Ocupació

El Govern fa balanç de les polítiques d'ocupació a l'Aran

query_builder   11 març 2019 13:00

event_note Nota de premsa

El Govern fa balanç de les polítiques d'ocupació a l'Aran

  • S’ofereix suport i finançament a través de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i els diversos programes del SOC, entre altres
 
El Consell Executiu, aprofitant la seva reunió a l’Aran, ha fet balanç de les polítiques d’ocupació en aquest territori. En l’àmbit de l’economia social i cooperativa, el Govern de la Generalitat, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, destina un import de 222.000 euros a l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran.
 
Aquest és un espai de trobada i coordinació que neix per impulsar l’economia social i cooperativa en el territori, crear llocs de treball de qualitat impulsats per i des dels habitants de les comarques de muntanya, i estimular d’aquesta manera l’economia local. Està constituït pel Conselh Generau d’Aran, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, el Consell Comarcal Alta Ribagorça, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell,  i el Consell Comarcal de la Cerdanya. També hi  col·laboren IDAPA, Pediatria dels Pirineus SCCLP, Cooperativa Social Trends SCCL, Cooperativa Corroncui SCCL, Cooperativa Agrària i Ramadera del Pallars SCCL, Associació Alba, Pirineus gestió SL, Cooperativa Piro_Negawatt SCCL.
 
Des de la seva posada en marxa, ara fa un any, s’han dut a terme 52 activitats de foment de l’economia social i cooperativa, s’ha impartit formació a 13 centres educatius amb més de 600 participants, entre professorat i alumnes i s’ha fet assessorament a 13 projectes empresarials. Així mateix, s’ha aconseguit la inserció laboral d’un total de 19 persones, la creació de dos empreses de l’economia social i més d’un miler de  persones han participat en les diverses activitats.
 
D’altra banda, a través del marc del programa Singulars també s’ha atorgat una subvenció de 60.000 euros a un projecte promogut per Som Biomassa SCCL, que preveu la creació d’una cooperativa i de 4 llocs de treball.
 
Pel que fa a les polítiques que desenvolupa el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), la inversió es destina a diversos serveis i línies d’actuació:
 
· Orientació professional al territori i foment de l’ocupació de les persones joves de l’Aran amb un pressupost de 33.248 euros i 77.000 euros, respectivament.
· Formació i qualificació de les persones treballadores amb un pressupost atorgat de 28.418 euros.
· Desenvolupament econòmic local amb inversió de 13.126 euros.
 
El SOC manté contacte constant amb el Conselh Generau d’Aran per assessorar-los en els recursos vigents i poder satisfer les seves necessitats formatives amb programes com ara Formació amb Compromís de Contractació (FCC), a través del qual es subvencionen entitats i centres de formació acreditats per a què realitzin accions de formació per a l'ocupació amb un compromís de contractació dels alumnes.
 
D’altra banda, a través de l’Oficina de Treball (OT) de Vielha i Mijaran, l’any passat es van gestionar 250 ofertes de treball amb un total de 356 llocs de treball oferts. A més, un centenar de persones han estat beneficiàries de sessions d’orientació professional individualitzada, i un altre centenar més s’han beneficiat de sessions grupals d’orientació professional per ajudar-los en la inserció al món laboral.
 
Finalment, en l’àmbit de la integració laboral de les persones amb discapacitat, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destina un pressupost de 103.569 euros al centre especial de treball que hi ha a la Vall d’Aran, on treballen set persones en tasques de bugaderia.
Eth Govèrn hè balanç des politiques d’ocupacion en Aran
 
  • S’aufrís sosten e finançament a trauès deth Hilat d’Atenèus Cooperatius e es diuèrsi programes deth SOC, entre auti
 
Eth Conselh Executiu, en tot profitar era sua reünion en Aran, a hèt balanç des politiques d’ocupacion en aguest territòri. En encastre dera economia sociau e cooperativa, eth Govèrn dera Generalitat, a trauès deth Departament de Trabalh, Ahèrs Sociaus e Familhes, destine un montant de 222.000 èuros ar Atenèu Cooperatiu deth Naut Pirenèu e Aran.
 
Aguest ei un espaci de trobada e coordinacion que nèish tà dar pos ara economia sociau e cooperativa en territòri, crear lòcs de trabalh de qualitat promoigudi per e tàs estatjants des parçans de montanha, e estimular d’aguesta manèra era economia locau. Ei constituït peth Conselh Generau d’Aran, eth Conselh Comarcau deth Palhars Sobeiran, eth Conselh Comarcau dera Nauta Ribagòrça, eth Conselh Comarcau deth Naut Urgèlh,  e eth Conselh Comarcau dera Cerdanha. Tanben i  collabòren IDAPA, Pediatria dels Pirineus SCCLP, Cooperativa Social Trends SCCL, Cooperativa Corroncui SCCL, Cooperativa Agrària i Ramadera del Pallars SCCL, Associació Alba, Pirineus gestió SL, Cooperativa Piro_Negawatt SCCL.
 
A compdar dera sua metuda en òbra, ara hè un an, s’an amiat a tèrme 52 activitats de foment dera economia sociau e cooperativa, s’a dat formacion en 13 centres educatius damb mès de 600 participants, entre professorat e esscolans e s’a hèt assisténcia a 13 projèctes empresariaus. Autaplan, s’a artenhut era insercion professionau d’un totau de 19 persones, era creacion de dues entrepreses dera economia sociau e mès d’un milèr de  persones an participat enes diuèrses activitats.
 
D'un aute costat, a trauès deth quadre deth programa Singulars tanben s’a autrejat ua subvencion de 60.000 èuros a un projècte promoigut per Som Biomassa SCCL, que preve era creacion d’ua cooperativa e de 4 lòcs de trabalh.
 
Per çò qu’ei des politiques que desvolòpe eth Servici d’Ocupacion de Catalonha (SOC), er investiment se destine a diuèrsi servicis e linhes d’accion:
 
·         Orientacion professionau en territòri e foment dera ocupacion des persones joenes d’Aran damb un budget de 33.248 èuros e 77.000 èuros, respectivament.
·         Formacion e qualificacion des persones trabalhadores damb un budget autrejat de 28.418 èuros.
·         Desvolopament economic locau damb investiment de 13.126 èuros.
 
Eth SOC manten contacte constant damb eth Conselh Generau d’Aran tà aconselhar-les enes recorsi en vigor e poder satisfèr es sòns besonhs formatius damb programes coma Formacion damb Compromés de Contractacion (FCC), a trauès deth quau se subvencionen entitats e centres de formacion acreditadi entàs quaus realizen accions de formacion entara ocupacion damb un compromés de contractacion des escolans.
 
D'un costat, a trauès dera Oficina de Trabalh (OT) de Vielha e Mijaran, er an passat se geriren 250 ofèrtes de trabalh damb un totau de 356 lòcs de trabalh aufridi. Ath delà, ua centea de persones an estat beneficiàries de sesilhes d’orientacion professionau individualizada, e ua auta centea mès s’an beneficiat de sesilhes grupaus d’orientacion professionau tà ajudar-les ena insercion en món professionau.
 
Fin finau, en encastre dera integracion professionau des persones damb impeditat, eth Departament de Trabalh, Ahèrs Sociaus e Familhes destine un budget de 103.569 èuros ath centre especiau de trabalh que i a ena Val d'Aran, a on trabalhen sèt persones en prètzhèts de bugadaria.