Escola

Modificació del decret d'àmbits de competència dels Departaments de l'Administració de la Generalitat

query_builder   4 desembre 2018 15:27

event_note Nota de premsa

Modificació del decret d'àmbits de competència dels Departaments de l'Administració de la Generalitat

El president ha informat el Govern de la modificació d’aquest decret a través del qual el Departament d’Ensenyament passa a denominar-se Departament d’Educació, entre altres qüestions
 
A més, el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència assumeix les competències en el foment de la Pau, que actualment tenia el Departament de Justícia
El president ha informat al Govern de la modificació del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a través de la qual el Departament d’Ensenyament passa a denominar-se Departament d’Educació.
 
Aquest canvi de nom està en coherència amb la terminologia que s’utilitza en la Llei d’educació de Catalunya. D’aquesta manera, adoptant el nom de Departament d’Educació, la Generalitat de Catalunya s’adapta a la terminologia internacional i acadèmica més utilitzada, ja que és la que remet a una concepció moderna de les polítiques educatives, les quals van més enllà de l’adquisició de coneixements acadèmics i ens parlen de la necessitat de tenir una visió integral de l’educació, amb el principal objectiu de formar ciutadans lliures i compromesos, preparats per fer front als reptes d’una societat tan canviant i complexa com la del segle XXI.
 
Exteriors assumeix les competències de foment de la pau
 
També a través de la modificació d’aquest Decret, el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència assumeix les competències en el foment de la pau, que actualment tenia el Departament de Justícia.
 
Altres modificacions
 
Per últim, s’han realitzat altres adaptacions terminològiques a les competències d’alguns departaments. En primer lloc, s’incorpora el terme “mobilitat” dins les competències de transport del Departament de Territori i Sostenibilitat.
 
En segon lloc, es modifica el terme “reinserció” pel de “rehabilitació” dins la competència de “Serveis penitenciaris, la rehabilitació i la justícia juvenil” del Departament de Justícia.
 
En darrer lloc, es modifica el terme “disminució” pel de “discapacitat” en les competències en les polítiques de les persones amb discapacitat i dependència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 
La Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, faculta el president o presidenta de la Generalitat perquè, mitjançant decret, pugui modificar el nombre, la denominació i l'àmbit de competències dels departaments en què s'organitza el Govern.
undefined
undefined
undefined
undefined