El Govern ha aprovat impulsar l’elaboració del Pla d’arxius i gestió documental de Catalunya amb l’objectiu de redactar un document que permeti conèixer l’estat actual dels arxius a Catalunya i les seves necessitats a llarg termini, analitzar els reptes de futur, així com fixar els objectius en l’horitzó dels arxius 2030.
 
El pla ha de servir per dissenyar les actuacions i inversions del Govern a l’àmbit dels arxius i les propostes de desplegament i modificació de l’actual marc normatiu, i s’ha d’elaborar mitjançant un procés participatiu obert als professionals, institucions i associacions de l’àmbit dels arxius i la gestió de documents, tant en el sector públic com en el privat. Així mateix, s’ha de comptar amb l’assessorament d’experts per encertar en la diagnosi i amb estudis comparatius amb altres models de sistemes arxivístics.
 
El Departament de Cultura serà l’encarregat d’elaborar el Pla d’arxius i gestió documental de Catalunya, en coordinació amb el Departament de la Presidència i el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, i de garantir un procés participatiu obert als altres departaments de l’Administració de la Generalitat, així com a les altres administracions públiques de Catalunya, als professionals, a les institucions, a les associacions i a les empreses de l’àmbit dels arxius i la gestió de documents, i a la ciutadania en general.
 
El Pla d’arxius i gestió documental de Catalunya s’elaborarà a partir de cinc eixos:
 
·       El Sistema d’Arxius de Catalunya: revisar el Sistema d’Arxius de Catalunya. Realitats, limitacions, propostes de millora i canvis.
·       Governança i funcionament dels arxius: revisar la gestió dels centres d’arxiu en el context normatiu actual: equips, recursos, treball en xarxa. Realitats, reptes i propostes de futur.
·       Gestió dels documents, de la informació i de la transparència: la gestió documental i els arxius en la preservació dels drets dels ciutadans en una societat oberta i democràtica.
·       Memòria i patrimoni. Els arxius en la societat digital: el futur dels arxius històrics davant dels canvis tecnològics i legals.
·       La funció cultural dels arxius. Visibilitat i projecció dels arxius catalans: propostes per incrementar la comunicació dels arxius i per enfortir els vincles amb la societat a través del foment de la participació i de les activitats culturals i educatives.
 
 
Entre el gener i l’abril del 2019 començarà el procés participatiu; entre maig i setembre del 2019, s’elaborarà el document base amb taules d’experts i taules sectorials. Entre octubre del 2019 i desembre 2020, s’elaboraran les propostes de documents del Pla, es farà un informe del Ple del Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental, i es farà l’elaboració definitiva del document.
 
La societat és cada vegada més conscient de la rellevància dels arxius, com a garants dels seus drets i també com a conservadors d’un patrimoni documental que forma part de la seva història col·lectiva. És per aquest motiu que tant des dels poders públics com des del sector privat la gestió documental esdevé una actuació estratègica i fonamental.