El Govern incrementa en dos anys el període de devolució dels préstecs ramaders per l'increment del preu dels cereals

El Govern incrementa en dos anys el període de devolució dels préstecs ramaders per l'increment del preu dels cereals

query_builder   27 abril 2010 13:46

event_note Nota de premsa

El Govern incrementa en dos anys el període de devolució dels préstecs ramaders per l'increment del preu dels cereals

  
  • Aquesta acció té com a objectiu facilitar l’accés al circulant a les explotacions
  • Executa així una de les 25 mesures del Pla de xoc del sector agroalimentari
 
El Govern ha autoritzat l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) a incrementar en dos anys el període de devolució dels préstecs ramaders que es van formalitzar arran del fort augment dels costos de l’alimentació pels preus dels cereals dels anys 2007 i 2008. Aquesta mesura té com a objectiu facilitar l’accés al circulant a les explotacions i s’emmarca en el Pla de xoc per al sector agroalimentari aprovat pel Govern el passat dia 30 de març.
 
En aquests moments, i davant de la situació de manca de liquiditat que pateix l’economia en general, s’ha considerat convenient donar la possibilitat d’ampliar en dos anys, que poden ser de carència, el termini d’amortització d’aquests préstecs, de manera que s’autoritza l’ICCA que puguin passar dels 6 anys inicials fins a 8 anys els que té concedits.
 
El 20 de novembre de 2007, i arran del fort augment en els costos de l’alimentació que havien patit les explotacions de ramaderia intensiva per culpa de l’increment del preu del cereal, el Govern va acordar autoritzar l’ICCA a obrir una línia de préstecs per tal que els titulars de les explotacions poguessin repercutir l’impacte d’aquest increment de costos entre diversos exercicis.
 
Posteriorment, i en vista de la difícil situació del sector, el Govern, conjuntament amb el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM), van acordar bonificar aquests préstecs per tal de garantir la viabilitat d’algunes explotacions que per raons conjunturals podien veure compromesa la seva continuïtat. Per aquest motiu, es van aprovar les ordres AAR/179/2008 i APA/165/2008, que conjuntament comportaven la bonificació de fins a 4 punts del tipus d’interès per als primers 40.000 euros de préstec, i en cas que l’operació requerís aval de SAECA, la subvenció del cost d’aquest aval.
 
Aquesta ampliació del termini d’amortització comportarà el manteniment de les bonificacions que hi havia establertes per a aquests préstecs, tant pel que fa als 4 punts del tipus d’interès que financen de forma conjunta el Govern i el MARM com del cost de l’aval de SAECA, però implicarà una actualització del diferencial del tipus d’interès, que passarà a ser de 2 punts percentuals sobre l’euríbor a un any.
 
A part de l’ICCA, la resta d’entitats que van concedir préstecs que van signar conveni amb el Govern per concedir préstecs als ramaders afectats per l’increment del preu dels cereals, també han mostrat interès a concedir aquestes ampliacions del període de devolució dels préstecs, raó per la qual signaran amb el Govern una addenda al conveni de col·laboració que permeti que aquestes ampliacions de termini es puguin beneficiar dels mateixos beneficis que les signades amb l’ICCA.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined