• "Activa’t per la salut mental" és un projecte de la Federació Salut Mental Catalunya i la Generalitat de Catalunya que compta amb la col·laboració del Departament de Benestar i Família, les quatre diputacions i el suport de l’Obra Social "la Caixa" i altres entitats
  • A Catalunya, 9 de cada 10 persones amb un trastorn mental greu (TMG) viuen amb la seva família, que esdevé un agent fonamental en la seva recuperació 
  • L’any 2014, el Centre de Salut Mental (CSMA) del Gironès i Pla de l’Estany, territori pilot del projecte, va atendre 3.539 persones, de les quals 1.330 van rebre un diagnòstic de TMG 
El Departament de Salut, l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, i l’Institut d’Assistència Sanitària, presenten aquesta tarda el programa pilot "Activa’t per la salut mental" a Girona, impulsat per apoderar les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies en el tractament i el procés de recuperació, i convertir-les en agents actius de la seva salut.
 
El projecte pretén aconseguir que persones amb problemes de salut mental o risc de patir-ne, i els seus familiars, puguin esdevenir agents de salut actius en el seu propi procés de recuperació, i millorar així la seva qualitat de vida. És un projecte en el marc del Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions, que estableix el suport a les famílies com a element clau. L’Activa’t s’inicia amb un pilot de 3 anys de duració amb l’objectiu d’avaluar-lo i incorporar-lo a les xarxes públiques d’atenció catalanes. El sector del Gironès i Pla de l’Estany de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de Girona i comarques és un dels 12 territoris catalans seleccionats per dur-lo a terme; i són l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques i el proveïdor de serveis sanitaris Institut d’Assistència Sanitària qui executaran el projecte de manera directa amb familiars i persones amb problemes de salut mental.
 
La Federació Salut Mental Catalunya destaca que aquest projecte és la culminació d’una demanda històrica de les associacions de salut mental ja que respon a la necessitat d’informació i apoderament de les persones amb problemes de salut mental i els seus familiars a Catalunya, i que és possible gràcies a la implicació de les associacions locals, les institucions implicades, col·laboradors privats i la xarxa de salut del territori.
 
Aquest projecte posa al centre del sistema el malalt i les famílies, articulant tots els serveis d’atenció sanitària i social per donar una millor resposta als problemes de salut mental, passant a ser subjectes actius del sistema.
 
Girona s’activa per la salut mental
 
A Girona ja s’ha posat en funcionament l’Espai Situa’t, emplaçat a la seu de l’associació de familiars ubicada a l’Hotel d’Entitats del carrer de la Rutlla. Funciona com a porta d’entrada d’aquest circuit d’atenció, actua com a referent de tot el procés, vinculat al moviment associatiu del territori i directament en contacte amb els professionals de la xarxa sanitària i els professionals de la Federació Salut Mental Catalunya.
 
Els professionals de l’Espai Situa’t ofereixen informació, orientació i assessorament específic sobre els trastorns mentals a la persona o la família, però també és un espai obert a la ciutadania per informar-se de qualsevol qüestió relacionada amb la salut mental. L’accés al circuit d’atenció el determina el centre de salut, a través de l’Espai Situa’t.
 
Dins del circuit s’inclou:
 
  • Espai Situa’t: servei d’informació i porta d’entrada al circuit, dirigit a la ciutadania en general i específicament al col·lectiu de persones amb problemes de salut mental

 

  • Psicoeducació: servei per a famílies (PROENFA) i persones que pateixen una malaltia mental, especialment un trastorn mental greu.

 

  • PROSPECT: servei de desenvolupament de l’apoderament, del col·lectiu afectat.

 

  • Grups d’ajuda mútua: servei de suport continuat entre iguals.

 

 
L’accés a la informació i al coneixement contribueix de forma molt positiva a una responsabilització i gestió més eficient del propi procés de cura i l’ús de recursos, a un benestar més elevat i a una participació compartida en la presa de decisions que situa el ciutadà al centre del sistema, tal com s’impulsa des de les accions incloses al Pla de salut 2011-2015.
 
L’abast del programa a Girona
 
En l’actualitat, després de la posada en funcionament de l’Espai Situa’t el mes de febrer, s’està treballant en l’atenció i informació a persones i famílies i en la implementació dels programes psicoeducatius per a famílies i persones afectades. L’objectiu és esdevenir un referent clar per a la persona que serveixi d’enllaç amb els diferents dispositius sanitaris i socials desplegats al territori, sobretot en casos que normalment no arriben al Centre de Salut Mental, i es manifesten per primera vegada en un d’aquests serveis. L’Espai Situa’t ja ha atès diverses demandes de famílies i persones afectades, i també ha ofert assessorament a professionals de les xarxes social i associativa. Es preveu incrementar el nombre de demandes ateses, fins una mitjana de 70 casos anuals. Paral·lelament, està previst l’inici del programa formatiu psicoeducatiu (PROENFA) el mes de setembre.
 
El Centre de Salut Mental del Gironès i Pla de l’Estany, que atén la població de referència que inclou en aquest moment el projecte, compta amb una llarga trajectòria en el treball amb grups psicoeducatius i actualment també s’estan duent a terme grups multifamiliars. L’any 2014, va atendre 3.539 persones, de les quals 1.330 van rebre un diagnòstic de trastorn mental greu (TMG). Això vol dir que un 37,6 % de pacients atesos al CSMA són participants potencials del projecte Activa't. Dels 1.330 usuaris tractats per TMG, 898 varen ser diagnosticats de psicosi, amb una mitjana de 14 visites l'any. El centre va realitzar l’any passat 1.055 primeres visites i un total 20.754 visites; també es van fer 1.626 visites a domicili i 252 sessions de teràpia de grup i/o teràpia familiar.
 
La iniciativa inclou 12 territoris i preveu atendre 3.000 ciutadans
 
A més de Girona, els territoris on s’ha implantat la prova pilot són Sabadell, Manresa, Granollers, Barcelona (Nou Barris), i Lleida. Més endavant, la prova pilot s’implantarà a sis territoris catalans més i preveu abastar unes 3.000 persones als diferents serveis del circuit, tant familiars com persones amb problemes de salut mental. "Activa’t per la salut mental" compta també amb la col·laboració del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, les quatre diputacions i el suport de l’Obra Social de "la Caixa", entre d’altres entitats.
 
 
L’OMS estima que 1 de cada 4 persones patirà un problema de salut mental
 
L’Organització Mundial de la Salut estima que 1 de cada 4 persones patirà un problema de salut mental al llarg de la seva vida. Segons les últimes dades de 2014 de l’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA), un 8,5% de catalans de més de 15 anys té risc de patir un trastorn mental. A Catalunya, l’any 2013 es van atendre el 2,6% de la població adulta en els centres ambulatoris de la xarxa de salut mental i es van registrar 0,2% de les altes en la xarxa d’hospitalització psiquiàtrica, segons el Servei Català de la Salut (CatSalut).