·       El Departament de Cultura i el d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència treballaran per fomentar el coneixement de la realitat de la cultura i de la llengua de Catalunya, i per potenciar el seu prestigi i influència internacionals
 
·       També col·laboraran per contribuir a situar el model cultural i lingüístic català com a referent més enllà de les nostres fronteres
 
El Govern ha acordat establir un marc de col·laboració entre el Departament de Cultura i el d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per al suport i la promoció de les accions culturals i lingüístiques de les comunitats catalanes a l’exterior (CEE). Amb aquesta col·laboració, es volen impulsar i potenciar actuacions que permetin als catalans a l’exterior i a les seves entitats mantenir un vincle que els faciliti l’accés a la cultura i a la llengua catalanes i que possibiliti que aquest col·lectiu sigui destinatari de les polítiques culturals públiques.
 
Així, el Govern ha aprovat donar un nou impuls a la promoció de la llengua i la cultura catalanes per mitjà de les nombroses accions formatives i de lleure que realitzen les CCE als seus països i oferir a aquestes comunitats l’accés als materials, recursos i activitats que els puguin facilitar la seva tasca. D’altra banda, es col·laborarà en la formació lingüística impartida a iniciativa de les CCE; es donarà suport a les expressions culturals amb una especial atenció a la cultura popular i tradicional; s’oferirà assessorament i suport en la gestió dels arxius de valor històric i patrimonial, i es contribuirà a la dotació de fons per a les seves biblioteques.
 
Les CCE han esdevingut un instrument cabdal per a la promoció de la cultura catalana als països on són radicades i un eficaç sistema de difusió i ensenyament en el si de les comunitats, amb les seves actuacions formatives i de lleure vinculades a la llengua i a la cultura catalanes. Durant el segle XX, les CEE es van configurar com a llocs d'acolliment i van esdevenir cabdals per al manteniment de la cultura i la llengua catalanes a l'exterior. Els seus membres duien a terme una dinàmica activitat cultural i una important acció de manteniment dels lligams amb la terra d'origen. Avui dia, i sota el fenomen de la globalització, els catalans tenen presència, per mitjà de les comunitats catalanes, a bona part dels països d'arreu del món. Les tecnologies de la informació i la comunicació i les possibilitats de transport han transformat la naturalesa de l'organització dels catalans residents a l'exterior i han convertit aquests punts de trobada en espais de projecció exterior.
 
Amb aquestes mesures, el Govern vol promoure i impulsar les iniciatives de la societat civil que contribueixen a fomentar el coneixement de la realitat de la cultura i de la llengua de Catalunya i a potenciar el prestigi i la influència internacionals del país dins i fora de la Unió Europea i situar el model cultural i lingüístic català com a referent internacional.
 
De fet, amb aquest objectiu el Govern ha posat en marxa en aquesta legislatura el Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional, que té com a objectiu reforçar l'acció exterior del Departament de Cultura i dels seus organismes adscrits impulsant relacions tant bilaterals com multilaterals en xarxes sectorials internacionals. El Programa ha de garantir la presència i participació regular i activa en fòrums i sessions de treball de temàtica cultural impulsats pel Comitè de les Regions, el Consell d'Europa, la Comissió Europea i la UNESCO. També té com a funció detectar agents i inversors culturals internacionals que puguin interessar-se en l'acció del Departament de Cultura i dels seus organismes adscrits i articular projectes de col·laboració i d’intercanvi cultural que permetin difondre els valors i la riquesa patrimonial de Catalunya i dels seus agents creadors.