Govern

El Govern delimita l'entorn de protecció de les pintures rupestres de la Coves del Cingle, del Pi i del Ramat, a Tivissa

query_builder   19 novembre 2019 15:04

event_note Nota de premsa

El Govern delimita l'entorn de protecció de les pintures rupestres de la Coves del Cingle, del Pi i del Ramat, a Tivissa

El Govern ha aprovat la delimitació de l’entorn de protecció dels abrics amb pintures rupestres anomenats Cova del Cingle, Cova del Pi i Cova del Ramat, a Tivissa, a la comarca de la Ribera d’Ebre.

 

Aquests abrics estan declarats Bé Cultural d’Interès Nacional, ja que contenen manifestacions d’art rupestre. L’entorn engloba el conjunt dels tres abrics amb pintures rupestres situats en el barranc de la Font Vilella, al terme municipal de Tivissa. Les pintures estan situades al fons i a ambdós vessants del barranc, el qual està integrat en el Pla d'espais d'interès natural (PEIN) de les muntanyes de Tivissa-Vandellòs i en la Xarxa Natura 2000 Tivissa-Vandellòs-Llaberia.

 

L’establiment de l’entorn de protecció ara aprovat suposa que serà necessària l’autorització prèvia del Departament de Cultura per a actuacions com remocions i excavacions del terreny per a qualsevol tipus d’actuacions que afectin el subsòl, incloses activitats extractives o bé per a qualsevol activitat d’ordenació encaminada a potenciar la funció d’ús públic de l’àrea (arranjament dels camins o vials existents, anivellaments del terreny i reparcel·lacions de finques, o canvis d’ús de les finques). També queden prohibides les activitats esportives d’escalada, així com l’acampada i la realització de fogueres a les àrees de la zona arqueològica.

 

Tampoc no es poden efectuar alteracions espacials i aquelles altres que afectin el sentit ambiental i els valors paisatgístics de la zona arqueològica i el seu entorn de protecció, així com el suport geològic on es troben les pintures, sempre i quan no estiguin justificades per raons arqueològiques.

 

A més, també es prohibeix la instal·lació, en l’entorn de protecció, de noves infraestructures elèctriques i d’altres conduccions visibles que alterin greument la contemplació del jaciment. 

 

La delimitació de l’entorn de protecció ha complert tots els tràmits preceptius i té el seu origen en el fet que l’any 1998 es va incloure l’”Art Rupestre de l’Arc Mediterrani de la Península Ibèrica” (ARAMPI) com a bé integrant de la Llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO, per ser el conjunt més gran de pintures rupestres de tot Europa i constituir una imatge excepcional de l’evolució cultural de la humanitat. La declaració afecta 757 jaciments peninsulars, 60 dels quals es localitzen a Catalunya i entre aquests els de la Cova del Cingle, la Cova del Pi i la Cova del Ramat. El Comitè de Patrimoni Mundial de la UNESCO va sol·licitar als estats membres l’anomenat Inventari Retrospectiu d’un seguit de béns inscrits a la Llista de Patrimoni Mundial, entre els quals es trobava l’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani de la Península Ibèrica. En la petició, el Comitè demanava, entre d’altres, l’establiment d’un entorn de protecció que permetés una millor protecció i salvaguarda del bé, fet que fa imprescindible la conservació d’aquestes manifestacions pictòriques dins l’entorn en el qual s’integren.

 

Pintures rupestres singulars

 

L’abric de la Cova del Cingle conté una única figura pictòrica d’un arquer disparant un arc, d’uns 35 cm d’alçada. Aquesta figura s’integra molt clarament en el grup de figures naturalistes estilitzades que convencionalment es coneix com a art llevantí.

 

L’abric de la Cova del Pi està format per 22 figures, la majoria de les quals es troba a una alçada de mig metre del sòl, en un panell d’1 metre d’ample. Entre aquestes figures abstractes es poden identificar representacions humanes. El conjunt s’emmarca dins l’estil esquemàtic abstracte.

 

L’abric de la Cova del Ramat presenta un grup d’animals en moviment format per 11 figures d’estil naturalista. Es tracta de 9 caprins, tots orientats a l’esquerra, que presenten unes banyes incurvades de grans dimensions, un altre quadrúpede que sembla correspondre a un animal jove i restes de pigment.

 

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined