El Govern crea la Comissió per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya

El Govern crea la Comissió per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya

query_builder   22 octubre 2019 14:48

event_note Nota de premsa

El Govern crea la Comissió per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya

  • La Comissió, que serà interdepartamental, impulsarà el Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya
  •  Es crea la comissió tècnica DESAMIANT-CAT on hi participaran també les administracions i agents que la Comissió determini i que tinguin competències o interessos perquè hi estan afectats

 

El Consell Executiu ha aprovat la creació de la Comissió per a l’erradicació de l’amiant de Catalunya, que elaborarà un pla de priorització de les línies de treball per eliminar la presència d’amiant i els efectes sobre la salut de les persones.

La Comissió proposarà al Govern per a la seva aprovació el Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant de Catalunya, i avaluarà la situació actual de l’amiant; identificarà els principals agents, públics i privats, i les seves competències envers l’amiant; i establirà els mecanismes de cooperació i coordinació entre aquests agents.

La Comissió per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya és interdepartamental i en formen part els departaments de Presidència; Vicepresidència i d’Economia i Hisenda; Treball, Afers Socials i Famílies; Salut; Territori i Sostenibilitat; Empresa i Coneixement; Educació; així com representats de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques; i de la Federació de Municipis de Catalunya.

A més, la Comissió farà el seguiment i control de les actuacions a realitzar per la comissió tècnica DESAMIANT-CAT, on podran participar també totes les administracions i agents que la Comissió determini i que tinguin competències o interessos perquè hi estan afectats.

El Govern ha creat aquest espai de treball per elaborar un pla d’eliminació de l’amiant i dels efectes sobre les persones davant el fet que la presència de l’amiant és una qüestió de contaminació ambiental i de salut pública, i coneixedor dels efectes associats a la salut de treballadors/es exposats a les empreses amb amiant.

Les accions a desenvolupar per la Comissió i els objectius que persegueix han d’estar alineats amb la normativa europea que promou l’eliminació segura de l’amiant; així com amb les propostes recollides a l’informe sobre l’exposició laboral a fibres d’amiant a Catalunya, de desembre de 2018, elaborat de forma concertada per la Generalitat de Catalunya i els agents socials membres de la Comissió de Seguretat i Salut Laboral del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.

L’amiant a Catalunya

Prohibida la utilització, la producció i la comercialització de l’amiant a Catalunya des de 2001, es calcula que a Catalunya l’amiant encara instal·lat suposa més de quatre milions de tones de fibrociment, i entre unes sis i trenta mil tones de projectats i calorifugats, entre d’altres materials.

Una gran part d’aquests materials es va instal·lar entre mitjans dels anys 60 i finals dels anys 80 i, per tant, ha arribat o està arribant al final de la seva vida útil.

Malgrat la prohibició, l’ús dels materials amb amiant que ja estaven instal·lats o en servei, està permès fins a la seva eliminació o el final de la seva vida útil. Actualment no hi ha, per tant, una obligació legal de retirar els materials amb amiant instal·lats si no s’ha arribat al fi de la seva vida útil.

Cal tenir present que el període de vida útil dels materials amb amiant no finalitza exclusivament quan perd les seves característiques funcionals, sinó just abans de suposar un risc per a la salut de les persones, per l’alliberament de les fibres contingudes als materials amb amiant.

Per últim, l’any 2013, el Parlament Europeu va instar a realitzar una avaluació d’impacte i una anàlisi de costos i beneficis per tal d’avançar en l’eliminació segura de l’amiant d’edificis i instal·lacions i arribar a la fita final d’erradicació de l’amiant.

En concret, el Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu de l’any 2015 sobre erradicar l’amiant a la Unió Europea, va establir entre les seves conclusions l’objectiu d’erradicar tot l’amiant a finals de 2032.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined