• L’any passat, l’ús del català va caure fins al 8,4 %, la pitjor dada de la dècada
 
El Govern ha aprovat avui la signatura d’un acord entre Justícia i el Consell de l’Advocacia Catalana perquè els professionals del torn d’ofici presentin els seus escrits en llengua catalana. Es tracta d’una prova pilot per al 2017 i s’hi podran acollir voluntàriament tots els advocats que presten serveis d’assistència jurídica gratuïta a Catalunya.
 
Els professionals que hi participin informaran els seus clients sobre el dret de dirigir-se a la justícia en català. L’objectiu és incrementar la presència de la llengua en les demandes, recursos, apel·lacions i notificacions judicials, entre altres procediments. El Departament de Justícia compensarà la tasca professional dels advocats d’ofici amb 14 euros addicionals per cada actuació presentada en català. Aquesta prova pilot compta amb un pressupost de 915.000 euros per al 2017.
 
 
L’ús del català cau fins al 8,4 %, la pitjor dada de la dècada
 
Sentències finals
Any 2015
% català
català
castellà
Total
Barcelona Ciutat
  8,3
  8.749
  96.721
105.470
Barcelona Comarques
  7,4
  5.116
  63.920
  69.036
Demarcació de Girona
16,7
  3.466
  17.312
  20.778
Demarcació de Lleida
  9,3
  1.113
  10.917
  12.030
Camp de Tarragona
  3,6
     718
  18.970
  19.688
Terres de l'Ebre
  5,5
     214
    3.661
    3.875
Total
  8,4 %
19.376
211.501
230.877
 
Evolució de les sentències dictades en català 2006-2015
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
18,1 %
16,8 %
16,3 %
16 %
14,5 %
13,1 %
12,7 %
12,4 %
12,2 %
8,4 %
 
L’ús del català a la justícia ha caigut per desè any consecutiu. Segons les dades recollides pel Departament de Justícia, durant el 2015 només s’ha dictat en català el 8,4 % de les sentències. El Camp de Tarragona registra la pitjor dada, amb un 3,6 % de sentències en català. La demarcació de Girona és la que obté els millors resultats quant a ús de la llengua; no obstant això, només arriba al 16,7 %.
 
El Consell d’Europa demana que l’Estat “garanteixi la presència” de les llengües cooficials
 
L’anunci de la pitjor dada d’ús del català a la justícia dels últims deu anys ha coincidit amb una recomanació del Comitè de Ministres del Consell d’Europa, que s’ha adreçat al Govern espanyol en relació amb l’aplicació de la Carta Europea per a les Llengües Regionals o Minoritàries. La recomanació suggereix que “s’intensifiquin les mesures pràctiques destinades a garantir l’adequada presència de les llengües cooficials a l’Administració de l’Estat”.
 
El Comitè de Ministres fa aquestes recomanacions d’acord amb l’informe d’un Comitè d’Experts. Aquests experts subratllen que les autoritats judicials, civils i administratives haurien de dur a terme els procediments en català, si una de les parts ho sol·licita. L’informe també insta a augmentar la proporció de jutges i fiscals capaços d’utilitzar el català  com a llengua de treball als tribunals. No obstant això, el coneixement del català és només un mèrit, però no un requisit per accedir a un lloc de treball de l’Administració de justícia a Catalunya.