, Esplugues de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat, i també a Sant Coloma de Farners, a Girona.  Aquesta nova ubicació farà possible cobrir d’una forma més eficient les necessitats que es deriven del servei, d’una banda, i, de l’altra, contribuir en un futur proper a un millor desenvolupament de l’oficina judicial en aquests partits.
 

D’acord amb l’organització de la Generalitat de Catalunya, serà la Direcció General de Patrimoni l’encarregada de licitar el concurs públic que farà possible la reubicació d’aquestes dependències judicials.