Acords de Govern

El Govern aprova un pla pilot per avaluar les competències, el rendiment i l'assoliment de resultats del personal de l'Administració pública

query_builder   16 maig 2017 15:21

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un pla pilot per avaluar les competències, el rendiment i l'assoliment de resultats del personal de l'Administració pública

  • El pla pilot es durà a terme durant el segon semestre d’enguany a l’EAPC, el MNAC i la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya
  • Aquest sistema permetrà avaluar els objectius estratègics i individuals i les competències dels empleats i dels càrrecs de comandament
  • Amb aquesta mesura, el Govern pretén donar un pas més cap a la instauració de sistemes d’avaluació que permetin integrar els objectius de l’organització amb els de cada treballador, i millorar-ne, així, el compromís i la implicació
El Consell Executiu ha donat llum verda al Pla pilot d’avaluació de l’acompliment del personal de l’àmbit de l’administració i tècnic de tres entitats vinculades a la Generalitat de Catalunya. El pla pilot es durà a terme durant el segon semestre d’enguany i hi participaran els empleats i empleades de l’Escola de l’Administració Pública de Catalunya (EAPC), del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest pla, el Govern pretén fer un pas més en el procés de reforma de l’Administració i de la funció pública, per tal de millorar el sistema de mesura del rendiment i d’assoliment de resultats i, alhora, aprofundir en la integració dels objectius estratègics i individuals de cada empleat per consolidar la seva implicació i compromís amb els resultats de l’organització.
 
El sistema de seguiment que es proposa inclou directrius i criteris per fixar els diferents paràmetres a avaluar en cada cas. Es tindran en compte tant les competències de les persones que hi participen, com els objectius estratègics i individuals que es fixin. Aquest nou procediment implicarà la fixació inicial d’objectius individuals, mitjançant una acta signada per l’empleat i el seu cap i, transcorregut el termini d’avaluació de sis mesos en aquest pla pilot, el superior jeràrquic que avaluï l’empleat hi mantindrà una entrevista de la qual resultarà una acta d’avaluació de l’acompliment. Pel que fa a les competències, els empleats i les empleades seran valorats pel superior jeràrquic i, com a novetat, en el cas dels càrrecs de comandament, seran les persones que en depenen directament qui també les avaluïn.
 
El Pla pilot d’avaluació de l’acompliment del personal de l’Administració pública preveu la creació de dues comissions: la Comissió d’avaluació, amb la funció de donar suport en les diferents fases del procés i que garanteix el tractament confidencial dels resultats. D’altra banda, la Comissió de seguiment del Pla s’encarregarà d’elaborar l’informe final de resultats del pla pilot, que serà presentat a la Secretaria d’Administració i Funció Pública i als representants sindicals.
 
Un pas més cap a la reforma de l’Administració i de la funció pública
 
Amb aquesta mesura, el Govern pretén fer un pas més cap a la instauració de sistemes d’avaluació de rendiment i d’acompliment dels empleats i empleades públics, perquè es pugui integrar definitivament els objectius de l’organització amb els de cada treballador i generar així els compromisos i implicació necessaris amb els resultats globals de l’organització.
 
El Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic planteja la construcció d’un marc normatiu que generalitzi la implantació d’un model d’avaluació dels empleats, un element clau per a la innovació i la millora del servei públic.
 
En aquest sentit, el Govern ja va aprovar un acord l’abril de 2015 per tal d’impulsar la professionalització, l’avaluació del compliment i el retiment de comptes en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya com a eina de gestió de recursos humans adreçada a contribuir al desenvolupament professional i a la millora del rendiment i motivació dels empleats públics, amb inclusió del personal directiu i els alts càrrecs.
 
En la mesura que el model està en fase experimental, el resultat de l’avaluació no es preveu que tingui conseqüències sobre les retribucions o la carrera del personal i les qualificacions obtingudes seran confidencials.
 
undefined
undefined
undefined
undefined