La Generalitat destinarà 20 milions euros a la compra de pisos provinents d'execucions hipotecàries

La Generalitat destinarà 20 milions euros a la compra de pisos provinents d'execucions hipotecàries

query_builder   5 febrer 2019 15:26

event_note Nota de premsa

La Generalitat destinarà 20 milions euros a la compra de pisos provinents d'execucions hipotecàries


 
·       L’acord signat amb l’Incasòl permet a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya exercir el seu dret de tanteig per adquirir habitatges per destinar-los a la promoció de lloguer sostenible
 
·       Els diners cedits per l’Incasòl es podran retornar sense interessos amb l’import dels lloguers que l’Agència recapti dels habitatges comprats i llogats
 
El Govern ha autoritzat l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Incasòl a subscriure un acord pel qual l’Incasòl finançarà amb 20 milions d’euros l’Agència perquè pugui comprar habitatges provinents d’execucions hipotecàries i destinar-los a lloguer assequible. El 2018 ja es va signar un primer acord en aquest sentit pel qual la Generalitat, mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, destinava 49 milions d’euros per comprar habitatges (30 milions d’euros corresponen al conveni i 19 milions d’euros al pressupost de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya).  En total, l’any 2018 s’han pogut exercir el dret de tanteig i retracte sobre 853 habitatges.
 
El Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries  i urgents per a la mobilització  dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària, estableix que la Generalitat de Catalunya pot exercir el dret de tanteig i retracte a favor d’aquests habitatges. Així doncs, l’acord signat amb l’Incasòl permet a l’Agència que, un cop esgotades les seves disponibilitats pressupostàries, pugui continuar fent efectiu el seu dret de tanteig per adquirir més habitatges que passaran a formar part del seu parc propi i es destinaran a la promoció de lloguer assequible. Els habitatges es destinaran a les urgències que atenen les Meses d’Emergències.
 
Els 20 milions que l’Incasòl cedeix a l’Agència per fer aquestes adquisicions, es retornaran sense interessos amb l’import dels lloguers que l’Agència recapti dels habitatges comprats i llogats fins a arribar al total retornament del deute contret amb l’Incasòl, en un màxim de 40 anys. Aquesta és una més de les actuacions que el Govern de la Generalitat emprèn per fer efectives les eines que desplega el Decret llei 1/2015 per pal·liar les conseqüències de la crisi  econòmica iniciada el 2007 i que ha fet que les entitats financeres i la Sareb hagin iniciat molts processos d’execució hipotecària en habitatges sovint concentrats en barris amb dificultats de cohesió social. El dret de tanteig i retracte a favor de les administracions està permetent  mobilitzar aquests habitatges per destinar-los a famílies en situació d’especial vulnerabilitat i ha evitat la venda d’aquests pisos a fons d’inversió internacional que podrien portar a una nova dinàmica especulativa.