El Govern aprova els Estatuts del consorci Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya

El Govern aprova els Estatuts del consorci Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya

query_builder   27 abril 2010 13:43

event_note Nota de premsa

El Govern aprova els Estatuts del consorci Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya

   
  • És el mecanisme bilateral de cooperació entre l’Estat i la Generalitat en matèria d’inspecció laboral, i de Seguretat Social
  • El consorci comptarà amb un servei comú d’informació i atenció ciutadana
 
El Govern ha aprovat els estatuts del consorci Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya, el mecanisme de cooperació bilateral entre l’Estat i la Generalitat en matèria d’inspecció laboral -les competències de la qual han estat traspassades a Catalunya- i de seguretat social          -que corresponen a l’Estat.
Quan els propers dies se signi el conveni de constitució del consorci amb el Ministeri de Treball i Immigració, aquest quedarà formalment constituït.
 
El traspàs a la Generalitat de Catalunya de les competències d’Inspecció de Treball previstes a l’Estatut, que es va fer efectiu el passat dia 1 de març, fa necessària la creació d’aquest organisme de coordinació entre l’Estat i la Generalitat, ja que l’administració catalana ha assumit les competències inspectores en matèria laboral, però no les de Seguretat Social, que romanen a l’Estat.
 
L’objectiu del consorci és garantir la prestació coordinada del servei públic d’Inspecció, amb recursos compartits, una oficina unificada i una gestió, serveis administratius i d’atenció ciutadana comuns. L’objectiu d’aquesta oficina comuna d’atenció ciutadana és evitar a empreses i persones treballadores haver d’adreçar-se a totes dues administracions per separat per qüestions relacionades amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 
Al sí del Consorci, a més, es desenvoluparan formes d’actuació conjunta o coordinada, que seran compatibles amb l’exercici de les potestats d’Inspecció, que s’exercirà a través de la futura Agència Catalana de la Inspecció de Treball.
 
La presidència del Consorci l’exercirà el conseller de Treball, mentre que la vicepresidència correspon a l’Administració General de l’Estat, i el seu Consell de Govern serà paritari entre totes dues administracions. La creació del Consorci no comporta per sí mateixa un cost econòmic addicional ni creació de nous llocs de treball, en ser bàsicament un mecanisme de cooperació entre els recursos d’inspecció de la Generalitat i l’Estat.
 
Donat que els acords de traspassos garanteixen la unitat de funció i d’acte dels inspectors i subinspectors, durant les seves visites i actuacions aquests mantenen totes les atribucions per vigilar i sancionar eventualment els incompliments que trobin, tant en qüestions laborals -contractes, prevenció de riscos laborals, horaris, jornada-, com en qüestions de Seguretat Social- alta al règim que correspongui, cotitzacions, etc.- independentment de a quina administració estiguin adscrits.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined