c16

El Govern aprova els nous descomptes a la C-16 entre Terrassa i Manresa

query_builder   14 juliol 2015 15:30

event_note Nota de premsa

El Govern aprova els nous descomptes a la C-16 entre Terrassa i Manresa


  • Es preveu l’aplicació de bonificiacions addicionals de fins a un 50% a l’autopista entre Manresa i Terrassa el gener de 2016
 
  • Els desplaçaments interns en hora punta per la C-16, entre els accessos de Sant Vicenç de Castellet i Manresa Sud i Centre, incloent-hi els vehicles procedents de Monistrol de Montserrat seran bonificats al 100%
 
  • A la barrera de les Fonts aquesta mateixa setmana es reduirà la tarifa un 18,37% i el gener de 2016 s’aplicarà el sistema de peatge tancat, amb reduccions de fins al 80% segons el recorregut
 
El Govern ha aprovat avui el decret de modificació de la concessió de la C-16 Sant Cugat del Vallès-Terrassa-Manresa, que permet implantar un nou sistema de descomptes al tram entre Terrassa i Manresa amb l’objectiu d’optimitzar la utilització de l’autopista i millorar la seguretat i la mobilitat en el corredor format per aquesta via juntament amb la C-55 i la C-58.
 
En els últims anys, la Generalitat de Catalunya ha adoptat un conjunt de mesures a les autopistes de la seva titularitat per homogeneïtzar les tarifes dels peatges i promoure una gestió de la mobilitat més sostenible. En aquest sentit, s’està aplicant un sistema de descomptes acumulatiu a partir de criteris de recurrència, alta ocupació i vehicles amb baix nivell d’emissions.
 
Amb la voluntat d’aprofundir en aquest model, el Govern ha impulsat un pla d’actuacions per a la millora de la mobilitat i la seguretat al corredor que integren la C-16, la C-55 i la C-58 entre el Vallès Occidental i el Bages. Aquest programa inclou, entre altres, l’execució d’obres de millora de la seguretat viària a les vies alternatives a l’autopista i la millora de la senyalització d’accés a aquesta.
 
En paral·lel, el pla comporta l’establiment d’un nou sistema tarifari a la C-16, amb bonificacions addicionals a les existents, que consta de dos eixos, en coherència amb els criteris establerts en el Pla d’homogeneïtzació de peatges:
 
  • Un sistema de bonificacions en el tram Terrassa-Manresa, en benefici de la mobilitat a l’entorn de Manresa per descongestionar la C-55 en aquest recorregut, en especial a les hores punta per tal de millorar la fluïdesa i la seguretat viària de les carreteres C-55 i C-58.
 
  • L’homogeneïtzació de les tarifes i la implantació d’un sistema de peatge tancat virtual al tram Sant Cugat del Vallès-Terrassa, que ha de permetre una reducció substancial del peatge tot adequant-lo al recorregut real dut a terme pels usuaris. Aquest nou sistema s’afegeix als descomptes per recurrència, alta ocupació i baix nivell d’emissions.
 
En concret, avui s’ha aprovat:
mapa 1
  • A la C-16 al peatge de Sant Vicenç de Castellet: Bonificacions addicionals per als vehicles lleugers que hi circulin de dilluns a divendres no festius entre les 7 h i les 10,30 h; i entre les 17 h i les 21 h.
 
-       Barrera troncal: Descompte del 50% per als moviments des de l’entorn de Manresa per als vehicles que accedeixin a la C-16 pels enllaços núm. 49 Manresa Sud o núm. 50 Manresa Centre, en tots dos sentits de circulació.
 

Barrera lateral: Descompte del 100% per als moviments interns entre l’enllaç núm. 41 St. Vicenç de Castellet (incloent-hi els vehicles procedents de Monistrol de Montserrat) i els enllaços núm. 49 Manresa Sud o núm. 50 Manresa Centre, en tots dos sentits de circulació. S’hi inclouen els municipis de Navarcles, Sant Fruitós de Bages, Santpedor i Sant Joan de Vilatorrada.

- Els nous descomptes s’aplicaran a partir del gener de 2016 una vegada implementats els sistemes de verificació i control necessaris. En aquest sentit, avui també s’inicia el procés per licitar la instal·lació d’aquests sistemes.
- Cal que els usuaris facin el pagament del peatge mitjançant sistema dinàmic o telepeatge (Via-T) o qualsevol altre sistema dinàmic prèviament autoritzat.
- Es manté la reducció del 45% de dilluns a divendres no festius.
- Es mantenen els descomptes del 30% per a vehicles ecològics i del 40% per a vehicles d’alta ocupació. A partir del 15 de setembre s’hi afegirà la bonificació del 100% per a vehicles elèctrics.
mapa 2
  • Al tram Sant Cugat del Vallès-Terrassa:

 

-       Reducció del 18,37% addicional en la tarifa, que s’aplicarà a tots els vehicles lleugers de dilluns a divendres no festius, a partir de l’endemà de la publicació del decret al DOGC, aquesta setmana.

