• A Catalunya es celebren cada any més de 360 festivals de música, que compten amb 1,5 milions d’espectadors
  • Els festivals  musicals compten amb 12.121 assistents de mitjana
  • En total, 219.000 persones van assistir l’any passat als esdeveniments que ara engloba “Digital Juny”
Catalunya és el país amb més concentració de festivals musicals de tota Europa
 
La temporada de festivals de música ha començat amb l’acte “Catalunya país de festivals”, iniciativa del Departament de Cultura que neix amb la voluntat de fer palesa la fortalesa del sector al nostre país, un dels territoris amb més concentració de festivals de tot el continent europeu.
 
A Catalunya es celebren més de 360 festivals de música, que compten amb 1,5 milions d’espectadors i amb un pressupost global de 60 milions d’euros. De mitjana els festivals tenen un antiguitat de 15 anys: el 32% tenen més de 20 anys d’antiguitat i un 42%, entre 0 i 9 anys d’antiguitat. La mitjana europea és de 21,5 anys.
 
El Departament de Cultura dóna suport econòmic a 89 festivals, el 30% dels quals són de naturalesa pública, malgrat que els festivals de caràcter privat també reben ajuts econòmics del Departament. Del total de festivals que reben suports, 23 són de pop-rock (4 públics i 19 privats), 23 de clàssica (10 públics i 13  privats), 19 de música world-trad (9 públics i 10 privats), 13 són multidisciplinaris (3 públics i 10 privats) i 11 són de jazz-blues (2 públics i 9 privats).
 
Pel que fa els públic, els festivals compten amb 12.121 assistents de mitjana. Al nostre territori, un 3% dels festivals acull més de 80.000 espectadors i un 44%, menys de 3.000. El pop-rock és el gènere que mobilitza major nombre d’espectadors.
 
A Catalunya, un 10% dels festivals tenen un pressupost superior als 900.000 euros, un 51% compta amb un pressupost de menys de 80.000 euros, un 26%, entre 80.000 i 200.000 euros; un 8%, entre 200.000 i 400.000 euros, i un 5%, entre 400.000 i 900.000 euros.
 
Catalunya esdevé un dels epicentres del món de la cultura digital
 
“Digital Juny” és una nova iniciativa per posar en valor i donar visibilitat a la concentració de festivals i trobades internacionals sobre cultura digital que té lloc al llarg del mes de juny a Barcelona.
 
La iniciativa incorpora noves trobades com el Cartoon360, principal esdeveniment europeu sobre animació cross-media, la primera edició del qual es va celebrar a Munic, o la reunió específica sobre cultura digital dels 4 Motors d’Europa (Catalunya, Baden-Württemberg, Rhône-Alpes i Lombardia), que tindrà lloc properament a la capital catalana.
 
Aquesta iniciativa agrupa els millors esdeveniments de cada disciplina i vol afavorir la xarxa d’intercanvi entre els professionals de la cultura digital. El pressupost total del conjunt d’esdeveniments és de 3,3 milions d’euros.
 
Catalunya té un sector de creació digitat molt vital, configurat per 161 empreses, que donen feina directa a 2.011 treballadors i que facturen un total de 146,5 milions d’euros.
 
També disposa d’un important sector dedicat als videojocs, configurat per 74 empreses, que donen ocupació directa a 983 treballadors i que facturen 70 milions d’euros. Aquest sector té un important mercat al país, ja que la xifra de jugadors de videojocs a Catalunya és d’1,3 milions de persones, cosa que equival al 21% de la població del país.  El  63% d’aquest públic són homes i el  37%, dones, segons dades de l’any 2012.