Pla de valors

El Govern recepciona les conclusions del Pla Nacional de Valors per a una nova cultura cívica

query_builder   14 juliol 2015 15:16

event_note Nota de premsa

El Govern recepciona les conclusions del Pla Nacional de Valors per a una nova cultura cívica

  • El projecte vol promoure el debat dins la societat catalana per fer arrelar nous valors que situïn la persona al centre i estimulin atributs positius com ara la tolerància, l'esforç, la solidaritat o el respecte
  • El Govern considera aquest Pla una valuosa aportació d’idees de la societat civil que poden inspirar futures polítiques públiques per bastir una proposta de projecte de país amb bases ètiques
  • Amb el lema: “el país creix quan les persones creixen”, el Pla situa la persona al centre de tot i aposta per un model més humà, ètic, conscient, autònom, coresponsable, copartícip, solidari i ecològic
  • En l’elaboració hi han participat uns 500 experts agrupats en vint grups de treball
 
 
El Govern ha recepcionat avui les conclusions del “Pla Nacional per a la promoció dels valors per a una nova cultura cívica”. Aquest projecte té per objectiu promoure el debat i la reflexió dins la societat catalana -a través de les seves entitats i associacions del món educatiu, social, cívic, cultural i empresarial- per fer arrelar nous valors que situïn la persona al centre i estimulin qualitats positives com són la tolerància, l'esforç, la solidaritat, l'estimació o el respecte, entre d’altres.
 
L’elaboració del “Pla Nacional per a la promoció dels Valors per a una nova cultura cívica” es va posar en marxa el 2011, promogut pel Govern en col·laboració amb la societat civil. En la seva redacció hi han participat uns 500 experts agrupats en vint grups de treball que corresponen als 17 àmbits temàtics que configuren la societat (educació, cultura, ciència, art, salut, esport, medi ambient, economia, organitzacions, política, justícia, seguretat, comerç, entre d’altres) i a l’àmbit transversal sobre la persona. Un Consell Director, amb representació de tots els departaments de la Generalitat, ha dirigit i coordinat el projecte.
 
El Govern considera aquest Pla com una valuosa aportació d’idees de la societat civil que poden inspirar futures polítiques públiques. No es tracta d’un contingut que el Govern pretengui assumir en la seva totalitat, sinó que acull com una aportació de reflexions per posar al servei dels departaments i del conjunt del país, amb la voluntat d’acompanyar el moviment social de les noves tendències. En aquest sentit, no es tracta d’un inventari de valors, no és un projecte d’adoctrinament de la societat, ni pretén un alliçonament en “valors”. El Pla és una proposta de projecte de país amb bases ètiques.
 
Per a la seva redacció el Pla ha partit de l’anàlisi que Catalunya es troba en un punt de bifurcació entre dos models de societat. D’una banda, l’actual -en fase d’esgotament- que tot i haver permès cotes elevades de benestar material també ha obviat considerar la persona com a prioritat. De l’altra, un model emergent que prioritza el benestar integral i el sentit de comunitat de les persones i els seus anhels de transcendència.
 
En aquesta línia, el Pla aposta per preservar i potenciar aquells valors universals i de país que configuren una part important de la identitat col·lectiva del poble català i que s’han mostrat essencials en el transcurs de la història. Però també detecta i incorpora noves maneres de veure el món i la vida que situen la persona al centre de tot i que aposten per un model més humà, ètic, conscient, autònom, coresponsable, copartícip, solidari i ecològic. D’aquí que el lema del Pla sigui: “el país creix quan les persones creixen”.
 
El Pla formula unes recomanacions i dissenys de mitjà i llarg recorregut per a cadascun dels àmbits:
 
Educació general: Promoure una educació integral, que potenciï les capacitats inherents de l’alumne i el seu compromís social. Formar-los perquè tinguin criteri audiovisual i facin un ús responsable de totes les eines tecnològiques.
 
Educació artística: Promoure una educació artística per a tothom, duta a terme per educadors amb una formació més completa, en què l’art sigui un agent primordial i de qualitat en la formació integral de les persones.
 
Educació universitària: Aconseguir una universitat en la qual la creació i la transmissió del saber responguin a les necessitats socials, fomenti el pensament lliure, crític i ètic, en igualtat d’oportunitats i equitat, compromesa amb la innovació, que tingui reconeixement internacional i respongui a uns alts estàndards.
 
