El Govern aprova el Programa anual d'actuació estadística per al 2017

El Govern aprova el Programa anual d'actuació estadística per al 2017

El programa inclou 311 actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que es realitzaran durant aquest any

query_builder   7 febrer 2017 15:28

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Programa anual d'actuació estadística per al 2017

El programa inclou 311 actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que es realitzaran durant aquest any

 
  • El programa inclou 311 actuacions estadístiques, entre les quals destaquen l’Enquesta a la joventut de Catalunya, l’Enquesta de seguretat pública, l’Enquesta de condicions de vida, l’Estadística de la pràctica esportiva i les Projeccions de població en edat escolar
 
El Govern ha aprovat el Programa anual d’actuació estadística 2017 (PAAE-2017), que inclou les 311 actuacions estadístiques d’interès de la Generalitat que es realitzaran durant aquest any, en el marc del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020. El PAAE 2017 és el primer que es fa a l’empara de la nova Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, que introdueix canvis substancials en la producció i difusió estadístiques.
 
En l’àmbit de la producció estadística destaquen actuacions com l’Enquesta a la joventut de Catalunya (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb la col·laboració de l’Idescat), l’Enquesta de seguretat pública (Departament d’Interior amb la col·laboració de l’Idescat), l’Enquesta de condicions de vida (Idescat en col·laboració amb Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona), l’Estadística de la pràctica esportiva (Departament de la Presidència amb col·laboració de l’Idescat), les Projeccions de població en edat escolar (Idescat), els Indicadors de benestar i progrés social (Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i l’Idescat) o l’Estadística de la natalitat a la ciutat de Barcelona (Ajuntament de Barcelona amb col·laboració de l’Idescat), entre altres novetats. També cal fer esment als treballs preparatoris d’una nova edició de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població (Departament de Cultura i l’Idescat) i el Compte satèl·lit del Turisme (Idescat i Departament d’Empresa i Coneixement).
 
Pel que fa a la difusió estadística es continua amb la millora de la visualització de dades al web de l’Idescat (gràfics i mapes) i en els serveis d'atenció als usuaris. En l’àmbit de la metodologia i normalització estadística, cal remarcar el Projecte Qualitas per completar l’estandardització dels actuals sistemes de metainformació de processos estadístics i metodologies a càrrec de l’Idescat.