taxa turistica

El Govern fa balanç de la taxa turística del 2015, any en què s'han recaptat 43,5 milions d'euros, un 5,5% més respecte de l'any anterior

query_builder   12 abril 2016 17:04

event_note Nota de premsa

El Govern fa balanç de la taxa turística del 2015, any en què s'han recaptat 43,5 milions d'euros, un 5,5% més respecte de l'any anterior

  • L’Executiu ha analitzat avui el balanç sobre aquest impost, que està destinat a la millora i la promoció turística del territori
 
  • El total recaptat des de 2012 supera els 126 milions d’euros, dels quals 39,5 milions s’han transferit als ens locals
El Govern ha donat a conèixer avui el balanç de l’Impost sobre les estades en establiments turístics corresponent a l’any 2015. La recaptació de l’any passat ha superat els 43,5 milions d’euros, 2,5 milions més que al 2014 (un 5,5% més). En total, des de la seva posada en marxa, el novembre de 2012, i fins al 2015, la Generalitat ha recaptat amb aquest impost 126,1 milions d’euros, dels quals 39,5 milions s’han transferit als ens locals.
 
Els 43,5 milions d’euros recaptats amb aquest impost l’any 2015 conformen la dotació del Fons per al Foment del Turisme. D’aquest Fons, el Govern, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, gestiona directament 29,7 milions d’euros, mentre que els 13,8 milions restants han estat traspassats als ens locals amb la distribució següent (segons marques turístiques): Barcelona, 7.654.889,03 euros; Costa Barcelona, 1.539.974,14 euros; Costa Brava, 2.261.391,24 euros; Costa Daurada, 1.654.654,71 euros; Paisatges Barcelona 77.292,66 euros; Pirineus 440.867,28 euros; Terres de l’Ebre, 134.178,90 euros, i Terres de Lleida, 68.305,64 euros. En qualsevol cas, cal subratllar que bona part dels fons de la Generalitat també es dediquen a inversions directes en el territori.
 
1.- IMPOST SOBRE LES ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS*           
 
2012
2013
2014
 
2015
Variació vs 14
1T
 
5.238.621,39
5.693.178,89
 
5.896.500,76
3,57%
2T
 
10.587.274,57
11.563.685,63
 
12.062.946,22
4,32%
3T
 
15.765.708,74
16.699.982,05
 
17.614.216,96
5,47%
4T
2.860.107,39
6.922.698,08
7.286.274,54
 
7.930.185,68
8,84%
Total
2.860.107,39**
38.514.302,78
41.243.121,11
 
43.503.849,62
5,48%
 
(*) Ingressos totals recaptats (4T 2012 – 2015) tenint en compte les incidències en la recaptació
(és a dir, aquells ingressos reals que resten pendents de validar).
(**) Només van ser dos mesos des de la posada en marxa de l’impost (novembre i desembre).
 
Lideren els hotels; destaquen els creuers i els habitatges d’ús turístic
Pel que fa a la recaptació per tipologia d’establiments, els hotels mantenen la primera posició en termes absoluts amb 34,3 milions d’euros (prop d’un 79% del total). Enguany destaca especialment el creixement en termes relatius dels creuers (d’un 74,5%), que passa de vora els 278.000 euros a més de 486.000 euros. Els segueixen els habitatges d’ús turístic, que han augmentat la recaptació en més d’1 milió d’euros, i arriben a gairebé 3,6 milions, un 38,6% més que l’any 2014. Aquest increment s’explica, en gran part, pel bon funcionament del procés de regularització d’oferta iniciat per la Generalitat a finals de 2012. A més, la tipologia també es nodreix d’establiments que en anys anteriors estaven enquadrats en la d’apartaments turístics (de fet, això explica també el decreixement en aquesta última categoria) –vegeu Taula 2.
 
2.- RECAPTACIÓ PER TIPOLOGIA D’ESTABLIMENT
 
Tipologia
4T- 2012
2013
2014
2015
Variació vs 14
Establiment hoteler
2.554.905,61
31.246.780,22
33.092.677,50
34.336.343,47
3,76%
Càmping
26.909,10
2.398.020,64
2.556.231,69
2.661.941,94
4,14%
Habitatge d'us turístic
114.183,09
2.187.104,45
2.590.380,72
3.591.634,85
38,65%
Apartament turístic
51.851,28
1.207.023,70
1.267.907,36
841.307,85
-33,65%
Alberg de Joventut
62.194,85
765.963,03
838.861,87
966.040,58
15,16%
Establiment de turisme rural
27.671,41
201.083,40
223.088,12
249.366,28
11,78%
Àrees de pernoctació
987,15
11.453,16
16.477,56
7.293,50
-55,74%
Creuers
7.382,25
202.663,06
278.444,90
486.057,04
74,56%
Altres*
10.032,01
252.315,73
132.753,53
22.468,75
-83,07%
Pendent d'assignació**
3.990,64
41.895,39
246.297,87
341.395,36
38,61%
TOTAL
2.860.107,39
38.514.302,78
41.243.121,11
43.503.849,62
5,48%
 
(*)La liquidació presentada no permet atribuir la recaptació a una tipologia d’establiment concreta.
(**)La liquidació presentada no permet atribuir la recaptació a cap territori en concret.
 
