turisme

El Govern aprova una línia de subvencions per incentivar el desenvolupament de plans de foment territorial turístic entre els ens locals

query_builder   31 maig 2016 14:33

event_note Nota de premsa

El Govern aprova una línia de subvencions per incentivar el desenvolupament de plans de foment territorial turístic entre els ens locals

  •  El pressupost de les subvencions, de 6,5 milions d’euros, es finança gràcies als ingressos generats per l’impost sobre les estades en establiments turístics
 
  • Les actuacions subvencionables hauran d’adequar-se a les directrius del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016 i hauran de comportar una millora en la qualitat de l’experiència turística
 
  • En aquesta convocatòria es prioritzaran aquelles inversions que incideixin especialment en la millora de l’accessibilitat en les destinacions i que afavoreixin un turisme globalment accessible i inclusiu

 

El Govern ha aprovat avui obrir una línia de subvencions dirigides als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme. El pressupost previst per a la concessió d’aquestes subvencions és de 6,5 milions d’euros, que es financen gràcies als ingressos generats per l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET). Les actuacions subvencionades s’hauran d’executar entre els anys 2016, 2017 i 2018.
 
En aquesta convocatòria, la tercera des de l’any 2014, es prioritzaran aquelles inversions que incideixin especialment en la millora de l’accessibilitat en les destinacions i que afavoreixin un turisme globalment accessible i inclusiu.
 
L’objectiu d’aquests ajuts és posar al servei dels ens locals un programa de finançament per afavorir que les destinacions turístiques catalanes millorin la seva competitivitat. Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts els ajuntaments i ens vinculats o dependents, els consells comarcals, els consorcis locals, les diputacions, els ens de gestió locals, les entitats metropolitanes, les entitats municipals descentralitzades i les mancomunitats.
 
Aquesta línia d’ajuts va en sintonia amb el que proposa el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya, apostar per un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat a partir de l'equilibri territorial, la diversificació de l'oferta, l'orientació a la demanda, la desestacionalització i la innovació de producte, per fer del turisme una activitat generadora de riquesa i d'ocupació al servei de la ciutadania.
 
Totes les actuacions que es presentin hauran d’adequar-se a les directrius i programes d’actuació continguts en el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016 i les directrius nacionals 2020 i hauran de comportar una millora en la qualitat de l’experiència turística. Així mateix hauran de complir amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

Aquestes noves subvencions se sumen a les 38 atorgades en els últims dos anys, que van ascendir a un import total de 12,8 milions d’euros, finançats gràcies als ingressos generats per l’IEET.