registre lobbys

El Govern crea un nou Registre de grups d'interès amb l'objectiu que també sigui vàlid per als ajuntaments i els organismes públics

Amplia l'àmbit de l'anterior, que es restringia a l'Administració de la Generalitat, per facilitar el compliment de la Llei de transparència a tots els ens locals

query_builder   14 febrer 2017 00:32

event_note Nota de premsa

El Govern crea un nou Registre de grups d'interès amb l'objectiu que també sigui vàlid per als ajuntaments i els organismes públics

Amplia l'àmbit de l'anterior, que es restringia a l'Administració de la Generalitat, per facilitar el compliment de la Llei de transparència a tots els ens locals

·         La creació i regulació del Registre de grups d’interès de Catalunya amplia l’àmbit de l’anterior registre, que es restringia a l’Administració de la Generalitat, per tal de facilitar el compliment de la Llei de transparència a tots els ens locals i organismes públics
 
·         A Catalunya hi ha més de 2.000 organismes del sector públic amb el deure de registrar la seva relació amb els lobbys des del juliol del 2015
 
·         El Registre de grups d’interès de Catalunya és un mecanisme clau per garantir amb major eficàcia la transparència en la presa de decisions dels poders públics
El Govern ha aprovat un decret llei per transformar el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat en un de nou que serà vàlid per a totes les institucions, ajuntaments i altres organismes públics obligats a tenir-ne un d’acord amb el que estableix la Llei de transparència. En conjunt, sumen més de 2.000 ens que, a partir d’ara, podran utilitzar el nou Registre de grups d’interès de Catalunya per complir amb el marc legal sense haver de crear el seu propi registre.
 
Amb aquesta nova regulació el Govern vol facilitar el compliment de la Llei de transparència als ajuntaments, alhora que dona compliment a la demanda de totes les entitats municipalistes. El nou registre permetrà a la Generalitat concentrar tota la informació, facilitar el control dels lobbys i la consulta de la seva activitat. El Registre de grups d’interès de Catalunya és un mecanisme clau per garantir amb major eficàcia la transparència en la presa de decisions dels poders públics. Des del juliol de 2015, tots els ens locals tenien el deure de crear un registre propi, però, a hores d’ara, no n’hi ha pràcticament cap que l’hagi desenvolupat.
 
 
Més racionalitat i transparència
 
A banda dels ajuntaments, entre les organitzacions que fins ara estaven obligades a tenir un registre propi de grups d’interès, hi ha diverses institucions, corporacions de dret públic, consells comarcals, diputacions, consorcis i universitats públiques, incloent-hi totes les entitats integrants del sector públic a Catalunya. La possibilitat d’utilitzar el nou Registre de grups d’interès de Catalunya les alliberarà de la despesa de la creació, desenvolupament i manteniment dels registres propis. 
 
Per altra banda, la unificació de totes les dades també en facilitarà la consulta. La informació sobre la relació d’un lobby amb els organismes públics de Catalunya es podrà obtenir a través d’una única font en lloc d’haver-ne de consultar més de 2.000.
 
El decret llei, d’acord amb la previsió de la Llei de transparència, estableix inequívocament que la inscripció en aquest Registre és indispensable per mantenir qualsevol contacte amb els directius de les administracions.
 
Codi de conducta per als alts càrrecs
 
El Govern ha aprovat recentment un Codi de conducta que obliga els alts càrrecs i el personal directiu de la Generalitat a publicar les reunions amb els grups d’interès a la seva agenda oficial. Aquest Codi estableix que no es pot celebrar cap reunió amb cap grup d’interès que no estigui inscrit al Registre. L’incompliment d’aquestes normes pot comportar multes d’entre 6.000 i 12.000 euros, la suspensió i, fins i tot, la destitució. La suma de les indicacions del Codi de conducta i de l’imperatiu de la inscripció significa un salt endavant en transparència i capacitat dels ciutadans per fiscalitzar l’Administració de la Generalitat i les corporacions locals.
 
Acord amb les entitats municipalistes
 
Aquesta eina neix amb la voluntat de garantir la transparència amb el major estalvi possible de recursos i càrregues per als ciutadans i d’evitar la inseguretat jurídica entre els lobbys i les administracions. L’impuls del Registre respon a la inquietud del món local i a un acord del Departament de Justícia amb la Federació Catalana de Municipis, l’Associació Catalana de Municipis, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i les 4 diputacions.
 
El Registre de grups d’interès de Catalunya, l’ha creat i desenvolupat la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia. Aquest Registre, dissenyat perquè les diferents institucions i administracions públiques que l’utilitzin puguin compartir i intercanviar informació telemàticament, també inclourà les agendes dels alts càrrecs de la Generalitat. 
 
Control democràtic i prevenció de la corrupció
 
La Llei de transparència estableix que l’objectiu del Registre de grups d’interès és aprofundir en la transparència administrativa com a mesura de control democràtic i de prevenció de la corrupció. Es considera grup d’interès, lobby o skateholder tota persona o organització que, de manera lícita, porta a terme activitats susceptibles d’influir en l’elaboració i aplicació de les polítiques públiques en benefici i interès d’altres persones i organitzacions, com ara associacions, fundacions, patronals, empreses, corporacions, acadèmies, grups de recerca, despatxos i consultories professionals, entre d’altres. La norma també estableix excepcions, com la dels advocats que exerceixin com a tal.
El Registre de grups d’interès de la Generalitat té actualment més de 1.400 grups inscrits.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined