El Govern acorda garantir als expresidents de la Generalitat l'atenció i el suport que necessitin en totes les etapes de la vida

El Govern acorda garantir als expresidents de la Generalitat l'atenció i el suport que necessitin en totes les etapes de la vida

query_builder   8 gener 2019 15:40

event_note Nota de premsa

El Govern acorda garantir als expresidents de la Generalitat l'atenció i el suport que necessitin en totes les etapes de la vida


 
·       L’objectiu és assegurar el seu dret a viure dignament durant totes les etapes de la vida cobrint les seves necessitats personals i socials  bàsiques
 
El Govern ha acordat autoritzar els departaments de la Generalitat a realitzar les actuacions oportunes dins les seves competències per garantir als expresidents de la Generalitat l’atenció i el suport que necessitin per assegurar el seu dret a viure dignament durant totes les etapes de la vida i que puguin cobrir les seves necessitats personals i socials bàsiques.
 
Aquest acord reforça el que estableix l’estatut dels expresidents de la Generalitat, regulat a la Llei 6/2003, de 22 d’abril, per tal que un cop hagin cessat en el seu càrrec, puguin atendre les seves necessitats personals i polítiques amb la dignitat i el decòrum que corresponen a les altes funcions exercides servint Catalunya des de la màxima representació institucional de Catalunya.
 
Aquestes previsions es despleguen pel Decret 195/2003, d'1 d'agost, pel qual s'aprova el règim estatutari dels expresidents de la Generalitat de Catalunya, l’article 2 del qual disposa que els presidents de la Generalitat de Catalunya gaudiran, a partir del moment del seu cessament, de la consideració, l'atenció i el suport corresponent a qui ha ocupat aquest càrrec.
 
Aquesta garantia s’articula, d’una banda, amb uns drets econòmics recollits als articles 2 i 3, i amb la determinació per part del Govern de la Generalitat, a l’article 6, d’uns mitjans personals i materials que s'han de posar a la seva  disposició.
 
Tant la Llei com el Decret que la desenvolupa van ser aprovats l’any 2003. Tot i que en aquell moment, la normativa aprovada només era d’aplicació a un expresident, es va elaborar  amb la intenció de retre un reconeixement a tots els expresidents que hagin exercit la màxima representació del país a partir de la restauració democràtica.
 
El pas del temps fa que les circumstàncies personals dels expresidents canviïn, i també la situació personal i individual de cadascun.  Factors com estar en actiu, l’edat o la salut requereixen necessitats i atencions diferents. És per això que es fa necessari adaptar la normativa actual a la situació i evolució personal de cadascun d’ells, i a les noves necessitats que amb el pas del temps van sorgint. Tot plegat té per objectiu seguir garantint als expresidents de la Generalitat l’atenció i el suport que corresponen per assegurar el seu dret a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de les seves necessitats personals i socials bàsiques.