GOvern

Altres Acords de Govern

query_builder   22 octubre 2019 15:20

event_note Nota de premsa

Altres Acords de Govern

Atorgada la concessió definitiva de l’emissora de freqüència modulada a l’Ajuntament de Pineda de Mar

El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Pineda de Mar la concessió definitiva per a la prestació del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual restarà substituïda per un règim de gestió directa amb el dret d’utilitzar l’espai radioelèctric corresponent i subjecta al compliment de les previsions contingudes al títol III de la Llei 22/2005, de 29 de desembre.

L’acord de Govern resol aquesta concessió, que fins ara restava en situació de provisionalitat, atenent que correspon al Govern de la Generalitat atorgar aquesta concessió, i que la instal·lació de l’emissora esmentada s'adiu als respectius projectes aprovats al seu dia, a les especificacions tècniques d'aplicació, ha superat la inspecció preceptiva i ha obtingut de l’administració competent l’autorització de la posada en servei.

  

Aprovada una subvenció per a prevenció i control de mosquits

El Govern ha acordat que el Departament de Salut subvencioni el Consell Comarcal del Baix Llobregat per finançar les despeses ocasionades per a la prevenció, el control poblacional i la vigilància dels mosquits en aquesta comarca, incloent el port, l’aeroport i la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat. L’ajut ascendeix a un import total de 465.000 euros.

 

Aprovades les subvencions al Centre UNESCO de Catalunya i a la Fundació Carles Pi i Sunyer

 El Govern ha aprovat dues despeses amb caràcter pluriennal corresponents a subvencions del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. La primera és la subvenció 2019 que la Generalitat atorga anualment al Centre UNESCO de Catalunya – Unescocat per contribuir al finançament de la tasca de projecció exterior que desenvolupa, mitjançant la seva activitat, per un import total de 115.000 euros. La UNESCO és un dels organismes multilaterals amb una relació més estreta amb Catalunya atès el seu mandat centrat en matèries d’alt interès per al país com són l’educació, la ciència i la cultura. El Govern de Catalunya hi manté una relació institucional continuada des de fa més de trenta anys, que s’ha concretat per via dels diferents convenis de col·laboració signats el 2003, el 2006 i el 2013.

L’altra despesa aprovada és la corresponent a la subvenció a la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals, per a l’exercici 2019, per un import total de 30.000 euros. La col·laboració amb la Fundació Carles Pi i Sunyer ha de permetre reforçar encara més el suport al món local en les polítiques de Govern Obert. La Fundació està especialitzada en aquest àmbit i és idònia per a aquest objectiu. A més, col·labora amb el Síndic de Greuges en l’avaluació anual de la Llei de transparència. El conveni permetrà garantir la continuïtat de dues eines: un panell sobre participació al món local i una guia per a tots els ens locals sobre transparència.

Aprovat un programa per coordinar els processos de selecció previstos en l’oferta pública d’ocupació 

 El Consell Executiu ha aprovat la creació d’un programa per a la coordinació i gestió dels processos selectius i de provisió de personal que deriven de l’execució de l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal de la Generalitat de Catalunya. El programa, adscrit a la Direcció General de Funció Pública, preveu un reforç de 26 efectius per un període de 3 anys.

El Govern va aprovar l’any 2018 una oferta d’ocupació pública parcial per a l’estabilització i consolidació temporal de personal al servei de l’Administració de la Generalitat de 29.973 places. Entre aquestes, s’hi inclouen 5.008 places de personal d’administració i tècnic, funcionari i laboral, la coordinació i gestió del les quals correspon al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, a través de la Direcció General de Funció Pública.

 

Aprovada la creació d’un nou sistema de tramitació electrònica per gestionar el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs i del personal

El Govern ha aprovat crear un nou programa adscrit a la Direcció General de Funció Pública amb l’objectiu de desenvolupar noves eines per a la gestió electrònica dels procediments i el control de dades d’incompatibilitat dels alts càrrecs i del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. Aquest programa, que té una durada de 3 anys, se suma a l’impuls per part de la Secretaria d’Administració i Funció Pública d’un pla d’acció per disminuir dràsticament l’ús del paper i impulsar la gestió i tramitació electrònica amb noves eines i plataformes.

 

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined