Altres acords

Altres acords

query_builder   22 gener 2019 14:53

event_note Nota de premsa

Altres acords

Infraestructures adapta els seus estatuts a la Llei de contractes del sector públic com a mitjà propi personificat
 
La modificació dels Estatuts de la societat Infraestructures.cat té per objecte principal regular la seva condició de “mitjà propi personificat” de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, d’acord amb la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic de transposició de les directives europees de contractació pública. La mateixa Llei obliga els organismes que tinguin la condició de mitjà propi personificat a reconèixer-ho expressament en els seus estatuts, com és el cas d’Infraestructures.cat, que ja compleix els requisits i que ara ho fa constar als estatuts. D’aquesta manera, Infraestructures.cat continuarà actuant com a titular de la promoció i explotació de l’àmbit de regadiu del Segarra-Garrigues i d’equipaments públics, i durà a terme els encàrrecs específics que rebi per part de l’Administració i el seu sector públic, tal com feia fins ara com a mitjà propi.
 
Per altra banda, amb la modificació refosa dels Estatus d’Infraestructures.cat s’actualitzen aspectes del seu funcionament corrent com a societat pública, com són: la xifra del capital social de la societat, es concreten de forma més exhaustiva les atribucions del president del consell i del conseller delegat de la societat inherents al càrrec, i es desenvolupa amb una major concreció els càrrecs del membres que formen el Consell d’Administració i el règim de les sessions del Consell d’Administració amb caràcter presencial i no presencial.
undefined
undefined
undefined
undefined