 
 
Creixen totes les marques turístiques
Al marge de les quantitats pendents d’assignació, que enguany se situen al voltant dels 114.000 euros, el 2015 ha estat un any de creixement generalitzat en el conjunt de marques turístiques del país. En termes percentuals destaquen Terres de l’Ebre (+11,6%), Pirineus (gairebé +9,6%) i Terres de Lleida (prop d’un +7,8%). En termes absoluts Barcelona segueix liderant la recaptació (representa un 53% del total), seguida de Costa Brava (un 17,5%), Costa Daurada (un 12,6%) i Costa Barcelona (un 11,6%) –vegeu Taula 3.
 
3.- RECAPTACIÓ PER MARQUES TURÍSTIQUES
 
Marca
4T- 2012
2013
2014
2015
Variació vs 14
Costa Brava
232.547,06
6.959.059,60
7.209.081,56
7.637.002,75
5,94%
Costa Daurada
145.038,62
5.482.318,51
5.491.844,95
5.500.508,94
0,16%
Pirineus
66.624,24
658.161,56
704.926,67
772.413,23
9,57%
Val d'Aran
47.475,34
384.943,58
394.577,58
418.404,20
6,04%
Paisatges Barcelona
27.004,60
232.119,47
243.161,30
256.632,79
5,54%
Costa Barcelona
279.204,06
4.531.236,97
4.855.479,45
5.061.868,40
4,25%
Terres de Lleida
28.979
219.390,38
215.225,64
231.918,42
7,76%
Barcelona*
2.012.632,15
19.610.620,52
21.576.718,47
23.032.042,11
6,74%
Terres de l'Ebre
16.616,18
399.853,36
428.573,21
478.535,89
11,66%
Pendent d'assignació
3.986,14
36.598,83
123.532,29
114.522,89
-7,29%
TOTAL
2.860.107,39
38.514.302,78
41.243.121,11
43.503.849,62
5,48%
 
(*) Inclou: Barcelona, Hospitalet del Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs
 
Principals inversions dutes a terme gràcies a l’impost turístic
Quant a la gestió concreta dels fons ingressats l’any 2015 amb l’impost d’estades turístiques, la Generalitat els destina a: l’impuls de la promoció turística; el desenvolupament d’infraestructures turístiques; la creació i la millora dels productes turístics; el turisme sostenible i responsable, i la protecció i millora dels recursos turístics. Així, enguany les inversions de l’executiu català s’han distribuït de la manera següent:
 
  • 13,5 milions d’euros a l’Agència Catalana de Turisme (ACT), que els ha destinat a la promoció de Catalunya com a destinació turística als mercats de major interès a través de diverses accions i iniciatives.
 
  • 7,5 milions destinats a diverses infraestructures del territori, que, per la seva naturalesa, tenen un efecte d’inducció i permeten la creació i manteniment de llocs de treball i l’ocupació turística de la zona.
 
  • 6 milions d’euros de dotació global per a la segona convocatòria dels Plans de Foment a ens locals. Amb tot, s’han atorgat 21 Plans de Foment per al Turisme, que han suposat executar projectes per un import total de 14,9 milions d’euros. Es tracta de plans que preveuen inversions en temes culturals; la creació, rehabilitació i millora d’infraestructures turístiques; la recuperació i creació d’itineraris turístics; la reconstrucció de senyalització turística existent o la creació de nova; l’adequació i millora d’espais turístics, i la creació de productes turístics innovadors, entre d’altres.
 
  • 2 milions d’euros addicionals per a Barcelona, per l’especial impacte que té el turisme a la capital catalana.
 
  • 200.000 euros per a l’execució de projectes de senyalització.
 
  • 200.000 euros a oficines de turisme.
 
  • 350.000 euros per a la millora dels recursos culturals.
 
Pel que fa als ens locals, aquests han dedicat els fons transferits a actuacions de promoció turística, d’acord amb les directrius marcades pel Fons per al Foment del Turisme; entre aquestes actuacions destaquen: la participació en fires o esdeveniments de caràcter turístic, cultural o esportiu; el disseny i la impressió de material gràfic promocional; l’aplicació de les tecnologies de la informació i les comunicacions; la senyalització turística, o la publicitat promocional en diferents mitjans de comunicació.
undefined
undefined
undefined
undefined