Cultura: Avançar cap a una cultura que sigui una eina d’educació, transformació i socialització, que contribueixi al desenvolupament i al creixement personal i col·lectiu.
 
Comunicació i Xarxes Socials: Guanyar una comunicació transparent, veraç, respectuosa i positiva, que fomenti la convivència i el creixement de les persones.
 
Activitat física i esport: Promoure l’esport i l’activitat física com a instruments per viure els valors i fomentar el benestar integral de les persones. Garantir l’accés a la pràctica de l’esport i l’activitat física a totes les persones i els col·lectius socials i a tot el territori.
 
Sostenibilitat, paisatge i hàbitat: Impulsar una presa de consciència que ens comprometi amb el bé comú i amb responsabilitat i solidaritat envers les generacions futures. Avançar cap a un model energètic autosuficient, consolidar una nova cultura de l'aigua, progressar cap a l'autosuficiència alimentària de productes bàsics, amb aliments de proximitat i a l'abast de tothom; tendir cap al residu zero i aconseguir una mobilitat segura, sana, ambientalment i socialment sostenible.
 
Salut: Promoure un país saludable que consideri que el fet de vetllar per la salut és un dret, fonamentat en una cultura de l’autoconeixement i la responsabilitat pròpia i col·lectiva envers la salut, i en un sistema sanitari amb una visió integral que sigui equitatiu i solidari i se centri en les persones.
 
Ciència: Reforçar la cultura científica per tal que tota la societat participi activament de la ciència i els seus valors, ajudant a formar una ciutadania amb esperit crític, amb fascinació pel descobriment i avesada a la innovació i el desenvolupament.
 
Economia: Impulsar una economia més estable, dinàmica, ètica i sostenible, centrada en la dignitat i el benestar de les persones i orientada al bé comú.
 
Organitzacions (empresa, administració pública i tercer sector): Avançar cap a una visió humanista de les organitzacions empresarials i l’Administració pública per tal que siguin innovadores, plenament sostenibles, i amb un lideratge responsable que els permeti integrar les dimensions ètica i emocional, i fer-ho en clau de gènere, i promoure el desenvolupament professional i humà.
 
En el cas del tercer sector, ser pioners i seguir aportant valor a la societat a través d’una activitat centrada en els principis ètics i els valors, al servei de les persones. Connectar amb la ciutadania i estar a la seva disposició per canalitzar mitjançant la força associativa els múltiples reptes de les persones i la societat per a la seva transformació. I fer-ho amb compromís ètic i visió integral humanista, sistèmica i sostenible.
 
Diàleg social: Plantejar-nos col·lectivament quin país volem gràcies a un diàleg obert i integrador que posi per sobre de tot el bé comú, i que això es faci des de la igualtat de gènere i de relacions, sense culpabilització ni menyspreu per a uns, ni victimització o dependència dels altres, i que ens faci avançar cap a l’equitat i la dignitat de totes les persones.
 
Comerç: Consolidar un consum conscient i amable; tot plegat a través d’una comunicació real, responsable, honesta i que arribi a les persones.
 
Justícia: Anar cap a una justícia més humana, eficaç, preventiva, propera i sensible a les necessitats de les persones –en definitiva, més justa- i que prioritzi l’acord i la responsabilitat compartida.
 
Seguretat: Promoure la seguretat des de l’autoresponsabilitat, l’educació i el civisme, oferint la plena garantia en l’exercici dels drets fonamentals de les persones. Ampliar la confiança i el prestigi social de la policia que donin més legitimitat a la seva tasca com a agents de l’autoritat.
 
Política: Promoure la renovació de la dinàmica política exercida per polítics amb vocació, valors i competència, capaços de traslladar a l’acció aquesta renovació amb una participació ciutadana efectiva i una governança oberta i transparent. Facilitar l’arribada a la política de les persones que siguin fidels als principis del bon govern i tinguin les competències necessàries per dur-ho a terme. Abandonar l’endogàmia i facilitar el pluralisme intern, la rotació i la renovació dels partits.
 
Recerca aplicada: Crear un espai de treball col·laboratiu de recerca aplicada sobre els valors i les tendències de caràcter intangible i constructiu de la nostra societat.
 
undefined
undefined
undefined
undefined