Economia

El Govern revisarà la normativa sectorial per actualitzar-la i regular l'economia col·laborativa

El nou marc jurídic ha d'ordenar aquesta nova pràctica econòmica i garantir la competència lleial entre les diferents modalitats de prestació de serveis

query_builder   5 abril 2016 14:55

event_note Nota de premsa

El Govern revisarà la normativa sectorial per actualitzar-la i regular l'economia col·laborativa

El nou marc jurídic ha d'ordenar aquesta nova pràctica econòmica i garantir la competència lleial entre les diferents modalitats de prestació de serveis

  • En cada sector s’establiran els criteris i requisits per als agents que ofereixin serveis en la modalitat d’economia col·laborativa, i es tipificarà les seves obligacions i, per tant, els seus incompliments
  • El nou marc jurídic ha d’ordenar aquesta nova pràctica econòmica i garantir la competència lleial entre les diferents modalitats de prestació de serveis
  • Es promouran acords de col·laboració amb les plataformes tecnològiques per tal de potenciar la informació i la transparència de les activitats que s’hi duen a terme, i es promourà l’elaboració un Codi de bones pràctiques per a tots els agents d’aquesta modalitat
  • La Generalitat espera la revisió de la directiva europea sobre comerç electrònic per decidir si fa una legislació específica sobre les plataformes d’internet
El Govern ha donat avui el tret de sortida a la revisió de tota la normativa sectorial per tal d’incorporar-hi l’economia col·laborativa. L’objectiu és habilitar un marc jurídic que reguli aquesta nova pràctica econòmica i que, al mateix temps, garanteixi la competència lleial entre els diferents models de prestació de serveis.
 
La generalització de pràctiques en què qui ofereix el servei és un particular i on l’oferta i la demanda es connecten a través de plataformes d’internet i/o comunitats d’usuaris, ha comportat un nou model de prestació de serveis que no està previst en la normativa actual ni en l’activitat ordinària del mercat. El ciutadà esdevé “agent productor” posant a disposició d’altres ciutadans serveis, temps o recursos ociosos o infrautilitzats a canvi d’altres serveis o d’una contraprestació econòmica.
 
Aquestes relacions entre iguals mitjançant aquestes plataformes i/o comunitats d’usuaris que connecten oferta i demanda s’han estès a múltiples sectors d’activitat econòmica ja existents -mobilitat, turisme, mercat immobiliari, comerç, telecomunicacions i energia, finances, ensenyament, etc.
 
Per això, l’octubre de 2014 el Govern va encarregar l’inici dels treballs per a elaborar un marc regulador de l’economia col·laborativa, i va exposar posteriorment els seus avenços en la Comissió d’estudi de les polítiques públiques en matèria d’economia col·laborativa del Parlament de Catalunya. També s’ha tingut en compte com estan actuant la resta de països europeus en aquest àmbit.
Del resultat d’aquest treball s’ha cregut convenient no fer una regulació específica per a l’economia col·laborativa, sinó apostar per tractar-la com una nova forma de prestació d’uns serveis ja existents i, per tant, incloure i regular aquesta modalitat dins de les normatives sectorials ja vigents.  
 
Seguint aquesta línia, en el termini d’un any el Govern anirà materialitzant la revisió de la seva normativa sectorial, de manera que s’incrementi la seguretat jurídica, es garanteixi la competència lleial i es possibiliti la convivència entre les diferents modalitats de prestació de serveis existents dins de cada sector. La iniciativa pretén, doncs, preservar el compliment de la legalitat, tot garantint el compliment dels drets dels treballadors, dels drets dels consumidors i de la normativa fiscal.
 
Aquest procés de revisió passarà per establir els criteris que diferencien els nous actors de les ofertes tradicionals, i per determinar els requisits que han de complir per poder prestar la seva activitat. De la mateixa manera, se’n tipificaran aquestes obligacions i, per tant, els incompliments, seguint el règim sancionador de la normativa sectorial.
 
El canvi de model que representa l’economia col·laborativa també comportarà canvis en l’economia social. Per això, cal analitzar la necessitat de noves figures jurídiques o la revisió dels mecanismes existents per canalitzar aquest sector.
 
Increment de la transparència i foment de les bones pràctiques

En el mateix sentit, el Govern promourà l’establiment d’acords de col·laboració amb les plataformes d’economia col·laborativa que connecten oferta i demanda. Aquests acords tindran com a finalitat aprofitar la traçabilitat que ofereix la tecnologia per potenciar la informació i la transparència de les activitats que es realitzen a través de les plataformes, i clarificar-ne les obligacions com a intermediàries. La Generalitat està atenta a la revisió que la Comissió Europea està fent de la directiva de comerç electrònic i, en funció del seu contingut, decidirà si elabora una legislació específica sobre les plataformes d’internet.
 
L’acord de Govern també promourà l’elaboració d’un Codi de bones pràctiques per a l’economia col·laborativa, que ha de determinar un marc recomanable de comportament per a ciutadans productors, plataformes i usuaris. Aquest document, d’adscripció voluntària, contribuirà a determinar uns estàndards de qualitat en qualsevol activitat d’economia col·laborativa, i abordarà aspectes com la resolució de conflictes o la transparència.
 
Finalment, per donar suport a tot aquest procés, es constituirà una Comissió Interdepartamental que ajudi a fixar els criteris que defineixen les activitats d’economia col·laborativa en cada sector, esdevingui també l’interlocutor amb tots els agents implicats en el canvi i assessori el Govern. Per a aquest fi, es convocaran taules sectorials que comptaran amb la participació tant dels representants de l’oferta tradicional i de les noves modalitats d’activitat com de  les plataformes d’internet, dels usuaris i de les administracions competents. En el termini d’un any, la Comissió lliurarà al Govern un informe sobre l’economia col·laborativa a Catalunya, per a la seva presentació al Parlament.
 
La Comissió estarà formada per tres membres del Departament d’Empresa i Coneixement; tres del de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda; dos del de Treball, Afers Socials i Famílies; dos de Territori i Sostenibilitat i dos de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. La resta de departaments del Govern participaran en la Comissió quan s’abordin àmbits que els afectin.