·       Els departaments d’Educació i de Cultura treballaran plegats amb l’objectiu de formar espectadors, educar en la sensibilitat artística i crear nous públics en les arts en viu
 
El Govern ha acordat establir un marc de col·laboració entre el Departament d’Educació i el Departament de Cultura amb l’objectiu de treballar en la promoció, la difusió i la innovació en l’educació en l’àmbit de les arts escèniques, la música i les arts visuals en l’Educació Infantil, Primària i Secundària. 
 
Les mesures que preveu l’acord, que es començaran a aplicar a partir del curs 2019-2020, s’articulen a l’entorn dels eixos següents:
 
·       Incentivar, motivar i potenciar el desenvolupament de les capacitats dels alumnes en relació amb les arts escèniques, la música i les arts visuals.
·       Desenvolupar noves estratègies d’ensenyament i aprenentatge dins de l’àmbit artístic del currículum.
·       Donar a conèixer programacions artístiques de qualitat, adequades a cada nivell educatiu.
·       Garantir la igualtat d’oportunitats d’accés al coneixement de les arts escèniques, la música i les arts visuals, sigui quina sigui la procedència geogràfica dels alumnes.
 
Amb aquesta acció, el Govern pretén oferir experiències participatives de pràctica escènica, musical i d’arts visuals en l’Educació Infantil, Primària i Secundària com a recurs pedagògic per desenvolupar noves estratègies d’aprenentatge del currículum educatiu i de les competències bàsiques. A més, hi ha una voluntat de garantir la igualtat d’oportunitats d’accés al coneixement de l’oferta artística i cultural, sigui quina sigui la procedència geogràfica dels alumnes. En qualsevol cas, l’acord té com finalitat última formar espectadors, educar en la sensibilitat artística i crear nous públics en les arts en viu.
 
Amb tots aquests objectius, el Departament d’Educació i el Departament de Cultura impulsaran tots els treballs necessaris per definir les accions i activitats per assolir els seus  objectius i fer-ne un seguiment i avaluació.
 
Aquesta nova orientació en els ensenyaments artístics se sustenta en la idea que en néixer, els infants disposen de totes les intel·ligències, si bé el més habitual és que només en tinguin tres o quatre de més desenvolupades. En aquest sentit, conèixer i treballar les diverses intel·ligències pot facilitar a les nenes i als nens l’obtenció d’una educació més completa i global, la qual cosa reforçarà les altres competències menys desenvolupades. A més, l’escola és un dels millors entorns per desenvolupar la creativitat de les persones. Per aquest motiu, es vol impulsar la promoció, difusió i innovació de les arts escèniques, la música i les arts visuals en l’Educació Infantil, Primària i Secundària.