Catalunya acollirà del 15 al 18 de juny la Reunió Anual del Grup de Treball de Governadors sobre Clima i Boscos (GCF, per les sigles en anglès). La trobada suposarà una gran oportunitat d'escoltar experiències d'èxit, formar xarxes de contactes i fer entrevistes a un grup important dels líders del GCF Taskforce.
 
La reunió posarà en relleu el paper cada vegada més important d'actors i xarxes regionals amb vistes a la Convenció de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic que se celebrarà a París el pròxim desembre (COP 21). Amb aquest objectiu, liderats pel GCF, un dels membres fundadors, Califòrnia i diversos estats i províncies del GCF, signaran el Memoràndum d’entesa per a la iniciativa de lideratge climàtic global (Under 2 MOU), un compromís dels estats i províncies de països desenvolupats i en vies de desenvolupament per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en un 80-95% respecte dels nivells de 1990. Unint-se en aquest esforç, les jurisdiccions estan donant un pas important per ajudar a concretar un acord global decisiu del conjunt de països, enguany.
 
També a Barcelona, els membres del GCF treballaran per consolidar accions concretes i aliances per implementar la Declaració de Rio Branco, signada durant la Reunió Anual del GCF 2014, en la qual els membres del GCF van acordar reduir la desforestació en un 80% per a l’any 2020, condicionada a la recepció de finançament internacional, per aconseguir aliances amb iniciatives de cadenes de subministrament sostenibles, i destinar una part substancial del finançament d'iniciatives basades en resultats, implementades per comunitats indígenes i tradicionals.
 
L'esdeveniment inclourà una sèrie de sessions per actualitzar i involucrar els participants de la reunió, incloent: una sessió d’alt nivell amb els governadors, ministres, secretaris de Medi Ambient i altres dignataris del Brasil, el Perú, Mèxic, Indonèsia, Nigèria, Espanya i els Estats Units; actualitzacions sobre el progrés dels països i províncies membres del GCF i els interessats durant una exposició interactiva; una taula rodona amb els coordinadors del GCF i representants dels països; una actualització de la Secretaria del GCF i el Fons GCF; i sessions de treball sobre temes d'alta prioritat, com les xarxes subnacionals i el camí cap a la COP 21, les estratègies de finançament públic i privat per al desenvolupament baix en emissions i la reducció de la desforestació, i les vies per al Global South (Sud Global) per col·laborar amb la Unió Europea i els programes de finançament baix en emissions.
 
En aquest enllaç, hi ha el programa detallat:
http://www.gcftaskforce.org/documents/2015/annual_meeting/brochure_en.pdf
 
 
El Governors’ Climate and Forests Task Force
 
El Governors’ Climate and Forests Task Force (GCF) és una col·laboració subnacional única entre 26 estats i províncies del Brasil, Indonèsia, Mèxic, Nigèria, el Perú, Espanya i els Estats Units. El GCF busca avançar en els programes jurisdiccionals destinats a promoure desenvolupament rural amb baixes emissions i la reducció de les emissions de la desforestació i l'ús del sòl (REDD+), i vincular aquestes activitats amb programes emergents de règims de compliment de reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i altres oportunitats de pagament per rendiment.
 
Més del 20% dels boscos tropicals del món es troben en els estats i les províncies del GCF, incloent més de 75% del Brasil i més de la meitat d’Indonèsia. El GCF inclou estats i províncies que estan liderant el camí a la construcció, els enfocaments d’àmplia jurisdicció-integrals per al desenvolupament amb baixes emissions i REDD+, i també l’única jurisdicció en el món (Califòrnia), que està considerant la possibilitat de disposicions que reconeguin compensacions de REDD+ com a part del seu sistema de compliment de GEH.
 
El GCF se centra en tots els aspectes dels esforços per reduir les emissions derivades de la desforestació i establir marcs duradors per al desenvolupament amb baixes emissions. Facilita l’intercanvi d’experiències i lliçons apreses entre els estats líders i províncies; sincronitza esforços a través d’aquestes jurisdiccions per desenvolupar polítiques i programes que proporcionen vies realistes per al desenvolupament rural forestal.