Pròrroga per cinc anys del contracte de gestió d’IDIADA
               
El Govern ha autoritzat avui els tràmits necessaris per prorrogar durant cinc anys el contracte de gestió amb la societat Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil Automotive Technology (IDIADA), que vencia el proper 2019. La societat, participada en un 20% per la Generalitat de Catalunya, havia demanat aquesta prolongació com a garantia per efectuar inversions a llarg termini. IDIADA presta serveis altament especialitzats d’assaig, recerca, desenvolupament, control de qualitat i de certificació en el sector de l’automòbil.
 
IDIADA és una empresa amb fort impacte territorial i industrial a Catalunya. Les seves instal·lacions de Santa Oliva (Baix Penedès) generen ocupació qualificada –més de 1.000 llocs de treball directes i 400 d’indirectes- i tenen un fort impacte directe i indirecte en l’activitat econòmica tant de la comarca com de la demarcació de Tarragona. La seva activitat, a més de contribuir a consolidar la indústria catalana de l’automoció, atreu a Catalunya empreses com Mercedes, Audi, Ferrari, Yokohama o Hankook.