Delta de l'Ebre

El Govern dona un nou impuls a la lluita contra la plaga del cargol poma i a la millora de la biodiversitat al delta de l'Ebre

query_builder   7 maig 2019 14:45

event_note Nota de premsa

El Govern dona un nou impuls a la lluita contra la plaga del cargol poma i a la millora de la biodiversitat al delta de l'Ebre

                                                  
  • L’Executiu ha aprovat una subvenció directa de 627.187 euros per a aquestes actuacions que, juntament amb l’aportació del FEADER, suposarà un total d’1.100.328 euros. Aquesta subvenció té caràcter pluriennal per als anys 2019 i 2020
 
  • Paral·lelament es destinaran 879.207 euros a Forestal Catalana, S.A.  per a l’execució d’actuacions cofinançades
 
  • L’import total que es preveu destinar en aquests dos anys a les actuacions del projecte mediambiental contemplat al Programa de Desenvolupament Rural és d’1.979.536 euros
 
El Govern ha concedit una subvenció directa amb caràcter pluriennal per als anys 2019 i 2020 de 627.187 euros als membres del grup ad hoc, creat per dur a terme actuacions per conservar la biodiversitat al delta de l’Ebre i la lluita contra espècies invasores, com és el cas del cargol poma.
 
La xifra aprovada avui arribarà a un total d’1.100.328 euros, atès que un 57% del finançament d’aquest ajut anirà a càrrec del pressupost del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), i el 43% restant anirà a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
 
Alhora, Forestal Catalana, S.A., com a membre del grup i en tant que mitjà propi de la Generalitat de Catalunya, també executa actuacions del projecte mediambiental esmentat a través del corresponent encàrrec de gestió cofinançat, per un import de 879.207 euros.
 
Així doncs,  juntament amb l’esmentat encàrrec de gestió a Forestal Catalana, S.A., l’import total destinat a l’execució de les actuacions de la quarta i cinquena anualitat del projecte mediambiental executat pel grup ad hoc, és d’1.979.536 anual.
 
Durant els anys 2016 a 2018, s’han signat tres convenis entre el DARP i el grup ad hoc seleccionat, per a l’atorgament d’una subvenció directa per a l’execució de les actuacions contemplades per a cadascuna de les memòries anuals, d’un total de 2.981.395 euros, que sumats a l’ajut d’1.979.536 euros corresponents a la quarta i cinquena anualitat, aprovats enguany, permetran assolir el pressupost previst per aquesta línia per a tot el període de cinc anys.
 
 
 
 
Un grup seleccionat per lluitar contra el cargol poma al delta de l’Ebre
 
El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020 inclou una operació sobre Conservació de la biodiversitat i lluita contra espècies invasores, que permet la definició, implementació i funcionament de projectes de cooperació per al desenvolupament de mètodes i la implementació al camp per al control i l'erradicació de la plaga i que asseguri i/o millori els paràmetres de biodiversitat de la zona afectada.
 
En aquest sentit, al 2015 es va publicar la convocatòria per a la selecció del grup ad hoc encarregat d’executar un projecte mediambiental de lluita contra el cargol poma al delta de l’Ebre que va finalitzar amb la constitució del grup integrat pels següents membres:
 
-      Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre.
-      Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre.
-      Arrossaires del Delta de l’Ebre i Secció de Crèdit, SCCL.
-      Càmera Arrossera del Montsià i Secció de Crèdit, SCCL.
-      Associació de Defensa Vegetal de l’Arròs i altres cultius al Delta de l’Ebre (ADV).
-      Societat Espanyola d’Ornitologia (SEO Birdlife).
-      Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
 
Alhora, el DARP va designar els següents representants de l’Administració de la Generalitat que també formen part del grup:
 
-      El director/a del Parc Natural del Delta de l’Ebre, com a autoritat responsable del Parc.
-      El director/a dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Terres de l’Ebre, com a gestor de la Xarxa Natura 2000.
-      El/La cap de l’Àrea de Gestió Ambiental de Forestal Catalana, SA.
-      El/La cap del Servei de Sanitat Vegetal, del DARP.
 
L’execució del projecte mediambiental que ha de dur a terme aquest grup al llarg de tot el període del PDR, està subvencionada de forma cofinançada pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el DARP amb un import total de 5 milions d’euros.
undefined
undefined
undefined
undefined