•  La norma estableix que l’augment del deute no pot superar el límit fixat per la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015
 
El Govern ha aprovat avui el Decret llei que autoritza la Generalitat de Catalunya a formalitzar operacions d’endeutament durant el període de pròrroga pressupostària. L’acord permet a la Generalitat i a les entitats del sector públic dur a terme operacions d’endeutament durant aquest període, eventualitat que s’ha de preveure mentre no s’aprovin els nous comptes.
 
La norma aprovada avui permet operacions en qualsevol modalitat, tant a l’interior com a l’exterior, i estableix que l’augment del deute no pot superar el límit autoritzat per la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, incrementat pels imports que es derivin dels programes d’endeutament aprovats en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària. El Decret llei entrarà en vigor el proper 1 de gener de 2017.