Govern

El Govern crea una comissió interdepartamental per a la prevenció i lluita contra la malaltia de la pesta porcina africana

query_builder   16 octubre 2018 14:39

event_note Nota de premsa

El Govern crea una comissió interdepartamental per a la prevenció i lluita contra la malaltia de la pesta porcina africana

·         Aquesta comissió serà responsable de facilitar les actuacions tranversals i garantir la coordinació necessària dels òrgans de la Generalitat en l’aplicació dels criteris i mesures fixats pel Govern en aquest àmbit
El Govern de la Generalitat ha aprovat la creació d’una comissió interdepartamental per coordinar els diferents departaments per a la prevenció de l’entrada de la pesta porcina africana (PPA) a Catalunya.
 
La Comissió Interdepartamental serà presidida pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que és el departament competent en matèria de ramaderia i comptarà també amb representants de les unitats directives competents en les matèries de ramaderia, activitats cinegètiques i agents rurals. També hi haurà representants dels departaments d’Interior (Mossos d’Esquadra), Salut (control sanitari dels productes), Territori i Sostenibilitat (infraestructures de mobilitat, polítiques ambientals i biodiversitat, residus), Acció Exterior, Economia, i Presidència.
 
Segons els temes a tractar, la Comissió pot convidar persones d’altres departaments de l’Administració de la Generalitat, altres administracions públiques i organismes científics.
 
Aquest òrgan serà el responsable d’aprovar les mesures pertinents per a la implantació dels plans de contingència contra la malaltia de la pesta porcina africana, establir criteris i marcar pautes per a la intervenció operativa de les unitats implicades en la prevenció i lluita contra la pesta porcina africana.
 
Així mateix, haurà de seguir l’evolució de la situació epidemiològica de la malaltia de la pesta porcina africana a partir de les dades obtingudes per les diferents unitats competents en les tasques de control i vigilància.
 
La Comissió es reunirà, com a mínim, una vegada a l’any en convocatòria ordinària, i en convocatòria extraordinària quan la presidència ho consideri necessari en funció de la situació epidemiològica. Aquest òrgan es mantindrà mentre concorrin les circumstàncies que fan necessària la seva creació.
 
Controls severs en la importació de garrins
 
En aquet sentit, el Departament d’Agricultura ja ha posat en marxa una primera mesura per prevenir aquesta malaltia, que consisteix en el reforç del control de les entrades de porcí provinents d’altres estats membres de la Unió Europea i també de països tercers. Des de principis d’octubre, només s’autoritzaran permisos d’entrada de garrins (PEG) procedents d’altres països de la UE en aquelles explotacions ramaderes que disposin d’una puntuació mínima de 65 punts a l’última enquesta de bioseguretat. En aquestes explotacions amb puntuació igual o superior a 65 punts, prèviament a l’autorització del PEG, els serveis veterinaris oficials supervisaran els elements bàsics de bioseguretat per garantir que compleixen amb la normativa vigent. En cas contrari, no s’autoritzarà l’entrada d’animals.
 
Els ramaders autoritzats per introduir animals procedents de la UE hauran de posar-se en contacte amb els veterinaris de l’oficina comarcal i de l’agrupació de defensa sanitària (ADS) corresponent, per informar de la data i hora d’arribada dels animals per tal que es facin els controls documentals i d’identificació. També s’haurà de fer una presa de mostres, que s’haurà de repetir en un termini de 8 a 10 dies.
 
Des del Departament es vol insistir en la responsabilitat del sector i dels ramaders per tal de garantir els més alts nivells de bioseguretat en les instal·lacions de les granges i en els procediments de treball i de transport.
 
La Pesta Porcina Africana
 
La Pesta Porcina Africana (PPA) és una malaltia infecciosa que afecta tant el porc domèstic com el porc senglar. No afecta –cal deixar-ho clar– en absolut l’ésser humà. La malaltia es transmet per contacte entre els animals malalts i per la ingesta de restes d’altres animals morts, carn o restes d’aliments que continguin el virus.
 
La PPA va entrar a l’est de la Unió Europea a finals del 2014. Actualment, els països afectats de la UE són: Lituània, Letònia, Estònia, Polònia, Romania, la República txeca, Hongria, Bulgària, i ara també Bèlgica. A l’illa de Sardenya (Itàlia), la malaltia és endèmica des del 1978. El virus de la PPA es va introduir des de Rússia als països limítrofs d’Ucraïna i Bielorússia, des d’on es va transmetre als esmentats països de la UE.
 
L’absència d’una vacuna eficaç contra el virus de la pesta porcina africana en dificulta el control. La UE ha decidit redoblar els seus esforços de finançament d’investigació en vacunes.
 
El virus de la PPA pot afectar totes les espècies de suids. El porc senglar europeu té la mateixa susceptibilitat que el porc domèstic. Porcs senglars infectats poden mostrar signes clínics i una morbiditat i mortalitat elevades, igual que pot passar amb el porc domèstic.
 
És per això que el porc senglar juga un paper important en la persistència de PPA en les zones afectades, així com en la seva transmissió a explotacions porcines.
 
En països de la UE infectats per la PPA, s’ha identificat una relació entre presència de PPA en porc senglar i declaració de focus en porc domèstic, sobretot en explotacions amb baixos nivells de bioseguretat com ara explotacions de producció en extensiu o petites explotacions. A més, el porc senglar té un paper clau en el manteniment de la malaltia en les zones infectades, dificultant-ne el control i l’erradicació.