Selectivitat

El Govern, el Conselh Generau d'Aran i la Universitat de Lleida signaran un conveni perquè les Proves d'Accés a la Universitat es puguin fer en aranès

query_builder   11 març 2019 13:00

event_note Nota de premsa

El Govern, el Conselh Generau d'Aran i la Universitat de Lleida signaran un conveni perquè les Proves d'Accés a la Universitat es puguin fer en aranès

  • Aquest any, l’opció de l’aranès s’inclourà als enunciats de l’examen història de les PAU, matèria obligatòria per a tot l’alumnat
 
  • En successives convocatòries s’ampliaran les matèries disponibles
  
El Govern de la Generalitat, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, el Conselh Generau d’Aran i la Universitat de Lleida (UdL) signaran properament un conveni perquè les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) es puguin fer en occità, aranès a l’Aran.
 
Aquest conveni posa de manifest el compromís del Govern de donar resposta a la diversitat lingüística de Catalunya. Amb la introducció de l’aranès en les PAU el Govern no només en fomenta l’ús, la difusió i el coneixement de l’aranès sinó que n’impulsa, a més, la seva normalització.
 
La possibilitat de realitzar els exàmens en aranès implica un reconeixement a la trajectòria estudiantil dels alumnes aranesos i un impuls important a la plena integració d’aquesta llengua en la societat catalana com a llengua vehicular amb efectes jurídics vàlids.
 
D’aquesta manera en les Proves d’Accés a la Universitat de 2019 a què es presentin els estudiants d’Aran, s’inclourà l’opció de l’aranès en els enunciats de l’examen d’Història, matèria obligatòria per a tot l’alumnat. En successives convocatòries es podrà ampliar les matèries en què s’estableixi l’opció d’enunciats en aranès.
 
Recentment es va signar, també, un conveni amb Andorra, l’Estat veí, perquè els estudiants d’aquest Estat pugui fer les PAU a la Seu d’Urgell, evitant així el desplaçament fins a Lleida, com era habitual.
 
Aquest dos convenis responen a la voluntat de la Generalitat de Catalunya de facilitar la col·laboració entre administracions amb la finalitat de donar un millor servei, una millor cobertura territorial i una millor atenció a la nostra diversitat lingüística com a país. 
Eth Govèrn, eth Conselh Generau d’Aran e era Universitat de Lhèida signaràn ua convencion entà qu’es Espròves d’Accès ara Universitat se poguen hèr en aranés
 
  • Aguest an, era opcion der aranés s’includirà enes enonciats der examèn d’istòria des PAU, matèria obligatòria entar ensems des escolans
 
  • En successives convocacions s’ampliaràn es matèries disponibles
  
Eth Govèrn dera Generalitat, a trauès deth Departament d’Entrepresa e Coneishement, eth Conselh Generau d’Aran e era Universitat de Lhèida (UdL) signaràn propdanament ua convencion perque es Espròves d’Accès ara Universitat (PAU) se poguen hèr en occitan, aranés en Aran.
 
Aguesta convencion met de manifèst eth compromés deth Govèrn de dar responsa ara diversitat lingüistica de Catalonha. Damb era introduccion d’Aranés enes PAU eth Govèrn non sonque promò er usatge, era difusion e eth coneishement der aranés senon que da pos, ath delà, era sua normalizacion.
 
Era possibilitat de realizar es examèns en aranés entraïne un reconeishement ara trajectòria estudiantiu des escolans aranesi e un impuls important ara plea integracion d’aguesta lengua ena societat catalana coma lengua veïculara damb efèctes juridics valids.
 
D’aguesta manèra enes Espròves d’Accès ara Universitat de 2019 a qué se presenten es estudiants d’Aran, s’includirà era opcion der aranés enes enonciats der examèn d’Istòria, matèria obligatòria entà toti es escolans. En successives convocacions se poderà ampliar es matèries enes quaus s’establisque era opcion d’enonciats en aranés.
 
Recentament se signèc, tanben, ua convencion damb Andòrra, er Estat vesin, entà qu’es estudiants d’aguest Estat poguen hèr es PAU ena Seu d'Urgell, en tot evitar atau eth desplaçament enquia Lhèida, coma ère abituau.
 
Aguestes dues convencions arresponen ara volentat dera Generalitat de Catalonha de facilitar era collaboracion entre administracions damb era finalitat de dar un més bon servici, ua més bona cobertura territoriau e ua més bona atencion ara nòsta diversitat lingüistica coma país.