habitatge

El Govern inicia el desplegament dels instruments previstos en la nova llei de protecció del dret a l'habitatge

La Generalitat de Catalunya realitzarà jornades de formació per a l'aplicació de la llei a tècnics d'habitatge, serveis socials i personal jurídic del món local

query_builder   14 febrer 2017 16:31

event_note Nota de premsa

El Govern inicia el desplegament dels instruments previstos en la nova llei de protecció del dret a l'habitatge

La Generalitat de Catalunya realitzarà jornades de formació per a l'aplicació de la llei a tècnics d'habitatge, serveis socials i personal jurídic del món local

·         La Generalitat de Catalunya durà a terme jornades de formació per a l’aplicació de la llei a tècnics d’habitatge, serveis socials i personal jurídic del món local. Així mateix es constituiran les comissions de seguiment per analitzar els casos de sobreendeutament i elaborar-ne plans integrals d’acció
 
·         El Departament de Governació ha editat diverses guies i modelatges per a ciutadans, ajuntaments i entitats financeres perquè puguin utilitzar-los de suport en l’aplicació de la llei
El Govern ha començat a desplegar les eines necessàries per aplicar la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial, impulsada pel Govern i aprovada per unanimitat el desembre passat pel Parlament de Catalunya. L’Executiu ha estudiat avui l’informe de les accions previstes que durà a terme el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per donar a conèixer les mesures que preveu aquesta normativa i per facilitar als ciutadans i ajuntaments tota la informació necessària sobre els drets que se’n deriven i per donar-hi compliment.
 
Una de les principals accions previstes són les set jornades de formació sobre la llei que el Govern, juntament amb l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), ha organitzat aquest mes de febrer arreu del territori adreçades als responsables d’habitatge dels ens locals, tècnics de serveis socials i responsables jurídics i càrrecs electes. Les jornades se celebraran a diferents punts del territori català amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de les eines que els municipis tindran al seu abast a partir d’ara, previstos en la nova Llei. La programació inclou tres sessions a Barcelona (15, 21 i 22 de febrer, a l’EAPC), 1 a Tarragona (16 de febrer a la seu de la Diputació de Tarragona), 1 a Girona (17 de febrer a la seu de la Generalitat en aquesta ciutat), 1 a Vic (20 de febrer a la seu del Consell Comarcal d’Osona) i 1 a Lleida (24 de febrer a la Delegació del Govern). Tot i que per a la majoria de sessions les inscripcions continuen obertes, ja s’han inscrit més de 800 participants.
 
La formació s’estructura en tres blocs: el procediment de mediació i les comissions d’habitatge i assistència per a situacions d’emergència social; l’expropiació temporal d’habitatges buits i lloguer social obligatori, i altres instruments amb incidència en les polítiques d’habitatge.
 
Guies per a l’aplicació de les mesures
 
El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat el passat desembre la Llei 4/2016, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió social. Aquest nou text fixa instruments alternatius per donar resposta als punts de la Llei 24/2015 del mateix àmbit suspesos pel Tribunal Constitucional el passat mes de maig. La nova Llei permet superar els tres elements clau que quedaven suspesos, que són la mediació, el lloguer social i les expropiacions de l'ús de pisos en cas de necessitat d’habitatge en municipis de demanda acreditada. Per tal d’orientar els ciutadans, els ajuntaments i les entitats financeres a l’hora d’aplicar la nova Llei, el Departament de Governació ha editat diverses guies perquè les puguin utilitzar com a eines de suport.
 
De cara als ciutadans, s’han elaborat dues guies amb mesures destinades a les persones i famílies en risc de perdre l’habitatge habitual, ja sigui  de lloguer o comprat amb un préstec hipotecari. Aquestes guies expliquen, entre d’altres, qui està obligat a oferir el reallotjament i qui el pot sol·licitar; estableix el procediment per controlar que hi hagi una proposta de reallotjament; i detalla mesures com la mediació per a persones sobreendeutades a causa de l’habitatge i els procediments que poden seguir per demanar aquesta mediació.
 
Per als ajuntaments, s’ha elaborat una guia sobre el procediment a seguir en cas de voler iniciar l’expropiació temporal de l’ús d’habitatges buits per causa d’interès social. La Llei 4/2016 estableix la possibilitat que les administracions públiques catalanes puguin dur a terme l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatges buits amb l’objectiu d’augmentar el parc social d’habitatges per atendre les persones que es troben en risc d’exclusió residencial. Aquesta guia recull el procediment, així com diverses plantilles dels diferents passos i documents necessaris per tirar endavant l’expropiació de l’ús.
 
Per a les entitats financeres, també s’ha elaborat un protocol que inclou els passos que han de tenir en compte les entitats financeres i persones jurídiques implicades en el desplegament de la Llei 4/2016 a l’hora d’aplicar el dret de reallotjament amb lloguer social previst en la normativa.
 
Finalment, també s’ha elaborat un modelatge que guia els ajuntament en els passos que han de seguir a l’hora de tramitar expedients sancionadors per a determinades infraccions en matèria de qualitat del parc immobiliari. Aquestes sancions (previstes a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge) s’actualitzen en aquesta nova normativa del desembre passat. L’objectiu d’aquestes mesures és, en primer lloc, la mobilització del parc immobiliari basant-se en mesures de foment en primer lloc, posteriorment d’intervenció i sancionadores en darrer terme. El modelatge recull les utilitzacions anòmales dels habitatges, l’articulació del procediment sancionador i la tipificació de les infraccions i sancions, entre altres actuacions.
 
 
Constitució de les CHASE als municipis
 
Pel que fa als processos de mediació entre famílies amb sobreendeutament i entitats financeres, el nou text preveu la creació de comissions a tot el territori, formades per representants del Govern, les entitats socials, advocats, ajuntaments i entitats financeres, que analitzaran els casos de sobreendeutament i elaboraran plans integrals per solucionar-los. Seran les comissions d’Habitatge i Assistència davant Situacions d’Emergència Social (CHASE). Aquesta setmana s’iniciaran les sessions de constitució de les CHASE de Barcelona comarques (dimecres 15 de febrer), Tarragona i Tortosa (dijous 16 de febrer) i Girona (divendres 17 de febrer). També es constituiran les comissions de la Catalunya Central (dilluns 20 de febrer), la de Barcelona ciutat (dimecres 22 de febrer), la de Lleida (divendres 24 de febrer) i la de l’Alt Pirineu i Aran (dimecres 1 de març).
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined