Govern

El Govern crea la Comissió Interdepartamental per a la Reforma Horària

query_builder   25 febrer 2019 20:46

event_note Nota de premsa

El Govern crea la Comissió Interdepartamental per a la Reforma Horària

·       Coordinarà les polítiques públiques de la Generalitat relacionades amb la implementació de la Reforma Horària i la seva incidència en l’organització i l’ús del temps de la vida quotidiana
·       Proposarà al Govern el Pla de Transició per a la Reforma Horària cap a l’Objectiu 2025, entre altres funcions
·       Amb aquesta Comissió, el Govern segueix implementant l’estructura de governança acordada en el marc del Pacte per a la Reforma Horària
El Govern ha aprovat crear la Comissió Interdepartamental per a la Reforma Horària, adscrita al Departament de la Presidència, que coordinarà les polítiques públiques de la Generalitat relacionades amb la implementació de la Reforma Horària i la seva incidència en l’organització i l’ús del temps de la vida quotidiana.
 
Amb la creació d’aquesta Comissió, el Govern segueix implementant l’estructura de governança acordada en el marc del Pacte per a la Reforma Horària, signat el juliol de 2017 per més d’un centenar d’organitzacions i institucions.
 
La voluntat del Govern és concretar les accions derivades del Pacte per  a la Reforma Horària a través del pla de transició per a la Reforma Horària cap a l’Objectiu 2025, a través del diàleg amb les entitats i institucions signatàries del pacte.
 
La Comissió tindrà les funcions següents:
 
a)    Coordinar l'actuació dels departaments de la Generalitat en l’àmbit de les polítiques de racionalització i nous usos del temps.
b)    Proposar la priorització anual de les polítiques d’usos del temps.
c)    Impulsar i coordinar els programes operatius sectorials.
d)    Proposar al Govern l’aprovació del Pla de Transició per a la Reforma Horària cap a l’Objectiu 2025 i la resta de plans i programes vinculats amb la millora dels horaris.
e)    Conèixer i valorar els informes i avaluacions dels departaments de l’Administració de la Generalitat, de polítiques d'usos del temps i racionalització dels horaris.
f)     Proposar a l’Oficina per a la Reforma Horària mesures normatives necessàries per fomentar la racionalització dels horaris.
g)    Conèixer les actuacions, propostes, informes i conclusions que li sotmetin les comissions de treball.
h)    Qualsevol altra funció encomanada pel Govern.
Composició de la Comissió Interdepartamental per a la Reforma Horària
 
Estarà formada per una comissió plenària integrada pel titular del departament al qual està adscrita l’Oficina per a la Reforma Horària; per les persones titulars de les secretaries generals de tots els departaments de l’Administració de la Generalitat; per la persona responsable de l’Oficina per a la Reforma Horària, i per una persona funcionària. Aquest ple es reunirà, com a mínim, un cop cada sis mesos.
 
Del ple en dependran comissions de treball, que estaran relacionades inicialment amb les Taules Quadrangulars, previstes al Pacte per a la Reforma Horària. Les comissions de treball elaboraran i presentaran al ple mesures per assolir els objectius de la Comissió.
 
La creació d’aquesta Comissió no comporta cap increment de la despesa pública pressupostada.

 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined