• Aquest museu està integrat per les col·leccions de l’antic Museu Diocesà, la d’arqueologia de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la del tresor de la catedral de Lleida
 
El Govern ha acordat declarar el Museu de Lleida Diocesà i Comarcal com a museu d’interès nacional. D’aquesta manera, l’Executiu ratifica aquesta catalogació del Museu, després que el Departament de Cultura incoés l’expedient el passat 13 de setembre i que, posteriorment, la Junta de Museus de Catalunya emetés, el 9 de novembre, un informe favorable a la proposta de declaració.
 
El Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, inaugurat l’any 2007, està integrat bàsicament per tres col·leccions: la de l’antic Museu Diocesà, la d’arqueologia de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la del tresor de la catedral de Lleida. Aquestes col·leccions comprenen bàsicament totes les èpoques de la història i de l’art del nostre país i les fan patents a través d’objectes destacats, d’altíssim nivell.
 
Aquestes peces, que són fites de la història de les terres ponentines, es veuen contextualitzades per una amplia col·lecció d’altres objectes que fan entendre tot un món cultural i la seva evolució. El Museu de Lleida Diocesà i Comarcal és un equipament patrimonial indispensable per entendre les Terres de Ponent i, en conseqüència, per a una comprensió global de Catalunya i dels territoris vinculats a la nostra cultura.
 
Actualment, completen la llista de museus d’interès nacional la Fundació Joan Miró, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el Museu Episcopal de Vic, el Museu Marítim de Barcelona, el Museu de Montserrat i el Museu Picasso.