Altres acords del Govern

Altres acords del Govern

query_builder   16 febrer 2016 14:01

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

Protocol de col·laboració amb la regió senegalesa de Fatick per impulsar polítiques ambientals
 
El Govern ha autoritzat subscriure un protocol de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i els consells departamentals de Fatick, Foundiougne i Gossas, dins la regió de Fatick, al Senegal. El protocol establirà el marc general per impulsar actuacions de cooperació institucional i tècnica en diverses àrees vinculades a les polítiques ambientals.
 
Les parts es comprometen a cooperar, prioritàriament, en els àmbits de la protecció i conservació dels recursos naturals, la gestió dels residus, l’educació i la informació ambiental. Per a fer-ho intercanviaran informació científica, tècnica i innovació tecnològica; es proveiran d’assistència tècnica i desenvoluparan projectes i iniciatives conjuntes.
 
En el marc d’aquest acord, l’Executiu també ha aprovat un acord de desenvolupament d’activitats d’educació ambiental dins el Programa Escoles Verdes previstes per al curs escolar 2015-2016. El document estableix la posada en marxa d’una iniciativa pilot d’agermanament de 12 escoles catalanes i senegaleses.
 
L’objectiu és fomentar vincles entre els centres educatius per apropar els alumnes a la realitat d’altres països, implicar els pares i el professorat en l’intercanvi d’experiències i coneixements en l’ambientalització. També es vol implicar la comunitat educativa en la cooperació internacional per incentivar la col·laboració futura en projectes de voluntariat ambiental.
 
Modificació dels estatuts del consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC)
 
El Govern ha aprovat la modificació i el text íntegre dels estatuts del consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC), per adequar-los a la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i, específicament, al nou règim jurídic dels consorcis que s’hi preveu a través de la disposició addicional vintena que s’afegeix a la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 
L’ICCC s’adscriu a la Generalitat de Catalunya i es regeix pel seu règim pressupostari, de comptabilitat i de control aplicable, tenint en compte el règim jurídic específic aplicable als centres de recerca de Catalunya (centres CERCA). Els estatuts també s’ajusten a la Llei de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa en relació amb el dret de separació del consorci i la seva dissolució i liquidació, si s’escau.
 
Les institucions constitutives del consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC) són l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través dels departaments competents en matèria de salut i recerca, la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El seu objecte és el desenvolupament de la recerca bàsica i clínica en l’àmbit cardiovascular.
undefined
undefined
undefined
undefined