El Govern crea la Comissió d'avaluació i seguiment de l'acord per a la millora de la qualitat de l'aire a la conurbació de Barcelona

Una comissió avaluarà i farà un seguiment de l'acord per millorar la qualitat de l'aire a la conurbació de Barcelona

Diferents institucions es van comprometre el març passat a reduir un 30% les emissions vinculades al trànsit

query_builder   19 setembre 2017 15:24

event_note Nota de premsa

Una comissió avaluarà i farà un seguiment de l'acord per millorar la qualitat de l'aire a la conurbació de Barcelona

Diferents institucions es van comprometre el març passat a reduir un 30% les emissions vinculades al trànsit 
El Govern ha aprovat crear la Comissió d’avaluació i seguiment dels compromisos adoptats en l’Acord polític per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a la conurbació de Barcelona. Aquest Acord, subscrit el passat 6 de març entre la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputació de Barcelona i representants locals, estableix els compromisos entre les diferents institucions per reduir un 30% les emissions vinculades al trànsit a la zona en el termini de 15 anys.
 
L’òrgan, presidit pel conseller de Territori i Sostenibilitat, i amb el suport tècnic i administratiu de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, tindrà caràcter deliberatiu i de participació. S’encarregarà d’avaluar i fer el seguiment del grau d’assoliment dels compromisos adoptats en l’Acord, a més d’impulsar actuacions de caràcter transversal entre els diferents organismes per millorar la qualitat de l’aire. A més de la presidència, tindrà 20 vocalies:
 
·       Un/a representant del Departament d’Interior.
·       Un/a representant del Departament de Salut.
·       Un/a representant del Departament d’Empresa i Coneixement.
·       Un/a representant del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
·       Un/a representant de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.
·       Un/a representant de la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat.
·       Un/a representant de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme.
·       Un/a representant del Servei Català del Trànsit.
·       Un/a representant de l’Autoritat Portuària de Barcelona.
·       Un/a representant del consorci Autoritat del Transport Metropolità.
·       Un/a representant de l’Ajuntament de Barcelona.
·       Un/a representant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
·       Un/a representant de la Diputació de Barcelona.
·       Un/a representant de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà.
·       Tres representants de l’Associació Catalana de Municipis dels quals un en representació dels municipis de més de 100.000 de l’Àmbit-40, un dels municipis de menys de 100.000 habitants de l’Àmbit-40 i un dels municipis de l’àrea d’influència de l’Àmbit-40 que han adoptat l’Acord.
·       Tres representants de la Federació Catalana de Municipis dels quals un en representació dels municipis de més de 100.000 de l’ Àmbit-40, un dels municipis de menys de 100.000 habitants de l’Àmbit-40 i un dels municipis de l’àrea d’influència de l’Àmbit-40 que han adoptat l’Acord.
 
En funció dels temes a tractar, es podrà convidar a participar-hi d’altres entitats, amb veu però sense dret a vot.
 
Posar fre a la contaminació atmosfèrica
 
Un dels principals problemes ambientals actuals, de caràcter global, és la contaminació atmosfèrica a les grans aglomeracions urbanes, que té incidència directa en la mortalitat i la salut de la població. La conurbació de Barcelona (Àmbit-40) no n’és una excepció, ja que s’hi concentren nivells d’òxid de nitrogen (NOx) i de partícules en suspensió (PM10) per damunt dels llindars legislats per la Unió Europea  i dels que recomana l’Organització Mundial de la Salut.
 
Els estudis realitzats posen en relleu que, a la conurbació de Barcelona, la contaminació urbana es deu a causes estructurals i, per tant, les mesures que cal aplicar també ho han de ser. Ocasionalment, es produeixen episodis breus d’alta contaminació, que requereixen una resposta ràpida i específica per aturar-los.
 
Per afrontar aquest problema, el Govern de Catalunya va aprovar el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, que desplega un seguit d’actuacions en tots els sectors, especialment en el de la mobilitat, en l’àmbit dels 40 municipis declarats com a zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric (municipis de l’Àmbit-40), a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, per al contaminant diòxid de nitrogen i per a les partícules.
 
Atesa la complexitat dels orígens de la contaminació de l’aire i la dispersió de les competències per actuar, no n’hi ha prou amb l’acció del Govern de la Generalitat per assolir els objectius fixats en el Pla, sinó que és imprescindible la implicació activa de les administracions locals i metropolitanes i la col·laboració responsable de l’Estat. Per aquest motiu, el passat mes de març es va celebrar una cimera de Qualitat de l’Aire, convocada per la Generalitat de Catalunya i amb l’assistència de l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i els representants de la major part dels ens locals de l’Àmbit-40 i de l’àmbit d’influència, on es va adoptar l’acord institucional del qual avui s’ha creat la Comissió d’avaluació i seguiment.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined