TURISME

La Generalitat dóna un nou impuls per a l'aprovació del decret del reglament de turisme

Una de les novetats és la incorporació d'una nova modalitat, la dels allotjaments turístics singulars.

query_builder   2 agost 2016 12:12

event_note Nota de premsa

TURISME

La Generalitat dóna un nou impuls per a l'aprovació del decret del reglament de turisme

Una de les novetats és la incorporació d'una nova modalitat, la dels allotjaments turístics singulars.

 
·        Es posa a exposició pública aquest decret per tal de donar acompliment al nou tràmit administratiu.
 
·        Aquest decret completa el mosaic d’oferta de serveis d’allotjament legal a Catalunya, racionalitza la normativa sectorial turística, redueix el costos regulatoris per l’exercici de l’activitat d’allotjament turístic i reforça les eines de disciplina i control d’aquesta activitat al nostre país.
 
Per segona vegada s’ha publicat al DOGC l’edicte d’exposició pública del projecte de decret de reglament de turisme de Catalunya. Aquest projecte de decret s’havia d’aprovar amb la Llei d’acompanyament de pressupostos. Atès que aquesta llei no va reeixir, i per tal de poder tirar endavant aquest decret, s’inicia un nou tràmit administratiu que obliga a sotmetre’l de nou a informació pública. Tot i que el decret ha estat treballat i consultat amb el sector, demà es publicarà al DOGC l'ampliació fins el 15 de setembre del termini d’exposició.
 
Els objectius d’aquesta nova regularització són:
 
1.    Racionalitzar i simplificar la normativa turística, a través d’un reglament únic de turisme que integrarà diverses disposicions normatives de caràcter reglamentari d’aplicació en matèria turística a Catalunya.
 
2.    Ordenar i regularitzar l’oferta d’allotjament turístic en les seves diferents tipologies, així com possibles modalitats que poden aparèixer en un futur.
 
3.    Donar compliment al Pla Estratègic de Turisme, en l’àmbit de la modernització i actualització de la normativa turística existent.
 
Regulació i ordenació de noves modalitats d’allotjaments turístics
 
El Govern regularitzarà i ordenarà les noves modalitats d’allotjament turístic. Com a novetats destacades, la nova regulació fa referència a:
 
- Àrees d’acollida d’autocaravanes: Són espais de terreny, degudament delimitats, oberts al públic per a l’ocupació exclusiva d’autocaravanes en trànsit, a canvi de contraprestació econòmica. Es tracta d’una infraestructura amb una demanda molt alta, sobretot per a turistes que provenen de països del nord i centre d’Europa i d’Itàlia i que viatgen fent ruta. Catalunya fins ara no cobria aquesta necessitat.
 
- Habitatge d’ús turístic cedit per habitacions: Habitatge que és domicili habitual i permanent del seu titular i que se cedeix per habitacions a terceres persones, de manera reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d’immediata disponibilitat i amb les característiques establertes per reglament. Els ajuntaments, en les seves ordenances, han de preveure aquest tipus de modalitat d’allotjament perquè aquesta es pugui dur a terme en el municipi corresponent.
 
- Establiments d’hostalatge: Són establiments d’allotjament turístic que presten servei d’allotjament temporal en dormitoris (unitat d’allotjament que es pot comercialitzar per places en llits individuals).
 
- Allotjaments turístics singulars: Llocs o instal·lacions que permeten a les persones usuàries pernoctar-hi a canvi de contraprestació econòmica i amb les característiques que estableix el Decret. Els ajuntaments podran regular i habilitar allotjaments turístics singulars en el seu terme municipal sempre que aquests compleixin la normativa de turisme i la resta de normatives sectorials que els siguin d’aplicació.
 
Modificacions en les modalitats d’allotjament turístics existents
 
La nova regulació contempla les següents modificacions en modalitats d’allotjaments turístics que ja existeixen:
 
·         Règim de condomini: Es permet el règim de condomini en la titularitat de l’immoble sobre el que es constitueix un establiment hoteler o d’apartaments turístics, de manera que es permetrà la propietat horitzontal en aquests establiments. És a dir, si fins ara l’immoble on s’ubicava un hotel o apartament pertanyia a un únic titular, a partir d’ara es podran vendre individualment habitacions o estudis i o apartaments, en règim de propietat horitzontal.
 
·         Càmpings: Els càmpings passen a categoritzar-se amb el símbol d’estrelles i aniran de dues a cinc, ja que la categoria d’una estrella estarà destinada a les àrees d’acollida d’autocaravanes.
 
·         Habitatges d’ús turístic: els ajuntaments podran requerir al propietari de l’habitatge que informi als veïns de la finca de l’obertura del habitatge d’ús turístic, previ a la seva posada en funcionament. L’habitatge haurà d’estar degudament senyalitzat amb el distintiu o placa identificativa corresponent.
 
Inspeccions i sancions
 
Totes aquestes ofertes turístiques han d’estar registrades i han de tenir el seu número d’RTC per ser una oferta turística legal. Pel que fa a tot l’àmbit d’inspecció i disciplina turística, es dota a l’administració de noves eines jurídiques i procediments per perseguir l’activitat turística il·legal.
 
Per exemple, per primera vegada es crea un marc normatiu específic i propi per al turisme pel que fa als procediments sancionadors amb l’objectiu de guanyar en efectivitat. A més, es dota als ajuntaments de la mateixa capacitat sancionadora que la Generalitat de Catalunya.
 
Així mateix, s’obliga a les empreses que presten o faciliten serveis de comercialització i promoció d’allotjaments turístics situats a Catalunya –com per exemple les comercialitzadores a Internet- a atendre les obligacions de la normativa turística, com ara l’obligació de fer constar el número del Registre de Turisme de Catalunya (RTC) en tota publicitat que es faci de l’allotjament turístic, la prohibició de comercialitzar oferta d’allotjament turístic il·legal i respondre a tots els requeriments de la Inspecció Turística.
 
Simplificació administrativa de la normativa turística
 
Pel que fa a la simplificació administrativa, la normativa turística s’adequa al nou marc definit per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. Així mateix, s’implanta la finestreta única empresarial (FUE) com a instrument integrat interadministratiu d’interlocució única amb l’empresa per facilitar els tràmits administratius i evitar que s’hagi d’acudir a diferents administracions.
 
-----------------------------------------------------------------
Segueix-nos a les xarxes a través del Saps Com?!:
A Twiter:  @sapscom
Al canal de Youtube: SapsCom