• La distinció atorgarà als guardonats tasques de representació, promoció i projecció internacional de la cultura catalana durant dos anys
  • L'elecció de Pau Casals per donar nom al guardó respon al fet que, a més de ser un dels millors violoncel·listes del segle XX, va actuar com a ambaixador de Catalunya i de la cultura catalana
  • El Guardó Pau Casals s’atorgarà amb periodicitat biennal i es concedirà a títol vitalici i honorífic, sense cap tipus de retribució
 
El Govern ha aprovat la creació del Guardó Pau Casals amb l'objectiu de fomentar la projecció exterior de la cultura catalana i situar el model cultural del país com a referent i marca internacional. La distinció suposa atorgar a personalitats rellevants de l'àmbit cultural català el títol honorífic de Legat o Legada d'Honor de la Cultura Catalana perquè contribueixin a la seva projecció arreu del món.
 
El Guardó Pau Casals neix, doncs, amb una doble finalitat. Per una banda, distingir a les personalitats rellevants de l’àmbit cultural català que hagin contribuït significativament en la projecció exterior de cultura catalana. I, per una altra, atorgar a les persones guardonades l’honor d’exercir durant dos anys naturals,  de forma altruista i gratuïta, i sota la denominació honorífica de Legat o Legada d’Honor de la Cultura Catalana, tasques específiques de representació, promoció i projecció internacional de la cultura catalana.
 
Aquestes tasques es desenvoluparien tant en el marc de les seves respectives activitats professionals com en tots aquells esdeveniments o actes culturals als quals puguin assistir a petició de la Generalitat.
 
Els requisits per poder rebre el guardó són:
 
1. Ser personalitats de prestigi internacional reconegut per la seva excel·lència en qualsevol disciplina o professió de l'àmbit cultural.
 
2. Haver contribuït a la projecció internacional de la cultura catalana
 
3. Tenir un ressò, influència o fama internacional que els permeti amplificar el missatge de Catalunya com a país de prestigi, d'excel·lència i de qualitat.
 
4. Tenir una excel·lent reputació, integritat i honorabilitat pública i privada, i no donar suport a organitzacions o causes que siguin incompatibles amb les finalitats de la distinció.
 
El Guardó Pau Casals s’atorgarà amb periodicitat biennal i es concedirà a títol vitalici i honorífic, sense cap tipus de retribució, i la relació de possibles persones candidates s'elaborarà i es valorarà amb la participació de la Fundació Pau Casals.
 
La decisió de crear aquesta nova distinció s'emmarca en l'impuls d'avançar cap a un model cultural compartit per tots els agents implicats, eficient i competitiu, que faci possible posicionar Catalunya a l'avantguarda de les polítiques culturals del món i desplegar i enfortir la realitat cultural catalana per situar el model del país com a referent i marca internacional.
 
Catalunya ha tingut històricament una vocació internacional clara, una llarga tradició d’obertura cap a l’exterior i una forta capacitat d'absorció de les diverses influències, gràcies a la seva ubicació geogràfica i com a porta d’entrada a Europa. La cultura catalana és un reflex viu d’aquestes característiques, pel fet de ser testimoni fonamental de la trajectòria històrica i d’identitat de la col·lectivitat nacional.
 
L'elecció de Pau Casals per donar nom al guardó respon al fet que va ser un dels millors violoncel·listes del segle XX i és reconegut com un dels millors intèrprets i directors d'orquestra del seu temps en l’escena internacional. També va actuar com a ambaixador de Catalunya i de la cultura catalana, per la qual cosa la seva figura transcendeix la dimensió de l’artista individual i constitueix un símbol emblemàtic de la petja que la cultura catalana deixa al món.