 

-       Sistema de peatge tancat virtual per als recorreguts interns amb origen i destí als enllaços 13-21, de manera que els usuaris abonin el peatge en funció dels quilòmetres recorreguts. Aquest sistema, per a tot tipus de vehicles i tots els dies de la setmana, s’aplicarà a partir de gener de 2016 un cop implementats els sistemes de verificació i control. En aquest sentit, avui també s’inicia el procés per licitar la instal·lació d’aquests sistemes.

 

 

 

- Cal que els usuaris facin el pagament del peatge mitjançant sistema dinàmic o telepeatge (Via-T) o qualsevol altre sistema dinàmic prèviament autoritzat

 

Es mantenen els actuals moviments o recorreguts gratuïts (els que tenen els seu origen i destinació entre els enllaços números 13, AP-7 – B-30 – Sant Cugat del Vallès; i 16, Rubí – Sant Quirze del Vallès).

 

Es mantenen els descomptes 30% per recurrència, 30% vehicle ecològic i 40% vehicle d’alta ocupació. A partir del 15 de setembre s’hi afegirà la bonificació del 100% per a vehicles elèctrics.

 

- Es manté la reducció del 45% de dilluns a divendres no festius.

  • Al tram Sant Cugat del Vallès-Terrassa:

 

-       Reducció del 18,37% addicional en la tarifa, que s’aplicarà a tots els vehicles lleugers de dilluns a divendres no festius, a partir de l’endemà de la publicació del decret al DOGC, aquesta setmana.

 

-       Sistema de peatge tancat virtual per als recorreguts interns amb origen i destí als enllaços 13-21, de manera que els usuaris abonin el peatge en funció dels quilòmetres recorreguts. Aquest sistema, per a tot tipus de vehicles i tots els dies de la setmana, s’aplicarà a partir de gener de 2016 un cop implementats els sistemes de verificació i control. En aquest sentit, avui també s’inicia el procés per licitar la instal·lació d’aquests sistemes.

 

ü  Cal que els usuaris facin el pagament del peatge mitjançant sistema dinàmic o telepeatge (Via-T) o qualsevol altre sistema dinàmic prèviament autoritzat

 

ü  Es mantenen els actuals moviments o recorreguts gratuïts (els que tenen els seu origen i destinació entre els enllaços números 13, AP-7 – B-30 – Sant Cugat del Vallès; i 16, Rubí – Sant Quirze del Vallès).

 

ü  Es mantenen els descomptes 30% per recurrència, 30% vehicle ecològic i 40% vehicle d’alta ocupació. A partir del 15 de setembre s’hi afegirà la bonificació del 100% per a vehicles elèctrics.

 

ü  Es manté la reducció del 45% de dilluns a divendres no festius.

 

C16
El sistema de peatge tancat virtual comporta la instal·lació
de pòrtics com el de la fotografia
 
 
Gratuïtat per al transport regular de viatgers
 
D’altra banda, cal indicar que estaran exempts del peatge els vehicles de transport públic regular de viatgers que pertanyin a empreses concessionàries autoritzades per als itineraris i freqüències establertes en els seus contractes per raó dels quals utilitzin l’autopista C-16. Aquesta gratuïtat s’aplicarà a partir del setembre vinent.
 
Requisits del sistema
 
En tots els casos, per poder aplicar aquests descomptes, cal que els usuaris utilitzin com a modalitat de pagament el sistema dinàmic o telepeatge (Via-T) o qualsevol altre sistema dinàmic prèviament autoritzat. Durant els dos primers anys d’aplicació del nou sistema, la concessionària de la C-16 facilitarà aquests dispositius als usuaris que actualment no en diposin sense cost d’adquisició.
 
 
Millora de la mobilitat
 
Actualment, la mobilitat per carretera entre Manresa i la conurbació de Barcelona es distribueix d’una forma poc eficient, atès que es basa principalment en dues vies convencionals, la C-55 i la carretera C-58 (més de 30.000 vehicles diaris), que suporten un gran volum de trànsit, mentre una via d’alta capacitat com la C-16, és infrautilitzada (la meitat que les anteriors, uns 15.000 vehicles diaris de mitjana). La C-55 i la C-58 registren un trànsit molt heterogeni; per exemple, reben molt trànsit local però també molts vehicles pesants que fan llarg recorregut. L’autopista C-16, per les seves característiques, no absorbeix aquest trànsit i presenta dificultats d’accessibilitat des de la vialitat de l’entorn.
 
El nou sistema tarifari entre Manresa i Terrassa i l’execució d’obres tant a l’autopista com a la xarxa viària de l’entorn tenen com a objectiu fer la C-16 més atractiva i més accessible a l’usuari, alhora que descongestionar la C-55 i la C-58 i millorar-hi les condicions de seguretat. Aquestes actuacions, amb una inversió prevista de 20 milions d’euros, tindran un termini d’execució fins al 2016.
undefined
undefined
undefined
undefined