Agenda 2030

El Govern impulsa el Pla Nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides

L'elaboració d'aquest Pla referma el compromís de Catalunya amb la comunitat internacional

query_builder   14 febrer 2017 15:19

event_note Nota de premsa

El Govern impulsa el Pla Nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides

L'elaboració d'aquest Pla referma el compromís de Catalunya amb la comunitat internacional


 
·       L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides el 2015 amb l’objectiu d’estimular un pla d’acció a favor de les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i l’accés a la justícia
 
·      El disseny del Pla parteix de l’informe “L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món” elaborat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS)
 
El Govern ha aprovat iniciar l’elaboració del Pla Nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible a Catalunya i crear la Comissió Interdepartamental per a l’elaboració d’aquest Pla. L’elaboració d’aquest Pla Nacional referma el compromís de Catalunya amb la comunitat internacional i contribueix a la voluntat del Govern i dels actors que integren la societat civil catalana de compartir les aportacions que contribueixin a l’assoliment de l’Agenda 2030 a escala global.
 
L’Agenda 2030 va ser aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015 -mitjançant la resolució “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”-, amb l’objectiu d’estimular l’acció en les 5 esferes d’importància crítica per a la humanitat i el planeta: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i l’accés a la justícia.
 
L’Agenda conté 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb 169 fites associades per avançar vers el desenvolupament sostenible a escala global i pren el relleu als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, vàlids fins al 2015.  Aquestes fites van associades a àmbits com l’erradicació de la pobresa i la desigualtat, la seguretat alimentària, la salut, el consum i la producció sostenibles, el creixement, l’ocupació, les infraestructures, la gestió sostenible dels recursos naturals, els oceans, el canvi climàtic, i també la igualtat de gènere, la pau, la inclusió social, l’accés a la justícia, les institucions responsables, i una mobilitat segura, sostenible i saludable.
 
Amb un horitzó temporal fixat per a l’any 2030, aquesta Agenda es basa en cinc premisses fonamentals:
 
·       El sentit d'urgència per assolir els ODS i fer front als reptes i amenaces que afecten el desenvolupament sostenible a escala planetària.   
·       El potencial transformador dels ODS respecte de les actuals pautes que condicionen la sostenibilitat del planeta.
·       El caràcter global i universal dels ODS, que han de ser aplicables a tots els països, partint, però, de les diferències actualment existents en cadascun d’ells. 
·       El caràcter indivisible dels ODS, que s'han d'intentar assolir en el seu conjunt, amb un enfocament integral, sense renunciar a cap d’ells.
·       L’equilibri entre totes les dimensions del desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental).
 
En la resolució “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”, l’Assemblea General de les Nacions Unides fa una crida a desenvolupar respostes nacionals ambicioses per implementar l’Agenda 2030. És per aquest motiu que el Govern de Catalunya, mitjançant el Pla de Govern per a l’XI legislatura, aprovat el mes d’abril del 2016, es va comprometre a elaborar un Pla Nacional d’ODS, per assegurar la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, i un sistema integrat de fites i indicadors relatius als ODS de les Nacions Unides en matèria de sostenibilitat.
El disseny del Pla parteix de l’informe “L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món” elaborat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS) -adscrit al Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència-, i una prova pilot realitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Direcció General de Polítiques Ambientals, a partir dels objectius ambientals de l’Agenda 2030.
 
La Comissió Interdepartamental per a l’elaboració del Pla a Catalunya té com a funcions coordinar el procés d’elaboració del Pla Nacional, vetllar per la coherència i fer el seguiment del compliment dels diversos ODS recollits a l’Agenda 2030, i validar la proposta final del Pla. Està integrada per les persones titulars de les secretaries generals de tots els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i  s’integra en el Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència.
 
La Comissió Interdepartamental està integrada per una Comissió Tècnica, que té com a funció principal elaborar el Pla Nacional per a l’aplicació de l’Agenda 2030 i està formada per representants dels departaments de la Presidència; de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda; d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència; de Salut; de Territori i Sostenibilitat; d’Empresa i Coneixement; de Treball, Afers Socials i Famílies; i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
 
El CADS és l’òrgan que assumeix el suport tècnic i material de la Comissió Interdepartamental i de la Comissió Tècnica per facilitar l’exercici de les funcions que els corresponen, vetllar per la coherència entre els diversos ODS i assistir els departaments en el desenvolupament dels treballs a realitzar. 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined