Delegació Tortosa

El Govern engega el programa per concentrar tots els serveis d'atenció als ciutadans de les Terres de l'Ebre en una única seu a Tortosa

Se situarà en un edifici ubicat al costat del Palau Abària que agruparà els diferents serveis que ara estan repartits en una quinzena de locals

query_builder   18 abril 2017 14:58

event_note Nota de premsa

El Govern engega el programa per concentrar tots els serveis d'atenció als ciutadans de les Terres de l'Ebre en una única seu a Tortosa

Se situarà en un edifici ubicat al costat del Palau Abària que agruparà els diferents serveis que ara estan repartits en una quinzena de locals

  • L’Executiu ha aprovat avui el Programa per posar en funcionament la seu corporativa de Tortosa de l’Administració de la Generalitat a les Terres de l’Ebre
  •  La concentració de serveis, que inclourà l’oficina d’atenció ciutadana i l’arxiu, es realitzarà per fases, i s’inspira en el model que es va aplicar en l’organització de la seu l’edifici de Santa Caterina de l’administració catalana a Girona    
El Govern ha acordat el Programa per posar en funcionament la seu corporativa de Tortosa de l’Administració de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, que es troba pràcticament finalitzada. El nou edifici, ubicat al costat del Palau Abària, a la nova plaça de Gerard Vergés de Tortosa, concentrarà els serveis d’atenció a la ciutadania que presten actualment els serveis territorials dels diferents departaments, repartits en 15 locals i oficines diferents. Amb la finalitat d’aconseguir la millor organització administrativa, el Programa comprèn un projecte per definir el model funcional d’aquest nou edifici, que es caracteritzarà per la prestació centralitzada d’uns serveis comuns i d’un arxiu únic per a tots els serveis territorials.
 
Els canvis organitzatius volen millorar el servei d’atenció ciutadana i l’eficiència interna (registre, gestió documental, règim intern, formació, tecnologia, gestió de vehicles, millora de la gestió, etc). S’ha optat per un sistema d’integració administrativa que trenca amb la tradicional estructura departamental, seguint el model que es va aplicar per primer cop a l’edifici de Santa Caterina, a Girona. Així, el Programa, que serà dirigit pel secretari general del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Josep Maria Jové, dictaminarà el trasllat de les dependències administratives, el dimensionament de les plantilles, la redistribució i reassignació d’efectius, i el canvi d’adscripció de llocs de treball, si s’escau.
 
Els serveis comuns dels diferents departaments que s’unificaran agruparan tots els serveis territorials de Tortosa, llevat dels corresponents als departaments de Cultura i d’Ensenyament. El Programa creat tindrà una durada que s’estendrà, com a màxim, fins a sis mesos després de la data de trasllat de l’última unitat. Per la seva banda, el Comitè de Coordinació de l’Administració de la Generalitat al Territori, que ha informat favorablement sobre la proposta de la posada en funcionament de la nova seu, vetllarà per impulsar la posada en funcionament dels edificis corporatius de la Generalitat de Catalunya al territori.     
 
Finançament sense cost real
La dotació pressupostària dels llocs de treball dels serveis comuns no suposarà cap increment dels crèdits consignats al conjunt dels departaments de la Generalitat en el pressupost de despeses de capítol 1, és a dir, el que fa referència a les remuneracions de personal. El model de finançament de la nova seu es basa en les aportacions dels departaments consistent amb una aportació lineal i una aportació variant, en funció del nombre d'efectius d'ocupació de la nova seu per departament, així com el volum de gestió de registre i nombre de metres lineals d’arxiu d'ocupació per departament.
 
Aquest repartiment del cost permet un equilibri en les aportacions departamentals proporcional en termes generals a l’estalvi del cost d'ocupació dels centres d'origen i també proporcional a la gestió que assumiran els serveis comuns.