Altres Acords

Altres acords de Govern

query_builder   14 juliol 2015 15:01

event_note Nota de premsa

Altres acords de Govern

El Govern autoritza una subvenció per a la Fundació IRSI-CAIXA, dedicada a la investigació sobre el VIH
 
El Govern ha autoritzat el Departament de Salut a concedir una subvenció de 531.000 euros per a la Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida –Caixa, dedicada a la investigació sobre el VIH/sida. L’import que l’entitat rebrà és per a l’exercici 2015.
 
La Fundació IRSI-Caixa té per finalitat realitzar, impulsar i divulgar la recerca mèdica en l’àmbit de les ciències de la salut i l’epidemiologia i, especialment en el camp de la síndrome de la immunodeficiència humana adquirida. També fa un seguiment i ofereix una atenció continuada als malalts atesos en la unitat de VIH de l’Hospital Germans Trias i Pujol i altres hospitals de Catalunya.
 
Els treballs de recerca que realitza aquesta Fundació són molt importants i, des del 1995, el Departament de Salut ha formalitzat convenis amb aquesta Fundació per sufragar despeses d’investigació científica per tractaments de la SIDA.
 
 
Aprovades les noves comissions per a la distribució de les loteries de la Generalitat, que suposen un estalvi d’un 16%
El Govern ha aprovat les comissions que es pagaran a l’entitat col·laboradora que prestarà els serveis de funcionament de les loteries titularitat de la Generalitat a partir de l’1 d’abril de 2016, i durant un període de sis anys prorrogables a dos més. NOVO LOTTERY SOLUTIONS, empresa adjudicatària del concurs públic celebrat el mes de maig passat, serà la responsable de la distribució i operació dels elements i el material de joc de les loteries del canal convencional (Loto Ràpid, Lotto 6/49, Trio, Super 10 i Loto Express), loteria passiva (Grossa) i la que es comercialitza a través d’internet.
 
Els preus proposats pel nou operador, que ara aprova el Govern, permeten aconseguir un estalvi d’un 16%. A més, l’adjudicatari realitzarà una sèrie d’accions (canvis de terminals, canals de comercialització i millores a Internet) de renovació tecnològica que permetran la modernització dels equips de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA).  Es tracta d’un projecte integral que engloba un important ventall de prestacions molt diverses, algunes de les quals presenten un alt grau de complexitat tecnològica i d’implementació, que culminarà amb la renovació de tot l’equipament actual, que opera des del 2005.
 
D’aquesta forma, i a proposta de la conselleria d’Economia i Coneixement, el Govern acorda aprovar les comissions, que queden distribuïdes en tres categories i que varien entre un màxim del 32% i un mínim del 10%. En tots els casos, els preus es calculen sobre el marge d’explotació (diferencial entre la recaptació obtinguda i els premis adjudicats). Amb les noves condicions, l’EAJA s’estalviarà al voltant d’un milió d’euros anuals, si es prenen com a referència les xifres tancades el 2014 (jocs vigents, vendes i premis adjudicats i marge d’explotació). 
 
Aprovat el trasllat d’una dependència administrativa dels Mossos d’Esquadra a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
El Govern ha aprovat el trasllat de la dependència administrativa dels llocs de treball de l’Àrea d’Informació de la Comissaria General d’Informació i, de les persones funcionàries que els ocupen, que actualment estan situades a Granollers i Cerdanyola del Vallès, a la seu de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), ubicat a Mollet del Vallès.
 
L’objectiu principal és millorar la coordinació operativa i les condicions logístiques. La seu de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya reuneix les condicions necessàries i la seva ubicació es considera estratègica a nivell operatiu. La nova ubicació permetrà una racionalització de l’organització dels serveis que realitza l’Àrea d’Informació de la Comissaria General d’Informació, en l’àmbit territorial de la Regió Policial Metropolitana Nord.
 
Nou conveni amb el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) per cofinançar els controls de les superfícies agràries per teledetecció  
El Consell Executiu ha aprovat la subscripció del Conveni de col·laboració entre el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al cofinançament dels treballs de control assistit per teledetecció de les superfícies dels règims d’ajut inclosos a la sol·licitud única, a realitzar durant l’any 2015, i n’ha autoritzat la signatura.
 
El control per teledetecció és un mètode de control de superfícies mitjançant tècniques de anàlisi d’imatges obtingudes per satèl·lit, que té com a objectius principals realitzar controls sobre una mostra àmplia d’expedients en un període de temps reduït i estalviar tràmits a l’administrat, donant sempre compliment a tots els requeriments de la normativa comunitària.
  
Els resultats després d’anys d’experiència amb aquesta metodologia permeten assegurar que millora l’eficiència dels controls al mateix temps que contribueix a legitimar la percepció dels ajuts de la PAC en el sector agrari.
 
La superfície objecte de control per teledetecció 2015 a Catalunya és de 40.000 hectàrees.
 
Gràcies a la utilització del control per teledetecció per fer una gran part dels controls que preveu la normativa comunitària, el Departament podrà garantir efectuar els pagaments dels ajuts de la campanya 2015, tan aviat com sigui possible. Per arribar a aquest objectiu, el Departament utilitzarà complementàriament una metodologia creada per la pròpia Administració catalana consistent en controls amb imatges aèries recents de la mateixa campanya en què es sol·licita l’ajut. S’utilitzaran imatges encarregades a l’Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya (ICGC). Amb aquesta metodologia (CI), premiada a Europa, s’ha simplificat la gestió, amb un estalvi de costos i un augment de rendiment molt considerables. Així mateix permet realitzar la resolució de les parcel·les directament en un 90%, deslligant el control de les condicions climàtiques, orogràfiques i garantint una visió objectiva i reproduïble de la explotació. També s’han simplificat els tràmits que ha d’efectuar el beneficiari durant el procediment de verificació.

 
undefined
undefined
undefined
undefined