Altres acords del Govern

Altres acords del Govern

query_builder   1 desembre 2015 15:14

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

Requeriment d’incompetència davant l’Estat pel decret d’autoconsum d’energia elèctrica
 
El Consell Executiu ha aprovat requerir al Govern de l’Estat que derogui o modifiqui la redacció de diferents articles i disposicions del Reial decret 900/2015, de 9 d’octubre, pel qual es regulen les condicions de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum.
 
El Govern considera que l’actual redactat envaeix competències pròpies de la Generalitat de Catalunya, vulnera el marc competencial establert en matèria d’energia i també normes de rang superior, i limita la capacitat de Catalunya per aplicar la capacitat normativa que li correspon en l’àmbit de l’autoconsum i la connexió a la xarxa elèctrica d’aquest tipus d’instal·lacions.
 
Les instal·lacions d’autoconsum generen i consumeixen energia en un mateix punt del territori i, per tant, el seu aprofitament no supera l’àmbit territorial de Catalunya. Per això, el Govern argumenta que no té raó de ser una normativa uniforme i homogènia per a totes les comunitats autònomes quan les instal·lacions a les quals es refereix aquesta normativa són de competència de Catalunya.
 
El Govern també argumenta que, donat el limitat impacte econòmic de l’autoconsum sobre el règim econòmic del sistema elèctric, la regulació de l’Estat tan sols pot referir-se als aspectes que regulen directament el règim econòmic de les modalitats d’autoconsum, i no a altres aspectes administratius o tècnics ni a les seves eines de control. A més, també considera que molts articles donen caràcter de normativa bàsica a aspectes estrictament tècnics o bé centralitzen funcions executives, tal com succeeix amb la creació d’un únic registre estatal.
 
El Reial decret 900/2015 suposa el desplegament reglamentari de l’article 9 de la Llei 24/2013, que va ser objecte d’un recurs d’inconstitucionalitat per part de la Generalitat de Catalunya que va ser admès a tràmit en el seu moment. El Govern de Catalunya s’ha mostrat sempre partidari d’una normativa que fomenti i impulsi l’autoconsum com una de les branques de la seva política energètica, fet que contrasta amb la regulació restrictiva i desincentivadora aprovada pel Govern central.
 
Un total de 907.500 euros per les gestions operatives dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017
 
El Govern referma el compromís amb la celebració d’aquest esdeveniment, tal com estableix el protocol d’intencions signat entre l’executiu català i el Comitè Organitzador dels Jocs Mediterranis, que ja es va traduir l’any passat amb una aportació de 553.700 euros per aquest mateix concepte i que es complementa amb una inversió de 13.551.625 euros per fer realitat -projecte executiu, direcció d’obres i construcció- el Palau d’Esports a la zona esportiva de Campclar.
 
El Govern considera que la celebració d’aquest esdeveniment esportiu és una oportunitat única per situar Catalunya al món a través de l’esport i promocionar valors com la cohesió social i territorial o la promoció turística i patrimonial de la ciutat de Tarragona i la resta de territori.
 
Els Jocs Mediterranis són una competició de caràcter poliesportiu que s’organitza en el marc del moviment olímpic, amb el reconeixement del Comitè Olímpic Internacional (COI). El 15 d’octubre de 2011, el Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis va escollir Tarragona com a seu dels Jocs l’any 2017. La competició se celebrarà del 30 de juny al 9 de juliol, en 16 municipis seu del territori, i hi participaran 4.000 esportistes de 24 nacionalitats diferents.
 
Traspàs dels professionals de la formació professional per a l'ocupació de centres penitenciaris i educatius al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)
 
El Govern ha acordat el traspàs dels professionals de la formació professional per a l'ocupació de centres penitenciaris i educatius al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció. La transferència d'aquests 56 professionals del Departament de Justícia respon a l'objectiu de potenciar el nou model de formació en oficis conduent a l'obtenció de certificats de professionalitat .
 
Des del 2003, aquest col·lectiu ja depenia funcionalment de la direcció de formació i inserció del Cire, empresa que té per objecte social formar, ocupar i inserir els interns de les presons i centres educatius catalans.
 
Els professionals de formació professional per a l'ocupació dels centres penitenciaris i educatius catalans dependran directament del CIRE, l'empresa del Departament de Justícia que treballa per reinserir els interns amb itineraris integrals de formació, ocupació i inserció. Fins ara, aquest personal ja depenia funcionalment de la direcció de formació i inserció del CIRE, però orgànicament estava adscrit al Departament de Justícia.
 
Aquest Acord busca una gestió més qualitativa de la formació professional ocupacional impartida, seguint l'objectiu prioritari del Pla estratègic del CIRE 2013-2016 de potenciar un nou model de formació en oficis dels interns conduent a l’obtenció de certificats de professionalitat dels interns dels centres penitenciaris i educatius catalans. La transferència coincideix amb la posada en marxa de dos projectes estratègics de millora del model formatiu i d’inserció amb fons europeus, amb el suport del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).
El canvi d'adscripció orgànica, amb efectes des de l'1 de gener de 2016, es farà garantint les mateixes condicions laborals al personal.
 
Prevenció d’incendis al Pirineu
 
El Govern ha validat el conveni transfronterer entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l’organisme FORESPIR, GEIE, l’organisme Météo-France, l’organisme Office National des Forêts, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i l’École d’Ingenieurs de Purpan Association, en el marc del projecte Pirios “Prevenció del risc d’incendis forestals en el Pirineu”, candidat a una subvenció europea.
 
Aquest conveni estableix un marc de cooperació mitjançant un projecte europeu per potenciar la prevenció del risc d’incendis forestals al Pirineu. L’objectiu estratègic és permetre als territoris pirinencs fer un front més efectiu en la gestió del risc dels incendis forestals, incentivant la gestió forestal, i particularment de combustibles, els quals constitueixen una base fonamental en la prevenció d’incendis.
 
Aquest projecte es divideix en 4 blocs de treball. Un primer bloc tractarà de revisar els índexs de perill utilitzats al Pirineu, el segon bloc tractarà de fer una cartografia des del punt de vista dels incendis. Aquesta cartografia, que si bé utilitza bona part de la cartografia ja existent de vegetació, vol incorporar elements específics pel cas dels Pirineus. Un tercer bloc tractarà de la gestió preventiva d’ares dels Pirineus. I finalment un quart bloc tractarà de la divulgació de les feines.
 
El Govern ha considerat adient presentar la candidatura conjunta del projecte Pirios per optar a la subvenció finançada per la UE.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined