·       La Generalitat fomentarà l’adopció del .cat com a domini preferent de totes les administracions públiques catalanes, i en promourà campanyes perquè les empreses i la ciutadania l’utilitzin
 
El Govern ha acordat impulsar l’ús del domini .cat i promoure la presència del català a Internet, així com en les tecnologies digitals avançades. En aquest sentit, l’Executiu, a través del Departament de Polítiques Digitals i del  Departament de Cultura, impulsa una estratègia per promoure l'ús del català en el món digital, tant per fomentar-ne l'oferta (línia d’ajuts per a la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics), com per estimular-ne el consum en productes i serveis digitals.
 
El .cat, domini preferent de les administracions públiques catalanes
 
En primer lloc, el Consell Executiu ha acordat impulsar l’adopció preferent del domini .cat en l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de tot el sector públic adscrit. L’acord inclou també la promoció de l’ús del domini per part de la resta d’administracions públiques catalanes. A més, el Govern promourà també  campanyes per incentivar-ne l’ús entre la ciutadania i les empreses.
 
Amb aquesta decisió, el Govern vol impulsar el .cat com a domini de primer nivell d’Internet propi de Catalunya, un domini que identifica no només Catalunya, sinó també a tot el conjunt dels 10 milions de parlants que té la llengua catalana en tots els territoris on es parla. D’aquesta manera, es vol reconèixer la tasca desenvolupada per la Fundació puntCAT i les persones i entitats implicades des del seu naixement. 
 
Aquest desplegament haurà d’anar acompanyat del model de ciberseguretat que garanteixi un nivell de protecció adient.
 
L’assistència per veu, la intel·ligència artificial i la innovació també en català
 
El món digital ha estat sempre un àmbit d'oportunitats per al català i la presència de la llengua en aquest àmbit és molt destacable. Així, el català és la vuitena llengua del món amb més penetració a Internet i 9 dels 10 webs més consultats a Catalunya tenen una versió en català. Google i Youtube tenen versions 100% en català, i també en tenen 7 dels 10 programes de missatgeria líders. Tots els ordinadors Mac i PC i els telèfons mòbils i les tauletes permeten la configuració en català. A la xarxa hi ha actualment 108.400 dominis .cat.
  
La ràpida evolució de les tecnologies suposa un repte que requereix incrementar l'oferta i el consum de productes digitals en català.
 
Així, es vol impulsar la presència del català entre els grans proveïdors de serveis d’assistència per veu. La Generalitat aprofundirà en la seva relació amb els proveïdors d’aquests serveis (Google, Amazon i Apple, entre d’altres) perquè activin els serveis de reconeixement i síntesi de veu per al català.
 
En aquesta mateixa línia, una altra acció clau que el Govern emprendrà serà el suport a iniciatives de codi obert en català que incideixin en tecnologies d’intel·ligència artificial o d’aprenentatge profund (deep learning).
 
També la promoció d’una indústria pròpia d’aplicacions complementàries en català (aplicacions, actions, skills, etc.) que enriqueixin amb capes culturals i lingüístiques aquestes tecnologies.
 
Un Consell de Direcció per a la promoció del .cat i del català a Internet
 
Per liderar aquests objectius, es crea un Consell de Direcció interdepartamental encarregat de la promoció de l’ús del domini .cat i de la presència del català a Internet. Adscrit al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, el presidirà la directora general de Societat Digital, Joana Barbany, i comptarà amb la participació de la directora general de Política Lingüística, el director general de Mitjans de Comunicació, el director general del CESICAT, el director general d’Atenció Ciutadana, dos membres de la comissió delegada de la Fundació puntCAT, i dos membres d’organismes representatius per al foment de la llengua i la cultura catalanes a Internet.