El Govern impulsa la transferència i la innovació en els sectors agrari, forestal, i agroalimentari

El Govern impulsa la transferència i la innovació en els sectors agrari, forestal, i agroalimentari

query_builder   2 abril 2019 15:30

event_note Nota de premsa

El Govern impulsa la transferència i la innovació en els sectors agrari, forestal, i agroalimentari


 
·       Destina més de 2,5 milions a atendre la convocatòria 2019 d’ajuts a la cooperació per a la innovació  
 
El Govern ha aprovat destinar 2.560.000 euros a atendre la convocatòria 2019 d'ajuts a la cooperació per a la innovació: grups operatius de l’associació europea per a la innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles, del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020, per un import total de 2.560.000, desglossats de la manera següent:
 
Any
          DARP
        FEADER
TOTAL
2020
57.000 €
43.000 €
100.000 €
2021
420.660 €
317.340 €
738.000 €
2022
981.540 €
740.460 €
1.722.000 €
TOTAL
1.459.200 €
1.100.800 €
2.560.000 €
 
Per al període 2014-2020, la innovació constitueix una de les prioritats transversals per als objectius de la Unió Europea, que ha d’aplicar-se de manera horitzontal en relació amb altres prioritats de desenvolupament rural. La innovació és fonamental per promoure un sector eficient des del punt de vista dels recursos utilitzats, productiu i amb baix nivell d’emissions, que garanteixi un desenvolupament sostenible de les zones rurals, així com l’augment de la competitivitat i la diversificació del sector. En línia amb aquesta prioritat, un dels objectius o reptes del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya és estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.
 
Dins d'aquest marc, el PDR de Catalunya per al període 2014-2020, preveu els ajuts destinats a la cooperació per a la innovació: grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles.
 
Aquests ajuts permeten portar a terme projectes innovadors per part de Grups Operatius (agrupació d'entitats, entre elles persones productores, empreses o indústries del sector agroalimentari o forestal, cooperatives, persones assessores, universitats i centres de recerca i d'altres agents del sector agroalimentari i rural), que s'associïn per tal de resoldre un problema específic sectorial i/o territorial o per a aprofitar una oportunitat.
 
Un Grup Operatiu és un partenariat en què els seus membres treballen de forma col·laborativa entorn a un projecte d’innovació específic i de caràcter pràctic vinculat al sector agroalimentari o forestal. Els Grups Operatius poden rebre finançament per a la constitució i redacció del projecte comú o bé per a l’execució d’un projecte pilot innovador. Els resultats dels projectes finançats a Grups Operatius es difonen a través de la Xarxa Europea d’Innovació de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles. Fins al moment s’han aprovat 135 projectes en els quals col·laboren més de 600 empreses i/o entitats.
 
D’altra banda, també s’ha aprovat destinar 1.500.000 euros a la convocatòria 2019 d'ajuts a projectes demostratius orientats al sector agrícola, ramader, forestal i a la indústria agroalimentària i artesans alimentaris (PDR) 2014-2020, segons el detall següent:
 
Any
DARP
FEADER
TOTAL
2020
427.500,00 €
322.500,00 €
750.000,00 €
2021
427.500,00 €
322.500,00 €
750.000,00 €
TOTAL
855.000,00 €
645.000,00 €
1.500.000,00 €
 
I és que amb la finalitat de promoure la transferència de coneixements, la mesura 01.02 del PDR preveu ajuts per a la realització d’activitats demostratives, d’interès per al sector. Aquests ajuts donen suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels sectors agrícola, ramader, forestal i agroalimentari de Catalunya mitjançant la realització d’activitats de demostració, tals com projectes demostratius, parcel·les experimentals, plantes i instal·lacions pilot, camps d’assaig i itineraris demostratius. En  poden ser beneficiaris les universitats, centres de recerca, centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO de Catalunya i entitats vinculades a les universitats. La convocatòria 2019 serà la tercera que convoca el DARP. En les 2 primeres convocatòries s’han aprovat un total de 96 projectes demostratius.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined